Tasavvuf mertebesi

enes61

KF Ailesinden
Özel Üye
Tasavvuf Mertebeleri
tasavvuf mertebeleri: fenafillah ve bekabillah olarak iki bölümdür.
tasavvuf, ledün ilmi üzerine kurulmuştur. Bu bilgiler yedi mertebe olarak öğretilir.
Üç fena, dört beka mertebeleri vardır-Dört beka makamı da denilebilir-
Fena: yok anlamındadır: yok; yok edilecektir.

Öğrenmek isteyen kişiye önce zikir denilen bir şey verilir. Halk arasında inleme de denir.
Zikir: bu Allah bilgisinin tümünü temsil eder.. Bir nefes alıp üç seferde verilir. üç ifna bir ispat demektir.
İfna: yok edilmesi gereken demektir.
Bir nefes almak: İspat = allah'tır.
Bir nefes ile üç şeytan yok edilecektir.

FENAFİLLAH MERTEBELERİ:

1. ders: tevhidi efal'dir: iş birliği- işleri birlemek demektir. Fiillerin-işler- allah'a ayit olduğudur.
Fena-i efal: yok edilmesi gereken işler demektir. İşleri allah'tan başkalarıda yapabilir: bu düşünce yanlıştır.

Tevhid-i efal: işlerin tümü allah'a ayittir. Benden ve evrenden de işleyen O dur.
Rabıta: la fail'e illallah tır. Yapan mutlak allah'tır. O ndan başka yapan yoktur.
Rabıta: bağlantı anlamındadır-allah ile kul arasında-

2.ders: tevhidi sıfat'tır: allah'ın mevsuf olduğudur. Yedi subuti sıfatın sahibi allah'tır. Gerçek gören,
işiten, bilen?. Allah'tır.
Rabıta: la mevsuf e illallah tır: bütün vasflar allah'a ayittir. Bilen, düşünen, gören.. O dur.

3. ders: tevhidi zat'tır: allah'tan başka varlık olmadığı anlaşılır. Vücut sahibi yalnızca O dur.
Rabıta: la mevcude illallah tır.BEKABİLLAH MAKAMLARI

4. ders: cem makamı: Burada hak zahirdir. Apaçık görünür demektir. Hak zahir- halk batın olarak
düşünülür, anlaşılır. halk batın: halk gizli demektir: halk yok olarak anlaşılmamalı.
Allah'ın celal yönü bilinir.

5. ders: hazretül cem makamı: burada da : hak batın- halk zahir olarak düşünülür-anlaşılır.
Halk açıktadır, hak gizlidir: hak yok demek değildir; gizlidir.
Fark, aşk, kesret, şeriat makamı?. Gibi isimleri de vardır.
Allah'ın cemal yönü bilinir.

6. ders: cem'ül cem makamı: burada hem hak hem de halk zahirdir. Aynı anda hem Allah hem de halk
Görünmektedir. Miraç'ın gerçekleştiği-tamamlandığ makamdır. Burada insan tamamlanır. Gerçek kul
olmak burada gerçekleşir.
Kemale ermek burada gerçekleşir. Allah tam olarak anlaşılmıştır. Buradan öteye insanın gideceği makam yoktur
 
Üst