Allah Rabbdir.(Görüntülü ve Sesli - Yazı Takipli)

kurtuluş

KF Ailesinden
Özel Üye
Rabb
Allah Rabbdir.

Ayeti kerimelerde:

O; göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. O'na ibadet et ve bu ibadetinde sabırlı ol. Hiç sen Allah'ın ismini taşıyan başka birini bilir misin? (Meryem: 65).

Dedi ki: “Hayır! Sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir ki, Bunları O yaratmıştır. Ben de buna şâhitlik edenlerdenim. ” (Enbiya: 56).

Musa: “Kesin olarak inanacaksanız, bilin ki O; göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunan her şeyin Rabbidir. ”Dedi. (Şuara: 24).

Göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunanların da Rabbidir, doğuların da Rabbidir. (Saffat: 5).

Varlıkları yaratıp yetiştiren, terbiye eden, eğiten, yetiştiren, şeye nizamını, güzelliğini ve yeteneklerini veren, her şeyin Malikî ve sahibi Rab Allahtır. Yaratıyor, yaşatıyor, yönetip idare ediyor, herşeyi takdir ediyor, öldürüyor. Herşeyin tek ve gerçek Rabbi Allahtır. Rızıklandırır korur, yardım eder herşeyden haberdardır.Kuranı kerimde Rabbimiz hakkında ayeti kerimeler:

Allah göklerin ve yerin nûrudur. Rabbiniz O'dur. Rabbin çok iyi bilendir, hüküm ve hikmet davası. ”Haham dilediğini yapandır. Rabbin çok bağışlayan ve çok merhamet edendir. ”Rabbin hikmet, bilendir. Şüphesiz ki Rabbin yaratan ve bilendir. Doğrusu Rabbin pek kuvvetlidir ve Azîz'dir. Rabbin şüphesiz ki Azîz'dir, engin merhamet araştırması. Rabbin cezayı çabuk verendir. Şüphesiz ki Rabbiniz Allah, gökleri ve yeri altı günde yarattı. Ey Rabbimiz, bağışlamanı dileriz! Dönüş sanadır. Rabbim onu gözetip koruyandır. ”Şüphesiz ki Rabbim yapmakta olduklarınızı çepeçevre kuşatmıştır. ”Rabbim size çok yakındır ve duâları kabul edendir. Rabbimin ilmi her şeyi kuşatmıştır. Rabbim bana gerçekten pek çok iyilikte bulundu. Şüphesiz ki Rabbim dileyeceği görülebilir çok ince düzenler. Şüphesiz ki Rabbim duâları işitendir. ”Benim Rabbim gökte ve yerde söyleneni bilir. Yegâne galip ve övülmeye lâyık olan Allah'ın yoluna çıkarman için onu sana indirdik. Rabbin vekil olarak yeter. ”Âlemlerin Haham. Benim Rabbim diriltir ve öldürür. ”Rabbin çok bağışlayıcıdır, merhamet. Rabbin Ganî'dir ve rahmet. Rabbin nihayetsiz kerem. Rabbiniz geniş rahmet. O, büyük Arş'ın sebebi. Göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir. Doğrusu Rabbim çok merhametlidir ve çok sever. Rahman ve Rahim olan Allah. Rabbin nihayetsiz kerem. Rabbiniz geniş rahmet. O, büyük Arş'ın sebebi. Göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir. Doğrusu Rabbim çok merhametlidir ve çok sever. Rahman ve Rahim olan Allah. Rabbin nihayetsiz kerem. Rabbiniz geniş rahmet. O, büyük Arş'ın sebebi. Göklerin, yerin ve ikisinin arasında bulunanların Rabbidir. Doğrusu Rabbim çok merhametlidir ve çok sever. Rahman ve Rahim olan Allah.

Bir kudsi hadiste:

Yüce Allah Celle ve Celalühü şöyle satın alıyor:

Ben, benden başka ilah olmadığına, hiçbir ortağımın bulanmadığına ve Muhammedin benim kulum ve elçim kendi nefsimi şahit tutarım.

Kim benim kaderime razı olmaz, verdiğim belaya sabretmez, nimetlerime şükretmez, verdiğim rızka kanaat etmez ise benden başka bir rabbe kulluk etsin.

Kim dünya için hüzünlenir ve kederlenirse bana kızmış gibidir. Kim bir musibetten şikayette bulunursa benden şikayette bulunmuş olur.

Kim bir zenginin yanına çıkar ve ona sırf zenginliği özel tevazuda bulunursa dininin üçte biri gider.

Biri öldü diye dövünerek yüzünü yırtan kimse, mızrağını alarak benimle savaşmış aşağıdaki gibidir. Bir kabrin üstündeki bir ağacı kesen kimse, eliyle kabemin kapısını yıkmış gibidir.

Kazancını hangi yoldan elde ettiğine aldırış etmeden yiyen biri; Allah'ın onu kapı hangidan cehenneme atacağına aldırış etmiyor demektir.Onun yeni nakdi için kazançta kayıpları vardır. Kayıpta olan kişi için de ölüm daha hayırlıdır.

Onun kim ki bildiğiyle amel ederse Allah'ın bilmediği ilimleri öğretir.

Emelini uzun tutanın ameli hâlis olmaz
. "(2. Kudsi hadis imam gazali hz. Eserinden).İnsanı hiç bilmez iken yaratan, sonra onu çocukluk, birliktelik, yaşlılık devrelerine sokan Allahtır. Bilmediklerimizi öğretip, yeryüzünde dilediği kadar yaşatan, o süre doluncaya kadarda koruyan Allahtır. Ecel Allahın takdiri olup, Allahın takdir edildiği zamanda değerlendirme. Ölüm son olmayıp, ebedi ahiret hayatına geçiştir.

Herşeyin Haham olan Allah alemlerden müstağndır.
 
Üst