Yazı Dizisi GÜNAHLAR ALLAH rızası için Okuyalım (1)

zeyd

KF Ailesinden
Özel Üye
#1
Değerli kardeşlerimiz sizlere fazla uzun olmaksızın ve pek meşğul etmeden günahlar konulu sohbetinden alıntı yaparak yayınlamaya düşündükinşaAllah buyurun

Günahlar nedir mahiyeti ve insana hem dünyada hem ahrette neler kaybettirir
özellikle insanın fıtratında alışkanlık denen bir özellik var neye alışırsak onu normal görmeye başlarız
eğer bu özellik ALLAH muhafaza günahlarda işlemeye başlarsa
yani biz günahları alışkanlaık haline getirirsek onları normal görmeye başlarsak bize neler kaybettirecek ve bize ALLAH muhafaza hangi çirkin yolları acacaktır
başlangıç olarak bu mevzuyu inceleyecez inşaALLAH

Günahlardan biliyorsunuz cenabı hak hiçbir zaman razı değil
niye razı değil çünkü günahlar fıtratı bozan fiillerdir fıtratımıza bozduğu için cenahı hakkın bize verdiği fıtri ulvi vazifeleri başda ibadet gibi yapmak noktasında bizlere isteksizlik veriyor
nasılki bir anne meseleye diğerbir tarafdan bakılacak olursa bir çocugu yavrusu böyle ateşe giderken yanlış bir iş yaparken oğlum yavrum gitme etnme diye rahmetinden onu korumak ister demi
onun zarara düşmesini istemediği için onu korumak ister öylede cenabı hak biz kullarına karşı hakikaten nihayetsiz bir merhamet sahibi olduğundan dolayı bizler her hangibir yanlış iş yapacak isek daha doğrusu o fiil yanlış ise Allah rahmetinden o fiile yasak haram günah damgasını vuruyor çünkü o fiili yaparsak Allah c.c biliyorki biz zarar görecegiz ve fıtri vazifeleri yapmakda zorlanacagız dolayısıyla rahmetlilerin en rahmetlsi rahmetinden o fiillere yasak hükmünü koymuş

Diğer tarafdan baktığımızda insan çok ulvi bir vazife için hâlk edilmişdir
yani Allah c.c insanı ibadet için yaratmış ve bu vazifeye uygun cihazlarla maddi olsun manevi olsun cenabı hak bu insanı donatmıştır
Allah bizden yapamayacağımız şeyleri istemiyor
vazifeyi verniş o vazifeyi yapabilmek içinde gerekli maddi ve manevi cihazları vermişdir
diğer tarafdan yine cenabı hak yine asli olan rahmetinden bize vermiş olduğu o fıtri olan ulvi olan safi olan ibadet vazifesinin içerisine bizim en halis en safi en hoş lezzetlerimizi koymuştur
yani hakikatte ibadette büyük ve ulvi vede gerçekden safi elemsiz bir lezzet vardır büyük zatların hayatları zaten buna büyük bir delildir demi
fakat biz ne kadar büyük günahlara girer isek o ibadetlerin içerisinde bulunan fıtri olan ulvi olan lezzetlerin almak şöyle dursun o şbadet vazifesine karşılık bir soğukluk isteksizlik oluşmaya başlar çünkü günahlar fıtratımızı bozarlar bize zarar verirler fıtratı bozulan bi insanda kendisinin fıtrı aynı zamanda ulvi vazifelerini yapmak noktasında içinde bir isteksizlik duymaya başlar
Şimdi bu noktada ortaya çıkan en büyük vazife hele böyle bir asırda mutlaka vede kesinlikle günahlardan kaçmaktır yani bu gibi asırda en büyük vazifelerimizden bir tanesi
her günahdan ateşden belki yılandan çıyandan kaçar gibi kaçmayı kendimize bir vazife bilmemiz gerekiyor . Yoksa ibadetlere karşı kalbimizde çok ciddi bir soğukluk bir isteksizlik başlar,hatta bu vazifeler niye varki gibi Allah muhafaza cenabı hakka adaveti işmam eden haller bizde görülmeye başlar .Bu noktada en çok dikkat edeceğimiz şey günahların alışkanlık haline gelmesinden kaçınmaktır ,yani günahların mahiyetinde ,yapısında ,kimyasında öyle bir özellik varki .Eğer herhangi bir insan her hangi bir günaha devam ederse o günahda küfür tohumu vardır .
Evet günahda küfür tokumu vardır .Çünkü o günaha devam eden adam bir süre sonra normal görmeye başlar ülfet peyda eder yani alışır onun için günah olmakdan çıkar
devam ettikçe ona aşık ve müptela olur .Bir insan bir günaha aşık olmuş müptela olmuş sonra devam ederse terkine imkan bulamayacak dereceye gelir.İşte bakın günahların bize yeptığı çok büyük bir tahribat yani biz insan bişey olmaz diye başlıyor devam ediyor artık alışıyor normal gelmeye başlıyor.Her hangi bir günaha bir insan ilk kez düçar olduğunda yani onu ilk kez yaptığında vicdanından bir ses gelir ya bu fiil doğru değil devam ettikçe vicdandan gelen bu hakikat bu gerçek ulvi ses sönmeye gizlenmeye başlar yani o günaha biz başlayınca artık o sesleri duymamaya başlarız Allah muhafaza buyursun inşaALLAH

Yazımızın devamını bir sonraki mesajlardan takip eldim inşaAllah değerli kardeşler
 

Moderatörün son düzenlenenleri:

zeyd

KF Ailesinden
Özel Üye
#3
Yazı dizisi 2
Evet yapılan o günaha devamettikçe O günaha aşık oluruz müptela oluruz Terkine imkan bulamayacak duruma geliriz Allah c.c. muahfaza buyursun
Şimdi şu haldeki bir insan yani günaha alışmış normal sıkıntısızca işliyor Allah muhafaza alışkanlık haline getirmiş terk etmek istemiyor bu adam ne yapacak .
Ya çok samimane bir şekilde cenabı hakkın kendisini bağışlayıp o günahı hayatından çıkarıp daha samimane bir şekilde Allaha karşı vazifeleri yapmak içim tövbe istiğfar edip Allaha yalvaracak yakaracak veyahud o günahlara daha rahat devam edebilmek için başda Allahı ahireti ve sair İslam hükümlerini inkar etmek isteyecek çünkü Allahı hatırladıkça kur’anı imanı hatırladıkça o günahı o insan çok rahat işleyemez sıkıntı verir .Ogünahı rahat işleyebilmesi için kendine göre , ogünahı kendisine işlettirmeyecek olan hakikatleri güzellikleri iman esaslarını inkar etmek ona bir kapı olarak görünecek .

Bakın ne oldu böylece küfür tohumu yeşillendi bu insan neticede Allahıda inkar eder ahiretide inkar eder cehennemide inkar eder hale gelir .Ama onun inkar etmesi bu hakikatleri bu gerçekleri ortadan kaldırmaz .İşte ortaya çıkan en mühim vazife Günahları alışkanlık haline getirmekden kaçınmamız gerekiyor .Çünki alışkanlık haline getirdiğimizde sürekli bizden bir kayıp kapısı açılmış oluyor Allah muhafaza buyursun .Malesef bu anlattığımız hakikete içerisinde bulunduğumuz asır çok canlı bir şahit yani cenabı hakkın razı olmadığı bir çok çirkin hal öyle bir şahidizki toplum hayatında artık normallerden yadırganmayanlardan olmuş .
Bir çok günahı çok rahat işleyebilirlar .
Hatta birçok günaha davet yerleri açılmış maalesef halbuki bunlar haram itikatimize muhalif zıt yani bunları yapmamaız lazım bunları yaptıkça biz zarar göreceğiz ve çevreyede zarar vereceğiz ,dolayısıyle bunlardan kaçmak böyle bir asırda en mühim vazifelerimizden bir tanesi çünkü bunlardan kaçmassak diğer vazifelerimizi yapmakda nerde ise imkansız hale gelecek ,bunlara örnek maalesef çok yani öyle günahlar varki toplumda birçok insan çok ciddi manada bunlara alışmış adam vaz geçemiyor ,ve bunların birçok maddi ve manevi .ne diyelim artık paralar harcıyor zaman harcıyor peşine gidiyor Allah muhafaza
.
Mesela sigara içmek belki insan başlangıçda bir arkadaşının telkiniylede başlamış olabilir o sigarayı ilk kez içerken bir rahatsızlık duyarız çünkü biliyoruz bunun bir yanlış fiil olduğunu içerden bir ses ona seslenecek ya bu fiil doğu değil arkadaşı ona ya bişe olmaz ne olacak derken bir iki ,üç,dört derken adam paketklere başlıyor ben sigarasız yapamam diyor Allah muhafaza halbuki aklen mantıken hele fennin tıbbın bu kadar ilerlemiş olduğu bu asırda bir çok sağlık ocagında hastanede görüyoruz .SİGARA İÇMEK SAĞLIĞA ZARARLIDIR HATTA ÖLDÜRÜCÜDÜR HATTA SİGARANIN ÜSTÜNDE YAZIYIOR DEMİ .Bakın buradaki mesele akıl ile alakalı değil akıl biliyor ama o bizim alışkanlığımızdan dolayı onu terk edemiyoruz .Dolayısıyla onu alışkanlık haline getirmemeye çok özen göstermemiz lazım çünkü alışkanlık haline geldikten sonra akıl yanlış olduğunu bildiği halde onu terk etmek bizim için artık imkansız değil ama çok zor olur Allah muhafaza buyursun .
Mesela başkabir günahı utandırılacak bir günahı gizli işleyen bi insan ,o günahını işlerken başlkalarının görmesini istermi tabiî ki istemez zaten o yüzden gizli işliyor ..Çünkü o fiil utandıracak bir fiil şimdi bu günahı işleyen bi insan başkalarının haberdar olduğunda çok utanacağından dolayı başda melâike ve ruhaniyatın vucudu çok ağır gelir yani çok küçük bir emare işaret bulsa onları o melâikeyi inkar etmek ister taki o günahı çok rahat işlesin eğer cehennem azabını netice veren işleyen bir insan cehennemin tehdidatını işiddikçe eğer istiğfar ile ona karşı siper almasa bütün ruhuyla bütün varlığıyla haşa cehennemin olmadığını düşünmek ister cehennemi inkar etmek ister bunlara çok örmnek verilebilir işte burada en mühim nokta o günahın alışkanlık haline gelmesidir çünkü fıtratta olan bi alışkanlık haline getirdiğimiz bir şeyi terketmemiz çok zorduk imkansız değil Allah o kapıyı kapatmıyo o kapıyı rahmetinden ,ama çok zordur
Devam medecek Zeyd:
 

Moderatörün son düzenlenenleri:

zeyd

KF Ailesinden
Özel Üye
#6
Hem helal dairesindeki lezzetlerin kafi olmadığını düşünmek bi defa kainattdaki delillere aykırı bi şeydir yani cenabı hak kainatın her tarafında rahmetinin ziyade olduğunun delilleriyle bize gösteriyorken

helal dairesini yetersiz görmek o rahmet delillerinin Şu koskaca tecessüs etmiş rahmet olan kainatı adeta yok saymak ile olabilir buda mümkün olmayacağından dolayı helal dairesinin dışına çıkmamak bizim için mühim bir vazife olarak ortaya çıkıyor evet nefsin bedenin lezzetlerinin olduğu gibi aklın,kalbin,ruhun,hissiyatın dahi lezzetleri vardır .
Yani düşünün bir saray var ,o sarayda kapıcılar var bekçiler var siz bunlara minnetlerinizi veriyorsunuz ,o sarayın efendisine sultanına hiçbir şey vermiyorsunuz zaten o saray o sultan için var yani burada fani olan o beden için o kadar niğmetler lezzetler veren cenabı hak ,illaki ulvi olan ruh,kalp,akıl,hissiyat içinde onların ulvi lezzetini vermişdir .
İşte onlarda ibadetlerdir eğer bizler o ibadetleri yerine getirisek ve o ibadetleri yerine getirmek vasıtasıyla onların içerisinde bulunan ulvi lezzetleri alırız .
Bakın şunu söyleyelim iman hakikatleriyle iştigaldeki ve neticesindeki lezzeti alan bir insan onu hiçbir şeyle değişmez .
Eğer bir insan o lezzetleri bilmiyorsa belki daha o lezzete nisbeten daha has olan lezzetleri kendine hedef olarak gösterebilir.
Ama iman hakikatlerindeki ibadetlerdeki arif lezzeti tadan bi insan Allahın izniyle ibadetler noktasında devamlılık kazanır burada netice olarak önümüzü şunlar nokta çıkıyor haramlardan kaçmak bizim en büyük vazifemiz endişemiz haramların alışkanlık haline gelmesinden sıkıntı duymamız lazım onları Alışkanlık halinme getirmemiz bize çok şey kaybettirecek Allah muhafaza buyursun .
Diğer tarafdan başda namaz ve sair farz ibadetleri cenabı Allahın razı olduğu bir tarzda ,mesela namazı tadili erken ile kılmayı alışkanlık haline getirmemiz lazım eğerbir tarafdan hayırları artırırsak hayırlar artarsa şerler azalmaya başlar bunun içinde bir elimizde dua ve tefekkür olması gerekiyor cenabı hakka dua eden bi insan tevekkül eden bi insan hayır işleme kuuvetini artırmış olur yani bardağa bir damla daha bir damla daha derken o bardak dolmaya başlayacak diğer tarafda ise hayatımıza yerleşmiş olan bir çok günah var maalesef işte bunlar alışkanlkı haline geldiğinden dolayı bunlardan sıkıntı duymuyoruz .
Ama elimizde öyle bir silah varki Allah bize nasib ederde kullanabilirsek bu sefer günahlara karşı kalbimizde bir soğukluk olmaya başlar ,o silah ise istiğfar ve tövbedir tövbe istiğfar ise insanın günahlara karşı bir soğukluk vede günah işlemek arzusunu insanın kalbinden çıkarır işte mühim nokta bu zaten yani bizim kalbimizde günahlara mehil yaparsa o muhabbet bizi günahlara götürür ama Allahın izniyle tövbe istiğfar ile kalbimizde o günahlara karşı tövbe istiğfar yapıp atarsak günahlara karşı kalbimizde muhabbet kalmaz ise günah işlek arzusu ançak o zaman kırılır evet günahlardan kurtulma noktasında birinci vazife BAŞTA KESİNLİKLE FARZ NAMAZLARI ve diğer farz ibadetleri sağlam bir şekilde hayata yerleştirmemiz ve dahası tadili erkan ile hakkını vererek kılmakdır ,bi düşünün 4 rakatlık bir fasrz namazı inanın tadili erkansız kıldığımızda o namaz 2.,5 yada 3 dakika sürer ,ama tadili erkan ile kıldığımızda 5 dakikayı geçmez bir gün 24 x 60 1440 dakika günlük abdest dahil namaz 1 saatimizi almaz tadili erkansız kıldığımızda belki 40 veya 45 dakika yada 50 dakika olsun tadili erkan ile kıldığımızda inanın üzerine en fazla 10 dakika ilave ederiz ama o 10 dakika bize çok şey kazandırır bu yüzden namazı tadili erkan ile kılmayı alışkanlık haline getirmemiz lazım yavaş yavaş bugun diğer gün zaten siz doğru yaptığınızdan dolayı cenabı hak yardım eder tadili erkan ile namaz kılmayı kendisine hedef kabul eden bi insan Allah er geç ona yardım eder inşaAllah o insanın zihniyeti nisbetinde diğer bir nokta farz ibadetleri hayata yerleştirmekdir ve bunula beraber dua ve silahımız olan istiğfarımızı alimize alıp hayra yapma fiilini artırıp şer işlemek fiilinden uzaklaşmak ve isteğini kırmak ve kalbimizden çıkarmaktır ve neticede haramlardan gelebilecek şeylerin kaybına set çekilmiş olur Allah bize o kuvveti ihsan eylesin .Bir tarafdan hayır havuzumuzu farzlar ibadetler hayır hasenatlarla doldurup diğer tarafdan havuzumuzda bulunan delikleri tövbe ve istiğfar ile tıkamak çünkü o günahlar hayatımızda oldukça o yukarıdan havuzumuza akan su havuzu doldurmayacağı gibi o deliklerden çıkıp gidecek o delikleri tövbe istiğfarile kapadığımızda havuzumuz dolacaktır inşaAllah ve havuza dolan zayi olmayacak

EVET DEĞERLİ KARDEŞLERİMİZ BURDAKİ İMAN HAKİKATLERİ HAKİKİ MANADA YAPAN VE YAŞATANLARDAN OLMAK DİLEĞİYLE GÜNAHLARDAN YILANDAN ÇIYANDAN KAÇAR GİBİ KAÇMAYI NASİBİ MÜYESSER EYLESİN RABBİ RAHİMİM AMİN
SABIRLA OKUDUĞUNUZ İÇİN ALLAH SİZDEN EBEDEN RAZI OLSUN
ALLAH C.C FEYZİMİZİ ZİYADELEŞTİRSİN NURLANDIRSIN BU YAZININDA SES KASEDİ (Muhamannet Hocamızın ) OLUŞU VE YAZIYA DÖKÜLMESİ BİRAZ ZAHMETLİ OLDU RABBİM KABUL BUYURSUN AMİNN
ESSELAMU ALEYKÜM
 

Moderatörün son düzenlenenleri:

enes61

KF Ailesinden
Özel Üye
#7
Ama elimizde öyle bir silah varki Allah bize nasib ederde kullanabilirsek bu sefer günahlara karşı kalbimizde bir soğukluk olmaya başlar ,o silah ise istiğfar ve tövbedir:ççk::ççk: