İhlas suresinde verilmek istenen mesaj nedir?

  • Konuyu başlatan Dini Sorular1
  • Başlangıç tarihi
D

Dini Sorular1

Ziyaretçi
İhlas suresinde verilmek istenen mesaj nedir? kısaca anlatır mısınız?
 

sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
İhlâs suresi, Kur’an-ı Kerim’in 112. suresidir. En kısa surelerden biri olup Mekke Dönemi'nde indirilmiştir. Allah'ın birliğini, eşi ve benzerinin olmadığını yani tevhidi anlatan bir suredir. İhlâs; samimiyet, içtenlik, her türlü hurafe ve batıl inanışlardan uzak durmak demektir. Diğer bir ifadeyle Allah’a ve onun bildirdiklerine gönülden bağlılıktır.
 

sultan_mehmet

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
İhlas suresinin mesajı, İslam'ın tevhid akıdesini ve ilkelerini en kısa ve öz olarak ifade etmektedir. Alnız Allah’a ait sıfatlardan bahsedildiği için halis kılmak anlamında ihlas denmiştir. Allah’ın ahad, yani tekliğini, samed olmasını yani evrendeki yaratılmışların hepsinin ona muhtaç olması, O’nun ise hiç bir şeye ihtiyacı olmaması, Allah’ın doğmadığı, ve doğurmadığı, hiç bir şeyin ona denk olmayacağını, yaratılmışların ona benzemeyeceğini vurgular.

Bu sûre İslâm’ın temel ilkesi olan tevhîd inancını özlü bir şekilde tasvir eder. Allahu Teâlâ’yı herkesin anlayıp kavrayabileceği sade bir anlatımla tanıtır. İlk iki ayet Allahu Teâlâ’nın birliğini, her türlü ihtiyaçtan uzaklığını ve her şeyin ona muhtaç olduğunu; son iki ayet de Cenâb-ı Hakk’ın yüce sıfatlarına aykırı beyanatta bulunan müşriklere cevap olarak; Allahu Teâlâ’nın doğurmadığını, doğmadığını ve hiçbir şeyin ona denk olmadığını beyan eder. Bu sûre Hristiyanlıktaki teslis ve Yahudilikteki Üzeyr’in Allah’ın oğlu olduğu inançlarını reddederek, tevhid inancını tarif ve isbat eder.

Bütün kaynaklara göre Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimize “Bize rabbını vasfet” dediler. Bunun üzerine İhlâs sûresi nazil oldu. Bununla Allahu Teâlâ açık bir şekilde kendi zatını, birliğini, tevhid inancının dışındaki bütün itikatların yanlışlığını belirtmiştir.
 

Üst