Kim Peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiştir

vertyucek

Tecrübeli
Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym

Evet bu gün ne yazık ki PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM’İN sünneti ve hadisi şerifleri değersizleştirilmeye hatta bunlara riayet etmek bir suça dönüştürülmeye çalışılıyor gelin bu meseleye bir de ayet ve hadisler cihetinden bakarak konunun nasıl olması gerektiğini anlayalım.

Sadece KUR’AN diyenler HAZRETİ KUR’AN’DA PEYGAMBER’E itaat etmeyin sadece Kur’an’ı okuyun diye bir tane ayet getiremezlerken HAZRETİ KUR’AN O’NA SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM’E itaati açıkça emrediyor birde CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH’E itaattir buyuruyor.

Biz her peygamberi -Allah'ın izniyle- ancak kendisine itaat edilmesi için gönderdik. Eğer onlar kendilerine zulmettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan bağışlanmayı dileseler, Resûl de onlar için istiğfar etseydi Allah'ı ziyadesiyle affedici, esirgeyici bulurlardı.

Nisâ Suresi 64. AyetDiyanet Vakfı Meali

Evet PEYGAMBERLER ALEYHİSSELAM hiçbir zaman CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH’ÜN emrinden çıkmazlar O’NUN emirlerini bize bildirirler.işte bu yüzden CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH’E itaat etmek yalnız ve yalnız önce PEYGAMBER’E itaatten geçer çünkü PEYGAMBER ALEYHİSSELAM’A itaat etmeyen nasıl olurda ona indirilmiş kitaba itaat edebilir?CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH’Ü hakkı ile tanıyabilir?

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

Apaçık mucizeler ve kitaplarla (gönderildiler). İnsanlara, kendilerine indirileni açıklaman için ve düşünüp anlasınlar diye sana da bu Kur'an'ı indirdik.

Nahl Suresi 44. Ayet.Diyanet Vakfı Meali

Evet sözü daha fazla uzatmayalım işitene,düşünene daha başka söz bırakmayacak kadar yeterli olan ayetlerden birkaçını okuyalım:

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM

3. Sure (Âl-i İmrân Suresi), 32. Ayet

De ki: "Allah'a ve Peygamber'e itaat edin." Eğer yüz çevirirlerse şüphe yok ki Allah kafirleri sevmez.

3. Sure (Âl-i İmrân Suresi), 50. Ayet

"Benden önce gelen Tevrat'ı doğrulayıcı olarak ve size haram kılınan bazı şeyleri helâl kılmak için gönderildim ve Rabbiniz tarafından size bir mucize de getirdim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin."

3. Sure (Âl-i İmrân Suresi), 51. Ayet

"Şüphesiz Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona ibadet edin. İşte bu, doğru yoldur."

3. Sure (Âl-i İmrân Suresi), 132. Ayet

Allah'a ve Peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.

4. Sure (Nisâ Suresi), 13. Ayet

İşte bu (hükümler) Allah'ın koyduğu sınırlarıdır. Kim Allah'a ve Peygamberine itaat ederse, Allah onu, içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte bu büyük başarıdır.

4. Sure (Nisâ Suresi), 59. Ayet

Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin ve sizden olan ulu'l-emre (idarecilere) de. Herhangi bir hususta anlaşmazlığa düştüğünüz takdirde, Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resûlüne arz edin. Bu, daha iyidir, sonuç bakımından da daha güzeldir.

4. Sure (Nisâ Suresi), 69. Ayet

Kim Allah'a ve Peygambere itaat ederse, işte onlar, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerle, sıddıklarla, şehidlerle ve iyi kimselerle birliktedirler. Bunlar ne güzel arkadaştır.

4. Sure (Nisâ Suresi), 80. Ayet

Kim peygambere itaat ederse, Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse (bilsin ki) biz seni onlara bekçi göndermedik.

5. Sure (Mâide Suresi), 92. Ayet

Meal alıntıları :mumsema .org ve kuranmeali .com

ALLAH’U ALEM (CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH en doğrusunu bilir.)ALLAH’U ZÜLCELALE sonsuz sınırsız hamd şükür ve istiğfarı tevbe, PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM’E, EHLİBEYT ve ASHABINA sonsuz sınırsız salatu selam olsun.CENAB’I MEVLA bizi affetsin,bağışlasın mağfiret ve hidayete,sıratı mustakim’e erdirip orada daim etsin azabından korusun,sonsuz rahmetine ve Cennetine dahil etsin.Dünya ve Ahirette her türlü şerden daima korusun,katındaki tüm hayırla kavuştursun amin.hakkınızı helal edin selam ve dua ile
 
Moderatörün son düzenlenenleri:

vertyucek

Tecrübeli
Maide Sure-i Celilesinin 92. ayeti konuda eksik kalmış şimdi yazıyorum hakkınızı helal ediniz.

Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym

Allah'a itaat edin, Resûle de itaat edin ve (kötülüklerden) sakının. Eğer (itaatten) yüz çevirirseniz bilin ki Resûlümüzün vazifesi apaçık duyurmak ve bildirmektir.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst