Çözüldü Alimlerin Tasavvuf hakkında görüşleri nelerdir?

  • Konuyu başlatan İlim Talebesi
  • Başlangıç tarihi
İlim Talebesi

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
المبحث الأول: الثناء المطلق على التصوف والصوفية.

المبحث الثاني: الذم المطلق على التصوف والصوفية.

المبحث الثالث: تفصيل الموقف من التصوف والصوفية

Alimler'in tasavvuf hakkında görüşleri üç şekilde özetlenebilir:

1-Sahih Tasavvuf ve Şeriat Ehli Sufiler hakkında övgülü sözler söyleyenler
2-Tasavvuf ve Sufiler hakkında mutlak manada kötü ve eleştiri içeren sözler söyleyenler
3-Tasavvufu ve Sufileri kısımlara ayırıp , gruplara göre konuşan kişiler

1.Kısım kimseler

İmam Gazalî,İmam Nevevî,Taceddin Es-Subkî,İbn Abidin vs.

Bu ve benzeri Alimler Şeriat Ehli olan , Kitap ve Sünnet doğrultusunda yaşayan Sufileri övmüşlerdir.

Çünkü bu Alimlere göre tasavvuf'un manası bugünkü yapılan yanlış uygulamalar değil bilakis tasavvuf'un manası ''Gizlide ve Açıkta Allahtan korkmak/Fiil ve sözlerde Sünnete uymak/Az ve çok yapılan şeylerde Allah rızasını gözetmek''tir.

قارن ابن عقيل رحمه الله تعالى المتصوفة بالمتكلمين ثم فقال: (أهل الكلام يفسدون عقائد الناس بتوهيمات شبهات العقول، والصوفية يفسدون الأعمال، ويهدمون قوانين الأديان، ويحبون البطالات وسماع الأصوات، وما كان السلف الصالح على ذلك المنهاج، فقد كانوا في العقائد عبيد تسليم، وفي الأعمال أرباب جد

2.Kısım Kimseler

İbn Akîl , İbnul kayyim vs. Alimler

Bu Alimlere göre , Tasavvuf ve Sufiler , İslamda kötü yaralar açıp Şeriatın ahkamını değiştirmişlerdir.Eserlerinde yalan ve uydurma hikayeler bolca bulunur.

3.Kısım Kimseler

İbn Teymiyye bu kısım Alimlerdendir.

Tasavvufu ve Sufileri çeşitli gruplara ayırmıştır.

İbn Teymiyye İlk dönem yaşayan Sufileri güzel sözlerle över.Örnek olarak : Fudayl b. İyaz/İbrahim b. Ethem/Ebu Süleyman Ed-Darani/Maruf El-Kerhî/Sırrı's Sakatî/Abdulkadir Geylani/ gibi kitap ve sünnet çizgisinde olan bu Şeyhlerin keramet ve keşif konularına aldırmadığını/bir kişinin havada uçtuğunu görseler bile ölçünün Kuran ve Sünnete göre yapılmasını dile getirdiklerini söyler.

İbn Teymiyye'ye göre İlk dönem Sufileri Ehli Hak idi.Sonradan Tasavvuf ve Sufiler bozuldu.


 


Üst