En Çok Okunan Hadisler 5

Mamur

Tecrübeli
Ebu Hüreyre r.a. anlatıyor:
Allah Rasulü s.a.v.
'Sizden hiç kimseyi ameli kurtaramayacaktır'
Buyurdu.
Ashâb: Ey Allah'ın Rasulü!
Seni de mi? diye sordu.
Allah Rasulü: 'Evet beni de,
Ancak, beni Allah'ın fazlı ve rahmeti bürümüştür.
Dinin amel ve ibadetlerini İtidal üzere yapın,
İfrattan kaçının. Hiç biriniz ölümü temenni etmesin,
Zira o kul, iyi kimse ise hayır ve hasenatı çoğalır,
Şayet kötü kimse ise umulur ki tevbe eder’’.
S. Buhari, S. Muslim.

Kulun amelleri,
Allah'ın nimetlerinden bir nimetine bile karşılık olamaz.
Kul Allahın rahmet ve ruhsatıyla,
İman ve ihlasıyla cennete girer.
Amelleriylede, cennetdeki derecelerini yükseltir.
Yüce Allah’ın şu âyetide, bu gerçeği ayrıca vurguluyor.
“Rahmetim her şeyi kuşatmıştır.” A’raf, suresi: 156

İhlas ve samimiyetle sırf
Cenab-ı Hak’kın rızâsını kazanmak ve
Rahmetine nâil olmak için yapmalıdır.
Allah-ü Teâlâ’nın c.c.
Gadab-ı ilâhîsinden korkmakla beraber
Rahmet-i ilâhiyesinden de ümîdi kesmemelidir.

Peygamber Efendimiz s.a.v. Buyurdular ki:
“Müminin ümit ve korkusu tartılsa,
Birbirine eşit gelirlerdi.”

Ancak mümine yakışan,
ümit ve korku arasında yaşamaktır.


Ebu Hureyre r.a. anlatıyor:
Fahr-i Kâinât Efendimiz s.a.v.
Bir hadîs-i şeriflerinde, şöyle buyuruyor:

'Allah rahmeti yüz parçaya böldü.
Bundan doksandokuz parçayı kendine ayırdı.
Yer yüzüne geri kalan bir cüzü indirdi. Bunu da cin,
insan ve hayvan mahlükatı arasında taksim etti.
Bu tek cüzden nasibine düşen pay sebebiyledir ki
mahlükat birbirlerine karşı merhametli davranır.
At, yavrusuna basmamak endişesiyle ayağını bu sayede kaldırır.'
Buhâri, Müslim, Tirmizi, Davut.

Güzel Rabbimiz,
Tenzili Hâkim’de, bizlere buyuruyor ki:
“Amma, kim Rabbinin makamından korktu, nefsini heva
ve hevesinden alıkoyduysa, işte muhakkak ki
Cennet onun varacağı yerin ta kendisidir.”
en-Nâzi'ât suresi,40-41

“...Ey Rabbimiz. Bizi rahmetinin içine koy.
Sen merhamet edenlerin en merhametlisisin.”
Diye niyazda bulunmalıyız.


Kaynaklar......................
Kur’an-ı Kerim..............
Muteber Hadis Kitapları

Medine-i Münevvere 1400H.


Ali Kılıç Kakiz
 
Üst