Kim Allahın takdirinden razı olursa Allah da ondan razı olur.

kalpteniman

KF Ailesinden
Özel Üye

Allahütelânın her türlü hükmüne razı olmak hoşnutluk göstermek
amellerin en faziletlisi ahlâkın en güzelidir.

Hadisi şerifte:
Kul hayrıyla şerriyle kadere inanmadıkça,kendine hayır ve şerden isabet edecek şeyi atlatamıyacağını, hayır ve şerden kaçacak olan şeyi de yakalayamıyacağını bilmedikçe iman etmiş olmaz. (Tirmizi-2145)

Dünyaya imtihan için gelmiş bulunuyoruz.
Muhakkak bir imtihana tabi tutulacağız.
Allahütealâ neler yapacağımızı ilmi ezelisinde biliyordu
bizi bilsin diye de imtihan sahasına gönderdi.

Hadisi şerifte şöyle buyruluyor.
İptilâların çokluğu iptlâların büyüklüğü ile beraberdir.
Allahütealâ bir topluluğu sevdiği zaman şüphesiz ki onları iptilâlarla imtihan eder
kim ki rıza gösterirse Allahın rızası o kimseyedir.
Kim de öfkelenirse Allahın gazabı o kimseyedir. (İbni-Mace-4031)

En iddetli iptilâlar Peygamberlere gelir.
Sonra iman derecesine göre diğer müminlere gelir.
Allahütealâ her müslümana bir iptilâ taksim etmiştir.
Ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor!!
ANDOLSUN Kİ MALLARINIZA VE CANLARINIZA İPTİLÂLAR
VERİLEREK İMTİHAN OLUNACAKSINIZ.(Al-i imran-186)

Resulullah s.a.v. Efendimiz diğer bir hadisi şerifinde:
Kim Allahın takdir ve taksiminden razı olursa,
Allah da ondan razı olur buyuruyor (Câmi'üssağir)

Not: yukarıda neşredilen yazı hakikat takvim yaprağından alıntıdır.

Bu ilâhi emirlere göre çok sabırlı olmamız isyan etmememiz gerekmektedir.
Bir gün gelecek bu sıkıntılar kalkacak devletimiz ve halkımız huzurlu günlere
kavuşacağız inşaAllah.


Kalpteniman
 
Üst