Kim olduğunu ifşalamadan çıplak fotoğraf paylaşmak günah mı?

  • Konuyu başlatan gizli
  • Başlangıç tarihi
G

gizli

Ziyaretçi
Bazı kimseler tanımadıkları kimselere internette çıplak foto (nude) atıyor. Bu günah mıdır?

Evet günahdır..!
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Z

Zerretün

Ziyaretçi
İnsanların gerçek hayatta tesettüre riayet etmeleri gerekir. Buna fotoğraf çektirmek de dahildir. Mesela bir kadın namahrem bir erkeğin önünde soyunarak poz veremez. Kadınlar arasında ise tesettürün erkeklerinki gibi olduğu belirtilmektedir.

Bir kadın özçekim çubuğu yahut ayna gibi bir araçla kendi fotosunu kendisi çekiyorsa yüzünün görülmesi yahut tanınabilir hâlde olmasının da getirebileceği birtakım riskler olabilir. Erkekler için de bazı riskler vardır fakat bu muhtemelen kadınlar için taciz vb. neticelere varma açısından daha tehlikeli yerlere varabilir.

Soruda kim olduğunu ifşalamadan deniyor, yani yüz görünmeden, ad ve adres bilinmeden, fotoyu gönderen kişinin internet/telefon vb. üzerinden ulaşılarak taciz yahut zina için ayartılma gibi riskleri yoksa bu durum belki bazı fakihlerin "sudaki ve aynadaki görüntüye şehvetle bile bakmak haram değildir" açıklaması ile kıyas edilebilir.

Konuyla ilgili şu başlığa bkz; https://www.kunfeyekun.org/kf/sudak...ak-haram-degildir-den-ne-anlam-cikiyor.41685/
 

SETR

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
İnsanların gerçek hayatta tesettüre riayet etmeleri gerekir. Buna fotoğraf çektirmek de dahildir. Mesela bir kadın namahrem bir erkeğin önünde soyunarak poz veremez. Kadınlar arasında ise tesettürün erkeklerinki gibi olduğu belirtilmektedir.

Bir kadın özçekim çubuğu yahut ayna gibi bir araçla kendi fotosunu kendisi çekiyorsa yüzünün görülmesi yahut tanınabilir hâlde olmasının da getirebileceği birtakım riskler olabilir. Erkekler için de bazı riskler vardır fakat bu muhtemelen kadınlar için taciz vb. neticelere varma açısından daha tehlikeli yerlere varabilir.

Soruda kim olduğunu ifşalamadan deniyor, yani yüz görünmeden, ad ve adres bilinmeden, fotoyu gönderen kişinin internet/telefon vb. üzerinden ulaşılarak taciz yahut zina için ayartılma gibi riskleri yoksa bu durum belki bazı fakihlerin "sudaki ve aynadaki görüntüye şehvetle bile bakmak haram değildir" açıklaması ile kıyas edilebilir.

Konuyla ilgili şu başlığa bkz; https://www.kunfeyekun.org/kf/sudak...ak-haram-degildir-den-ne-anlam-cikiyor.41685/

dalga mı geçiyorsun sen? çıplak fotoğraf paylaşmak haram değildir ne demek, iyice geri zekalı konuşmaya başlamışsınız, @sultan_mehmet @sahasan acilen misafirlerden yazmak yetkisi alınmalı.

 

SETR

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►

Bir kadının, çıplak resim veya film çektirerek, bunu medya (gazete, dergi, TV, sinema) vasıtası ile insanlara göstermesi günah mıdır?​

Değerli kardeşimiz,


Önce açık resimleri sadece kadın resmi diye sınırlamamak lazım. Avret yerleri açık resimler kadının olursa günah, erkeğin olursa günah olmaz diye bir şey yoktur.


Avret sayılan uzvun açılması ve bakılması, kimden olursa olsun haramdır ve günahtır. Ancak haramlık ve günah en mahrem noktalara yaklaştıkça artar ve ağırlaşır. (Fetâvây-i Hindiyye V/288; Dürer Hâsiyesi Abdülhalîm I/199)


Diğer yönden, zaruret yokken avret sayılan yerlerinin fotoğrafını çektirip teşhir edilmesine izin vermenin bir haram ve bir günah olduğunda şüphe yoktur. Böyle olan resimlere bakmaya gelince, bunun; canlısına bakmak kadar ağır günah olmadığı da açıktır. Ancak bunu, berikinin hafif olduğunu ânlatmak için değil; aralarında fark bulunduğunu anlatmak için söylüyoruz.


Zaten yasaklar (haramlar), sebep oldukları mefsedet, eğer akılla anlaşılıyorsa, arttıkça büyür, azaldıkça küçülür. Buna göre başkasının avretine bakmanın iki mahzurlu yönü vardır: Kalbine daha büyük haramları doğuracak kötü duyguların tohumu ekilmesi ve başkasının hakkına (kul hakkına) tecavüz edilmesi. Önce açık resimlerin sahipleri, hattâ (örtünmenin lüzumuna inanmadan) açık gezenler, açtıkları yerlerine bakılmasını kendi haklarına bir tecavüz saymadıkları için, böyle durumlarda kul hakkı söz konusu değildir. (AIâûddîn Ibn Âbidîn, el-Hediyye'I-Aldıyye) Ancak kendi istekleriyle açılan kadınlara bakanlar, Allah hakkı olan haramı çiğnedikleri için günahkar olurlar.


Rasûlüllah Efendimiz (s.a.v.) bakmâyı gözün zinası saymıştır. Çünkü gerçek zinanın ilk sebebi bakmaktır. İşte bakışlar gerçek zinaya yaklaştırdıkları, ya da tahrik ettikleri ölçüde mahzurlu ve haramdırlar. Bu yüzden Rasûllullah Efendimiz (s.a.v.) tahrikin bulunmayacağı "ilk bakış"ı mahzurlu göstermemiş ve şöyle buyurmuşlardır:


"Birinci bakış senindir (hakkındır), ama ikinci bakış senin değildir (aleyhinedir)." (Ebü Dâvud, nikâh 43; Dârimi, edep 28, rikâk 3; Müsned V/351, 353, 357)

Bütün bunlara göre: Avret sayılan yerlerin resim hâline getirilmiş şekli de, cinsel duyguları uyandırabileceği, ancak bunun canlısı kadar olmayacağı açıktır. Bu, konuda hareketli resim, yani film ise, resimle canlısı arasında bir yerde olacaktır. Her ne kadar Ibn Âbidîn,


"Resim hâline getirilmiş avret yerlere bakmanın mahzuru konusunda bir şey bulamadım; araştırıla." (Ibn Âbidin, Raddü'I-muhtar VI/373)


diyorsa da bu konudaki haramlığın sebebini (illetini) akıl kavramaktadır. O da çok uzaklardan ve çok az da olsa gerçek zinaya yaklaştırmasıdır. Halbuki, Allah (c.c.) zinaya, yapmayı değil, yaklaşmayı bile yasaklamaktadır.


"Zinaya yaklaşmayın. Zira o, bir hayâsızlıktır ve çok kötü bir yoldur." (İsrâ, 17/32)

Bu sebep (illet) açık resimlere bakmakta da az da olsa vardır. Öyleyse bu da o ölçüde mahzurlu olmalıdır.


İstemeyerek bakmak, tasarlamadan ve bir anlık bakmaktır.


Kaynak: https://sorularlaislamiyet.com/bir-...unu-medya-gazete-dergi-tv-sinema-vasitasi-ile
 
Z

Zerretün

Ziyaretçi
Birincisi böyle "sen" diye hitap ederek dikte edici bir üslupla yazmanız ve forumda misafirlerin yazmasının yasaklanmasını talep etmeniz sizin zihniyetinizi yansıtıyıor zaten.

İkincisi şayet Arapçanız yetiyorsa şu ifadelere açıklama getirin madem:
"وخرج به رؤية الصورة في الماء أو في المرآة فلا يحرم ولو مع شهوة" Kaynak: حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين 1-4 ج3
"وخرج به رؤية الصورة في نحو المرآة ومنه الماء فلا يحرم ولو مع شهوة" Kaynak: حاشية البجيرمي على الخطيب الشربيني 1-5 ج4

Sorularla İslamiyet sitesinde sorulara cevap yazanlar bu kaynaklara ulaşıp orijinallerinden okuyan kişiler midir? Yoksa sizin yaptığınız gibi başkalarının yazdıklarını sorulara cevap olarak yapıştıran kişiler midir? "Dalga mı geçiyorsun sen?" diye soracağınıza biraz Sorularla İslamiyet gibi sitelerin dışına çıkıp fakihlerin eserlerini de bakın.
 
B

bilimdan

Ziyaretçi
«Evet günahdır..!» yazmışsınız.
Fakat kopyaladığınız yazıda «Öyleyse bu da o ölçüde mahzurlu olmalıdır.» şeklinde bir ifade kullanılmış.
Bu soruya Halil Gönenç'i kaynak alanların verdiği cevap şu şekilde:

Fotoğraf, kişinin gerçeği olmayıp bir yansıması ,ışık çizgisi demektir, gerçek değildir, suya yansıyan resim gibidir. Bu bir nevi hayâl olduğu için, ona bakmak, hakikatte kadının saçına-vücuduna bakmak gibi haram sayılmaz. Ancak şehvetle bakan bir kimse için haram olur. İbn Hacer Heytemî ile Şirvânî (rahımehumallah) bu hususta şöyle demektedirler:

“Aynada veya suda görünen kadın görüntüsüne bakmak haram değildir. Ancak, fitneye vesile olduğu takdirde haram olur”. [İbn Hacer el-Heytemî, Tuhfetü'l-Muhtâç ve Şirvânî (Abdülhamîd eş-Şirvânî’nin yazdığı hâşiye ile birlikte), 7, 192]

Buradaki fitneye vesile olduğu takdirde ifadesindeki «fitne» ne anlama gelmektedir? İslam Ansiklopedisi'nin Tesettür maddesine göre burada endişe edilen fitne zinadir - şehvet değildir.

Zaten Kalyûbî ve Büceyremî gibi bazı fukaha sudaki ve aynadaki görüntüye «şehvetle bile» bakmanın haram olmadığını yazmış. Halil Gönenç'in belki bu ifadeden haberi de yoktu. Günümüzde fukahanın eserlerini internet vasıtasıyla bulup okuma imkânı var.

Ben bu konuyla ilgili birçok yere eposta gönderip konuyu sordum. Dinimiz İslam adlı siteden gelen yanıt fıkıhla ilgili sorulara cevap vermedikleri şeklinde oldu. Hakeza bazı dini konularda yazan yazarlar ve akademisyenler de cevap veremeyeceklerini yazdılar yahut bunu bile yazmadılar.

Sorularla İslamiyet sitesi ise İsmail Güllük adlı şahsın yazdığı makaleden alıntı yaparak cevap vermişti. Ben de bu şahsın FETÖcü olduğunu, alıntı yaptıkları yazarın itikadî durumuna bakıp bakmadıklarını sordum. Bunun üzerine yayınladıkları cevabı kaldırdılar ve bana bunu bilmediklerini, kendilerine yazarın FETÖcü olduğuna dair gönderdiğim epostayı sildiklerini söyleyerek benim gönderdiğim epostayı da silmemi talep ettiler. İşte alıntı yaptığınız sitenin hâli budur.
 
B

biedep

Ziyaretçi
«Evet günahdır..!» yazmışsınız.
doğru yažmiş tabi çiplak fotograf paylasmak nasıl günah olmaz ya çıplak fotograf...! ne yiyip ne iciyonuz siz Allahın sapıkları, çok küfür yazardım şuraya da neyse ağzimi bozmaya degmezsiniz
 
E

echel

Ziyaretçi
Birincisi böyle "sen" diye hitap ederek dikte edici bir üslupla yazmanız ve forumda misafirlerin yazmasının yasaklanmasını talep etmeniz sizin zihniyetinizi yansıtıyıor zaten.

İkincisi şayet Arapçanız yetiyorsa şu ifadelere açıklama getirin madem:
"وخرج به رؤية الصورة في الماء أو في المرآة فلا يحرم ولو مع شهوة" Kaynak: حاشيتا القليوبي وعميرة على كنز الراغبين شرح منهاج الطالبين 1-4 ج3
"وخرج به رؤية الصورة في نحو المرآة ومنه الماء فلا يحرم ولو مع شهوة" Kaynak: حاشية البجيرمي على الخطيب الشربيني 1-5 ج4

Sorularla İslamiyet sitesinde sorulara cevap yazanlar bu kaynaklara ulaşıp orijinallerinden okuyan kişiler midir? Yoksa sizin yaptığınız gibi başkalarının yazdıklarını sorulara cevap olarak yapıştıran kişiler midir? "Dalga mı geçiyorsun sen?" diye soracağınıza biraz Sorularla İslamiyet gibi sitelerin dışına çıkıp fakihlerin eserlerini de bakın.


bence bu elemana ellemeyin kapatmayın da sert sert de yazmayın, ne güzel paylaşmak istemiş iste, zerretün sen paylas kardesim ifsalamadan ananın bacının resmini illaki çok müşteri bulursun aklına tükürdüğümün dingili
 
Üst