Gençliğe mesaj

Mu@YMe

Vip Üye
Özel Üye
Söz üstadları gelecek nesile pek çok mesaj göndermeyi, onlara yol göstermeyi de ihmal etmemişler. İşte onardan bir misal... Abdurrahim Karakoç üstadın, kaleminden sel gibi coşup gelen, insanı heyecanlandırıp harekete sevk eden, tansiyonu yüksek bir şiir.

GENÇLİĞE MESAJ

Yiğidim, aslanım, ha gayret eyle
Gaflet üstümüzde kalmasın böyle
İmanla yatıp-kalk, ihlâsla söyle
Kutlu mesaj verilmeyi bekliyor
Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.

Maveradan aşk iksiri sağ gayrı
Ellerinde şekillensin çağ gayrı
Rahmet olup yüreklere yağ gayrı
Çekirdekler yarılmayı bekliyor
Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.

Her yerde insanlar izana hasret
Şehirler, semalar ezana hasret
Kâinat ilâhî düzene hasret
Saf kozalar örülmeyi bekliyor
Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.

Nedendir bu uyku, bu zillet neden?
Hüzün yumağıdır mezarda deden
Mağripten maşrığa tek ruh, tek beden
Yay misali gerilmeyi bekliyor
Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.

Sendedir mayası, özü İslâm’ın
Sendedir kulağı, gözü İslâm’ın
Gülsün, yeter artık, yüzü İslâm’ın
Kelepçeler kırılmayı bekliyor
Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.

Tevhid aşkı gönülleri yaksın hey!
Zulüm ölsün, hak ayağa kalksın hey!
Gürül gürül, nurdan çaylar aksın hey!
Kirli sular durulmayı bekliyor
Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.

Bizi bekler esir olmuş ülkeler
Bizi bekler yetim kalmış ülkeler
“İmdat! ” diye haber salmış ülkeler
Boş mabetler girilmeyi bekliyor
Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.

Yanar Bosna-Hersek, Karabağ, Keşmir
Sonra Kıbrıs, Lübnan sayamam bir bir
Aklıma Abhazya, Urumçi gelir
Türk birliği kurulmayı bekliyor
Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.

Kolayı var be yiğidim, kolayı
Kaynağında bastırmalı olayı
Hazırlayın kürek, kazma, malayı
İslâm harcı karılmayı bekliyor
Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.

Nizam-ı Âlem’e içten talip ol
Kızılelma neredeyse ara bul
Bağlamasın seni şöhret, para, pul
Hesaplar var, sorulmayı bekliyor
Ölü dünya dirilmeyi bekliyor.


------------------------------
Gençlere üç şey çok lâzımdır önce,
Biri, îmânı düzeltmektir iyice.

Biri, İslâma uymaktır her yerde,
İlmihali öğrenmeli elbette.

Bir de ihlâstır, her işde dâimâ,
Şöyle ki, hiç olmıya ucb-ü riyâ.

Bu üçü birden tahakkuk etmeli,
Böyledir, İslâmiyyetin temeli.

Hem bu ihlâs olmasa, makbûl değil,
Tasavvuftur ihlâsın kaynağı bil!
-------------------------------------

Karacoğlan'ın deyişleri genelde dünyevidir. Nadir de olsa faydalı deyişlerinden birisi nasihata dairdir.

Dinle sana bir nasihat edeyim
Hatırdan gönülden geçici olma
Yiğidin başına bir iş gelince
Onu yad ellere açıcı olma

Mecliste arif ol kelamı dinle
El iki söylerse sen birin söyle
Elinden geldikçe sen eylik eyle
Hatıra dokunup yıkıcı olma

Dokunur hatıra kendisin bilmez
Asilzadelerden hiç kemlik olmaz
Sen iylik etde o zayi olmaz
Darılıp da başa kakıcı olma

El arifdir yoklar senin bendini
Dağıtırlar tuzağını fendini
Alçaklarda otur gözet kendini
Katı yükseklerden uçucu olma

Muradım nasihat bunda söylemek
Size layık olan onu dinlemek
Sev seni seveni zay etme emek
Sevenin sözünden geçici olma

Karacoğlan söyler sözün başarır
Aşkın deryasını boydan aşırır
Seni bir mecliste hacil düşürür (hacil: utanan)
Kötülere konup göçücü olma
---------------------------------
BİR DERVİŞİN NASİHATİ

Emanete ihanet etmeyin.
Halinizden şikayet etmeyin.
Büyüğünüze emretmeyin.
Boş şeylerde ısrar etmeyin.
Cahillerle sohbet etmeyin.
Nefesinizi boşa tüketmeyin.
İnsanları bekletmeyin.
Etrafınızı kirletmeyin.
Hayatınızı mahvetmeyin.
Kimseye minnet etmeyin.
İnsanları yüzüne karşı methetmeyin.
Kimseye küfretmeyin.
Kötülüğe meyil etmeyin.
Malınızı boşa sarf etmeyin.
Sırrınızı açık etmeyin.
Her şeyi merak etmeyin.
Suçunuzu inkar etmeyin.
Şerefinizi kaybetmeyin.

İyiliğe niyet edin.
Büyüklere hürmet edin.
Sıkıntıya sabredin.
Aza kanaat edin.
Sözünüzde sebat edin.
Bildiğinizle amel edin.
Hatanızı kabul edin.
Alimlerle sohbet edin.
Nefsinize inat edin.
Sofranıza davet edin.
Zararlıysa men edin.
Seviyorsanız ifade edin.
Kalpleri fethedin.
Misafire ikram edin.
Muhtaca yardım edin.
Bilseniz de istişare edin.
Tehlikeye dikkat edin.
Hakkı teslim edin.
Unutacaksanız kaydedin.
Esirgemeyin lütfedin.
Gariplere merhamet edin.
Kazanmaya gayret edin.
Çalışanı takdir edin.
Başarıyı tebrik edin.
Mazereti kabul edin.
Her an tevekkül edin.
Hastaları ziyaret edin.
Çocuğunuzu terbiye edin.
Herkese tebessüm edin.
Güvenseniz de kontrol edin.
İnanmayana ispat edin.
Fakirleri gözetin.
Hayır için sarf edin.
Bu yazıyı gönderene de DUA EDİN.

--------------------------------------
Ey genç adam, bir yanın alp,
Diğer yanın eren olsun.
Sen sen ol da kalp kırma kalp
Sevgi mumun, çıran olsun.

Olur isen bir alperen,
”Tam Müslüman-Türk” der gören
Hayatına şekil veren
Dinin ile tören olsun.

Para, mal mülk, makam yetki,
Etmemeli sana etki
İmanını sağlam tut ki
Küfür batsın viran olsun.

Zorun zulmün hiç bir türü,
Döndürmesin seni geri,
Hak bildiğin yolda yürü
İsterse kar boran olsun.

Delikanlım cehle inat,
Sen gel seni bilgi donat,
İlim, irfan kültür sanat
Sana dost ve yaran olsun.

Uyar isen eğer uyar,
Arif'in bir öğüdü var
Bir elinde bilgisayar
Bir elinde Kuran olsun.

arif şirin
 
Üst