İçeriklerine Göre İtikad Kitapları Nelerdir?

mss

Misafir Soru Sistemi
Soru: İçeriklerine göre itikad kitapları kaç çeşittir, kısaca bilgi verir misiniz?

Cevap: Sorduğunuz soru ile alakalı resaili ahmediye kitabında şöyle denilmiştir:

İslâm âlimleri, inanılması zorunlu inanç esaslarına ve zorunlu olmasa da kendilerine inanmayanların bidat sahibi (Ehl-i Sünnet'ten çıkmış biri) sayılacağı esaslara ilişkin meseleleri dikkate alarak itikad kitaplarının içeriğini temel üç bölümde ele almışlardır.

Bunları kısaca şöyle açıklayabiliriz:

İlâhiyyât: Allâh-u Teâlâ'nın Zât'indan ve sıfatlarından bahseden bölümdür. İçerisinde geçen konuların ispatında aklî deliller birinci derecede yer almakla beraber birçoğu naslarla da (âyet-i kerime ve hadis-i şerîflerle de) teyit edilmiştir.

Sem'iyyât: Bu bölümdeki konuların çoğu akıl ile ispat edilemediğinden dolayı tamamen Kur'ân-ı Kerim ile ve mütevâtir, meşhûr- sahîh hadislerle sabit olan haşr-neşr, mizan, kabir halleri, sırat, cennet ve cehennemin varlığı gibi meselelerdir.

Nübüvvât: Peygamberliğin mâhiyetinden ve peygamberlerde aranan sifatlardan bahseden konulardır.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst