Niçin üzülüyorsun? Ya Hadice

zeyd

KF Ailesinden
Özel Üye
Niçin üzülüyorsun?

malatya_gunbatimi_b.jpg
Hatice validemiz Resul'le nişanlıyken,:gula:
Şöyle haber gönderdi o Resul'e gizliden.

(Etraftan diyorlar ki: Sen bu zenginliğinle,:gula:
Nasıl evleniyorsun öyle fakir biriyle?

Bu dedikoduları bertaraf etmek için,:gula:
Bizim eve, az bir şey çeyiz gönderir misin?

Ben, o gelen şeyleri, çoğaltıp bendekiyle,:gula:
Herkese gösteririm senden gelen mal diye.)


Allah'ın Sevgilisi, alınca bu haberi,:gula:
İnsanlık icabıyla mahzun oldu kalpleri.

Zira göndermek için hazret-i Hatice'ye,:gula:
Hiç de malik değildi, az bir mal ve akçeye.


Kimden ödünç alayım? diye düşünür iken,:gula:
Hatırına, hazret-i Ebu Bekr geldi birden.

Ve onun dükkanına yürüdü bir an önce.:gula:
Kapıda karşıladı, o, Resul�ü görünce.


Dedi: (Sevgili dostum, bir şey mi üzdü sizi?:gula:
Düşünceli görürüm zira hazretinizi.)

Buyurdu: (Ya Eba Bekr, bu gün ben Hatice'ye,:gula:
Göndermem gerekiyor bir şeyler çeyiz diye.)


Dedi ki: (Bu iş kolay, niçin üzülüyorsun?:gula:
Benim ne malım varsa, yoluna feda olsun.

Az önce haber aldım, bir kervanım gelecek,:gula:
Şam'a göndermiş idim, şimdi şehre girecek.


Hepsi yetmiş devedir, yüklüdür çok mal ile.:gula:
O kervan sizin olsun bilcümle mallarıyle.

Kervanı, Hatice'ye gönder çeyiz olarak.:gula:
Yeter ki, kalbinize toz konmasın en ufak.)

O dediği kervan da, şehire girdi o an.:gula:
Dedi: (Bakın göründü, geliyor işte kervan.)

Hazret-i Ebu Bekir, durdurdu kervanını.:gula:
İpekli kumaşlarla, donattı her yanını.

Hem görmeleri için bunu insanların da,:gula:
Dolaştırdı kervanı Mekke sokaklarında.

Mekke halkı görünce yetmiş yüklü deveyi,:gula:
Dediler: (Hiç görmedik böyle çok hediyeyi.)


Ateş düştü kalbine Onu kıskananların.:gula:
Ve eridi içleri, kötü fesatçıların.

Hatice validemiz yirmibeş yıl, berdevam,:gula:
O Server'e hizmette gösterdi çok ihtimam.

Mesela Resulullah üzülseydi bir şeye,:gula:
Eve gelip söylerdi, hazret-i Hatice'ye.

Peygamber Efendimiz, ona bir gün dedi ki::gula:
(Ey Hatice, Rabbimiz bana emreyledi ki,


Müjde ver Hatice'ye, de ki, Allah, Cennette,:gula:
Sana, beyaz inciden köşk verecek elbette.

Olmayacak orada sıkıntısı, kederi.:gula:
Artacak ebediyen hem dahi nimetleri.)
 
Üst