Tasavvuf Ahlakı

  • Konuyu başlatan Mukeka
  • Başlangıç tarihi
Mukeka

Mukeka

Düzenleyici
Moderator
Özel Üye
Muhammed den (.SA.V.) hasıl oldu Muhabbet Muhammed siz (S.A.V.) muhabbete ne hacet.

Sallallahû Aleyhi ve Sellem.

Tasavvuf ahlakını tek cümle ile anlatmak bu olsa gerek.
 

Son düzenleme:
SETR

SETR

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Muhabbetten Muhammed oldu hâsıl, Muhammed' siz muhabbetten ne hâsıl
 

Mukeka

Mukeka

Düzenleyici
Moderator
Özel Üye
Muhammed den (.SA.V.) hasıl oldu Muhabbet Muhammed siz (S.A.V.) muhabbete ne hacet.

Sallallahû Aleyhi ve Sellem.

Tasavvuf ahlakını tek cümle ile anlatmak bu olsa gerek.
muhabbetten MUHAMMET(s.a.v) oldu hasıl,MUHAMMEDsiz muhabbetten ne hasıl?


Muhabbet-i Rasûlullâh’ı yaşamayanlar, gerçek muhabbetin tadını alamazlar Bezm-i Âlem Vâlide Sultan, Cenâb-ı Hakk’ın, bu âlemi nûr-i Muhammedî muhabbeti sebebiyle yarattığını ne güzel ifâde eder:

Muhabbetten Muhammed oldu hâsıl,
Muhammed’siz muhabbetten ne hâsıl…


Muhabbetin derecesi, eserinde tecellî eder Peygamber Efendimiz’e olan muhabbetimiz, sünnet-i seniyyenin rûhâniyeti ile yaşayabildiğimiz nisbettedir


Bir insan, Kur’ân-ı Kerîm ve Sünnet-i Seniyyeye tâbî olmadan, Gönlü Rasûlullâh Efendimiz’in rûhâniyetiyle dolmadan ve O’nun örnek hayatıyla istikâmetlenmeden kâmil bir mü’min olamazBugün nâil olduğumuz îman topluluğu, asr-ı saâdetin kudsî mîrâsının bereketidir Bizler, artık sahâbî olma imkânına sâhip değiliz Ancak âyet-i kerîmede buyrulduğu üzere “onlara güzellikle tâbî olan” mü’minlerden olup Hak Teâlâ’nın rızâsına nâil olma imkânımız bâkîdir


Allâh ve Rasûlü’ne olan muhabbetimizi bütün fânî muhabbetlerin üstünde tutmalı ve son nefesimize kadar bunu devam ettirme vecdi içinde olmalıyız


Allâh Rasûlü -sallâllâhu aleyhi ve sellem-; Nebî, Rasûl, Habîbullah, Fahr-i Âlem, Rasûl-i Ekrem gibi hürmetkâr ve muhabbet dolu ifâdelerle yâd edilmeli, ism-i şerîfi her zikredildiği anda O’na tam bir teslîmiyetle salât ü selâm getirilmelidir


Bir mü’min kulun gönlü, Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’e ne kadar muhabbetle dolarsa, o kadar azâb-ı ilâhîden uzaklaşmış olur Bu, Cenâb-ı Hakk’ın yüce bir vaadidir Âyet-i kerîmede buyrulur:
“(Ey Rasûlüm!) Sen onların içinde iken Allâh, onlara azâb edecek değildir!” (el-Enfâl, 33)Gönüller muhabbet-i Rasûlullâh’ta ne mertebeye vasıl olursa, dünyâda nâil olunacak huzur ve saâdet; âhirette ulaşılacak makam, o nisbette yüce olur


Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-, yaratılıştaki fânî muhabbetleri tekâmül ettirerek ulvîleştiren ilâhî muhabbetin tecellî merkezidirMuhakkak ki mü’min, Rasûlullâh -sallâllâhu aleyhi ve sellem- karşısında ilâhî ürperişlerini ve bediî duygularını hissettiği, rûhunu nefsâniyete âit bütün çizgi ve görüntülerden boşalttığı vakit, O’nunla aynîleşme, O’nun muhabbetinden hisse alma yolundadır


Hazret-i Mevlânâ -kuddise sirruh- buyurur:
“İki dünyâ bir gönül için yaratılmıştır! «Sen olmasaydın, Sen olmasaydın bu kâinâtı yaratmazdım!» ifâdesinin mânâsını iyi düşün!”


Önceleri bir hristiyan iken, hakîkat-i Muhammediyye’yi idrâkin hazzına ererek gözü yaşlı, gönlü duygulu bir mü’min ve bağrı yanık bir Peygamber âşığı hâline gelen Yaman Dede Allâh Rasûlü’ne olan hasretini ne güzel ifâde eder:

Susuz kalsam yanan çöllerde cân versem elem duymam,
Yanardağlar yanar bağrımda ummanlarda nem duymam,
Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam,

Cemâlinle ferah-nâk et ki yandım yâ Rasûlallâh!
 

Similar threads


Üst