Allah ''Gizlinin Gizlisini'' Bilir

Vuslat 71

Çalışkan Üye
Kademeli
Allah ''Gizlinin Gizlisini'' Bilir
Allah, kainatta yarattığı herşeyi en ince ayrıntısına kadar bilir, tüm canlılara hakimdir. Uzayın boşluğunda kaç tane gezegen ve kaç tane gök taşı olduğunu, yerin içinde ve yüzeyinde kaç tane kum taneciğinin bulunduğunu, dünya üzerindeki milyarlarca insanın, hayvanın, bitkinin hücrelerinde kodlu olan şifreleri, insanların hayatları boyunca her yaptıklarını ve tüm düşündüklerini, içlerinde gizlediklerini dahi eksiksizce bilir.

Gökleri, yeri, bu ikisi arasında olan her şeyi, kainatta işleyen tüm kanunları, her an meydana gelen tüm olayları yaratan Rabbimiz, 'Habir' sıfatıyla herşeyin iç yüzünden ve gizli taraflarından da haberdardır. Üstelik Allah'ın 'bilmesi' sınırsızdır. Kuran'da haber verilen ve insanın unutmaması gereken önemli sır ise, Rabbimiz'in insanın içini, aklından geçenleri, gizli veya açık işlediği tüm fiilleri de bildiğidir.

Ne var ki bazı insanlar, içinde yaşadıkları duyguların, düşüncelerin, sıkıntıların yalnızca kendi bilgileri dahilinde olduğunu zannederler; ama bu büyük bir yanılgıdır. Kainatın her noktasına tam olarak hakim olan Allah, insanın içine de, dışına da hakimdir. Allah insanların içlerinden geçirdikleri, niyet edip uyguladıkları veya uygulamadıkları ya da gizlice tasarladıkları herşeyden haberdardır. Bu gerçek ayetlerde şöyle bildirilmiştir:

"Haberiniz olsun; gerçekten onlar, ondan gizlenmek için göğüslerini büker (Hak'tan kaçınıp yan çizer)ler. (Yine) Haberiniz olsun; onlar, örtülerine büründükleri zaman, O, gizli tuttuklarını da, açığa vurduklarını da bilir. Çünkü O, sinelerin özünde saklı duranı bilendir." (Hud Suresi, 5)

Allah Kalpteki Niyeti Bilir

Yüce Allah'ın bilgisi sonsuzdur. Öyle ki, gökteki yıldızlardan yeryüzüne düşen yağmur damlalarının sayısına, dünya üzerinde yaşamış ilk insandan kıyamete kadar yaşayacak olan en son insana kadar herkesin her bir düşüncesini en ince ayrıntısına kadar bilir. Yeryüzünde Allah'tan habersiz hiçbir şey olamayacağı gibi hiç kimse de, Allah'ın bilgisi dışında içinden birşey geçiremez. Allah herkesin içinden geçeni mutlaka bilir. Kuran'da bu gerçek, şöyle haber verilmiştir:

"Allah'ın göklerde ve yerde olanların tümünü gerçekten bilmekte olduğunu görmüyor musun? Fısıldaşmakta olan üç kişiden dördüncüleri mutlaka O'dur; beşin altıncısı da mutlaka O'dur. Bundan az veya çok olsun, her nerede olsalar mutlaka O, kendileriyle beraberdir. Sonra yaptıklarını kıyamet günü kendilerine haber verecektir. Şüphesiz Allah, herşeyi bilendir." (Mücadele Suresi, 7)

Dolayısıyla insanın kalbindekileri Allah'tan gizlemesi hiçbir şekilde mümkün değildir. Allah, kişinin yaptığı tüm fiilleri, kalbinden geçen düşünceleri, hatta onun dahi tam olarak bilmediği bilinçaltını bilir. Bu durumda insan Allah'a karşı son derece samimi ve boyun eğici olmalı, zaaflarını, eksiklerini, kusurlarını, imani zayıflıklarını Allah'a samimi bir biçimde açmalı, kendisini imani olarak güçlendirmesi için dua etmeli ve O'ndan yardım istemelidir.

Allah Herşeye Şahittir

Kuran'ın "Çünkü gündüz senin için uzun uğraşılar vardır." (Müzemmil Suresi, 7) ayetinde bildirildiği gibi, gün boyunca insanlar için uzun uğraşlar vardır. Gün içinde kimi insanlar iş yerlerinde, kimileri okullarında kimileriyse evlerinde ya da başka yerlerde birçok işle meşgul olurlar. Bazı insanlar yaptıkları işe kendilerini bazen öylesine kaptırırlar ki o an başka hiçbir şey düşünmez olurlar. Oysa insan bir işe en çok daldığı zaman bile Allah ona şahittir ve ne yaptığını, bunu yaparken içinden ne geçirdiğini bilir. Sonsuz ilim sahibi Yüce Allah, bunu Kuran'da şöyle haber verir:

"Senin içinde olduğun herhangi bir durum, onun hakkında Kuran'dan okuduğun herhangi bir şey ve sizin işlediğiniz herhangi bir iş yoktur ki, ona (iyice) daldığınızda, Biz sizin üzerinizde şahidler durmuş olmayalım. Yerde ve gökte zerre ağırlığınca hiçbir şey Rabbinden uzakta (saklı) kalmaz. Bunun daha küçüğü de, daha büyüğü de yoktur ki, apaçık bir kitapta (kayıtlı) olmasın." (Yunus Suresi, 61)

Bu ayette bildirilenler doğrultusunda iman eden bir insan, yaptığı iş ne olursa olsun Allah ile olan bağlantısını kaybetmez ve Kuran'da kendisine öğütlenen ahlakı göz ardı etmez. Bir ayette iman edenlerin bu vasfı şöyle bildirilir:

"(Öyle) Adamlar ki, ne ticaret, ne alış-veriş onları Allah'ı zikretmekten, dosdoğru namazı kılmaktan ve zekatı vermekten 'tutkuya kaptırıp alıkoymaz'; onlar, kalplerin ve gözlerin inkılaba uğrayacağı (dehşetten allak bullak olacağı) günden korkarlar." (Nur Suresi, 37)
 
Üst