İman'ın Gitmesine Sebeb Olan Şeyler!!!

Hicran Yürekli Ammar

Kıdemli Üye
Kademeli
1- Bid’at sâhibi olmak. Ya’nî i’tikâdı bozuk olmak. Ehl-i sünnet âlimlerinin bildirdiği i’tikâddan çok az da olsa ayrılan sapık veyâ kâfir olur.
2- Zayıf , şübheli olan îmân.
3- Büyük günâh işlemeğe devâm etmek.
4- Ni’met-i islâma şükrünü kesmek.
5- Âhırete îmânsız gitmekden korkmamak.
6- Haksız yere zulm etmek.
7- Sünnet üzere okunan ezân-ı Muhammedîyi dinlememek.
[
8- Anaya-babaya âsî olmak.
9- Doğru olsa bile çok yemîn etmek
.
10- Namazda ta’dîl-i erkânı terk etmek.Şartlarına uygun kılmamak.
11- Namazı önemsiz sanıp öğrenmeğe ve çoluk-çocuğa öğretmeğe önem vermemek, namaz kılanlara ma’nî olmak.
12- Alkollü içki içmek.
13- Mü’minlere eziyyet etmek.
14- Yalan yere Evliyâlık ve din bilgisi satmak.
15- Günâhını unutmak, küçük görmek.
16- Kibirli olmak, ya’nî kendini beğenmek.
17- Ucb, ya’nî ilim ve amelim çokdur demek.
18- Münâfıklık, iki yüzlülük.
19- Hased etmek, din kardeşini çekememek.
20- Üstâdının,din büyüklerinin islâmiyyete aykırı olmıyan sözünü yapmamak.
21- Bir kimseyi, tecribe etmeden iyi demek.
22- Yalanda ısrar etmek.
23- Alimlerden kaçmak, uzak kalmak.
24- Erkekler ipek giymek.
25- Gıybetde ısrar etmek.
26- Kâfir olsa da komşusuna eziyyet etmek.
27- Dünyâ işi için, çok gazâba gelmek, sinirlenmek.
28- Fâiz alıp-vermek.
29- Sihrbazlık, büyü yapmak.
30- Müslüman ve sâlih olan mahrem akrâbayı ziyâreti terk etmek.
31- Allahü teâlânın sevdiği kimseyi sevmemek; islâmiyyeti bozmak istiyenleri sevmek.
32- Mü’min kardeşine kin tutmak.
33- Zinâya devâm etmek.
34- Livâtada bulunup, tevbe etmemek.
35- Ezânı, fıkh kitâblarının bildirdiği vaktlerde ve sünnete uygun okumamak ve sünnete uygun okunan ezânı işitince saygı ile dinlememek.
36- Haramı işliyeni görüp de, gücü yetdiği hâlde, tatlı dil ile mani olmamak.
37- Karısının, kızının ve nasîhat vermek hakkına sâhib olduğu kadınların haram işlemelerine ve kötülerle görüşmesine râzı olmak.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
A

AhDe_VeFaLi

Ziyaretçi
Allah zulcelal razı olsun çok önemli bir konuya değinmişsiniz. Rabbim imanımla ölmeyi nasip eylesin.
 
Üst