Allah’a yakarış: Dua

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
#1
Her nefes alıp verişimizde bir arayış
içindeyiz, bir çağrı halindeyiz. Havayı
ciğerlerimize çekişimiz de, onu
dışarıya çıkarmamız da birer çağrıdır.
Bunlar; hayatı devam ettirme yolundaki
zorunlu çağrılarımız.
Çağırının, inanç, irade ve dil iş birliği
sonucunda ortaya çıkanına da
dua diyoruz.
Dua, Allah ile kul arasında bir iletişim
kurma yöntemidir. Bu iletişimi
vahiy yolu ile sağlayan Kur’an da dua
olgusuna oldukça vurgu yapar. Hz.
Peygamber (s.a.s.)’in hayatında dua
önemli bir yer işgal eder.
Kur’an pek çok dua örneğini dikkatimize
sunar ve Allah’a dua ile yönelmemizi
ister. Bu bakımdan Hz. Peygamber
dua etmeyi adeta hayat tarzı
haline getirmişti. Kur’an ve sünnette
yer alan bu dualar kulluk yolunda kat
edilecek mesafenin işaret levhaları
durumundadır. Bu levhalar kulu, affedilme
konusunda ümitsizliğe düşmemesi
için yüreklendirir, ümitsizlik
kapısını sıkı sıkı kapatır, kulluk bilincinin
oluşup gelişmesine zemin hazırlar.
Dua insana has bir yöneliştir, inancın
ve dindarlığın göstergesidir. Rabbimizin​
“Bana dua edin, duanıza
cevap vereyim”​
(Mümin, 23/60) buyruğu

bu ümidi besleyen ana kaynaktır.