Vecize ve notlar

  • Konuyu başlatan zeyd
  • Başlangıç tarihi
O

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
Ahirette seni kurtaracak bir eserin olmadığı takdirde, fani dünyada bıraktığın eserlere de kıymet verme.

mesnevi-i nuriye | habbe |
 

O

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
İşte, Ramazan-ı Şerif adeta bir âhiret ticareti için gayet kârlı bir meşher, bir pazardır. Ve uhrevî hasılat için gayet mümbit bir zemindir. Ve neşvünemâ-i a'mâl için, bahardaki mâ-i Nisandır. Saltanat-ı rububiyet-i İlâhiyeye karşı ubudiyet-i beşeriyenin resmigeçit yapmasına en parlak, kudsî bir bayram hükmündedir. Ve öyle olduğundan, yemek içmek gibi nefsin gafletle hayvanî hâcâtına ve mâlâyâni ve hevâperestâne müştehiyâta girmemek için, oruçla mükellef olmuş. Güya muvakkaten hayvaniyetten çıkıp melekiyet vaziyetine veyahut âhiret ticaretine girdiği için, dünyevî hâcâtını muvakkaten bırakmakla, uhrevî bir adam ve tecessüden tezahür etmiş bir ruh vaziyetine girerek, savmı ile Samediyete bir nevi aynadarlık etmektir.
 

O

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
Artık bütün insanları kardeş yaparak yem yeşil Cennetlerin nurlu ufuklarından esen refah ve saadet, huzur ve âsâyiş rüzgârıyla dalgalanan âlemşümûl bir bayrak altında toplayacak olan yegâne kuvvet, İslâmdır. Zîrâ beşeriyetin bugünkü hali, tıpkı İslâmdan evvelki insan cemiyetlerinin acıklı halidir. Bunun için, insanlığı o günkü ebedî felâketten kurtaran İslâm, bugün de kurtarabilir. Evet, milyonların, milyarların kalbinde asırlardan beri kanamakta olan o derin yarayı saracak yegâne müşfik el, İslâmdır. Her ne kadar ufuklarda zaman zaman bâzı uydurma ışıklar görülüyorsa da, müstakbel, bütün nur ve feyzini güneşlerden değil, bizzat Rabbü’l- Âlemînden alan ezelî ve ebedî "Yıldız"ındır. O yıldız, dünyalar durdukça duracak ve onu söndürmek isteyenleri yerden yere vuracaktır.

// Tarihçe-i Hayat
 

Moderatörün son düzenlenenleri:
O

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
Cenâb-ı Hakkın rızası ihlâs ile kazanılır; kesret-i etbâ’ ile ve fazla muvaffakiyetle değildir. Çünkü onlar, vazife-i İlâhiyeye ait olduğu için, istenilmez, belki Bazen verilir. Evet, Bazen birtek kelime sebeb-i necat ve medar-ı rıza olur. Kemiyetin ehemmiyeti o kadar medar-ı nazar olmamalı. Çünkü Bazen birtek adamın irşadı, bin adamın irşadı kadar rıza-yı İlâhîye medar olur.

// Yirminci Lem’a
 

O

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
" Evâmir-i şer'iyeye karşı itaat ve isyan olduğu gibi, evâmir-i tekvîniyeye karşı da itaat ve isyan vardır. Birincisinde mükâfat ve mücâzâtın ekseri âhirette ikincisinde, ağlebi dünyâda olur. Meselâ: Sabrın mükâfatı zaferdir; atâletin mücâzâtı sefâlettir; sa'yin sevâbı servettir; sebâtın mükâfatı galebedir. Müsâvatsız adâlet, adâlet değildir. "

Hakikat Çekirdekleri
 

O

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
"Arş-ı kanaat oldu behişt-i gına bize,
Biz etmeyiz zemîn-i müdârâya ol emin.
Mansıbların, makamların en bülendidir,
Hizmet-i iman ile âsâyiş ve saadeti temin. "
 

KaraHilal

KaraHilal

Çalışkan Üye
Bu vatanın ve bu milletin hayat-ı ictimâiyesi (bu acîb zamanda anarşilikten kurtulmak için beş esas lâzım ve zarûrîdir.

Birincisi hürmet,
ikincisi merhamet,
üçüncüsü haramdan çekinmek,
dördüncüsü emniyet,
beşincisi serseriliği bırakıp itâat etmektir.


-Şuâ‘lar-
 

cenneteyn

cenneteyn

Yolcu..
Kademeli
Şefkat, acz yüzünden elemli bir musîbet olur;

Muhabbet, firâk yüzünden belâlı bir hırkat olur;

Lezzet, zevâl yüzünden zehirli bir şerbet olur.
 

O

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
"Lâübaliler iyi bilsinler ki, dinsizlikle kendilerini hiçbir ecnebiye sevdiremezler..."
Divan-ı Harb-i Örf-i
 

O

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
" Hüner değil; dostu, düşman; yârı, ağyâr eylemek;
Yâdı biliş yapasın ki, ancak dostta vefa var.

Hünerdir ki; yaprak, atlas; toprak, elmas olmalı!
Çünki bir bak, ne yaprakta ne toprakta beka var.

Kısa görüp denizleri damlalara çevirme;
Hakikatta, her damlada gizli birer derya var. "

//Hasan Feyzi Yüreğil
 

Üst