Ahlakla ilgili Güzel sözler

Ssude

Deneyimli Üye
Üye
"Güzel Ahlak anlatılmaz yaşanır"

"Kötü ahlaklı, parçalanmış testiye benzer Ne yamanır, ne de eskisi gibi çamur olur"
"Her binanın bir temeli vardır İslam’ın temeli de güzel ahlaktır"

"Kötü ahlak, öyle bir fenalıktır ki, onunla yapılan birçok iyilikler fayda vermez Güzel ahlak, öyle bir iyiliktir ki, onunla yapılan günahlar bile affa uğrar"

"Yükselen bütün insanlar ancak güzel ahlakları sayesinde yükselmişlerdir"

"Güzel ahlak güler yüzlülük, cömertlik ve kimseyi üzmemek demektir"

"Güzel ahlak, kimseyle çekişmemek ve kimseyi çekiştirmemektir"

"Güzel ahlak, eziyet vermemek ve meşakkatlere katlanmaktır"

"Güzel ahlak, genişlikte ve darlıkta insanları razı etmeye çalışmak demektir"

"Güzel ahlak, Allah’tan razı olmak demektir Yani hayrı ve şerri Allah’tan bilmek, nimetlere şükür, belalara sabretmektir"

"Güzel ahlakın en azı, meşakkatlere göğüs germek, yaptığı iyiliklerden karşılık beklememek, bütün insanlara karşı şefkatli olmaktır"

"Güzel ahlak, haramlardan kaçıp helalı aramak, diğer insanlarla olduğu gibi aile efradıyla da iyi geçinip onların maişetlerini temin etmektir"

"Güzel ahlak, Yaratanı düşünerek, yaratılanları hoş görmek, onların eziyetlerine sabretmektir"

Bir müslümana çatık kaşla bakmak haramdır Güler yüzlü olmayan kimse mümin sıfatlı değildir Herkese karşı güler yüzlü olmalıdır

Hadis-i şerifte, Allah’a ve ahiret gününe iman edenin, misafirine ve komşusuna ikram etmesi, ya hayır söylemesi veya susması emredilmiştir (Buhari)

Başkasının kötü ahlakından şikayet eden kimsenin kendisi kötü ahlaklıdır Başkalarının kötülüklerinden bahsediyorsak, bu kendimizin kötü olduğunun alametidir Güzel ahlak, eziyetleri sineye çekmektir
 
Üst