İhlas anlamı hakkında kısa

  • Konuyu başlatan İslami Sorular
  • Başlangıç tarihi
İslami Sorular

İslami Sorular

KF Ailesinden
Özel Üye
İhlasın ne demek olduğunu kısa ve öz olarak sizlere aktarmak istiyoruz.

İhlas kelimesinin sözlükteki anlamış şu şekildedir: "arıtma, saflaştırma, ayırma, katışığını giderme"
İhlas insanın Allah'ın emir ve isteklerinin dışında her şeye kendisini kapatmasıdır. Yani insanın vazife ve sorumluluklarını Allah'ın istediği için gerçekleştirilmesi, vazifesini yaparken de Allah'ın hoşnutluğunu hedeflemesi ve Onun uhrevi tevecühlerine yönelmesinden ibarettir.

İnsan dünya'da Allah'ın emir ve yasaklarına tam anlamıyla bağlanarak ibadetlerini yerine getirmeli ve şirkten uzak durmalıdır. İhlas, insanın yüce Yaradana teslim olmasıdır. Allah'ın yasaklarından uzak durması ve yasaklara nefsini kapatmasıdır. Allah (c.c)'a koşmasıdır. Başka bir deyişle ibadetlerini riyada uzak olacak şekilde sadece Allah için yapmasıdır. İhlas insanın Allah'a yönelmesi ve ibadetlerine nefsine pay çıkarmamasıdır. Kalbi kirletecek kötü işlerden ve günahlardan uzak durmaktır.
 

Üst