Bazı alimlere göre tecvid'in tanımı

Münzevi

KF Ailesinden
Özel Üye
Saçaklızade el-mer'aşi'ye göre;

"ilmun yubhasü fihi an mehâricil hurufi ve sifâtihe"

Yani, Kendisinde harflerin mahreclerinden ve sıfatlarından bahsedilen bir ilimdir.

İmam Birgivi'ye göre;

"meleketün yüktederu bihe alâ i'tâi kulli harfin hakkahe ve müstehakkahe"

yani, kendisi ile harflerin lazimi ve arizi sıfatlarını vermeye muktedir olunan bir meleke(yetenek ve alışkanlık) dir.

ibnü'l cezeri'ye göre;

ve huve i'tâü'l-hurûfi hakkahâ min külli sıfetin ve müstehakkahâ ve raddü külli vâhıdin li-aslihî.

Yani, Harflerin bir sıfat cihetinden harflerin hakkını ve müstehakkını vermek ve her bir harfi aslına tevdi etmek demektir.

tashihi huruf derslerinden aklımda kalanlar. (u: :))
 
Üst