ZİLHİCCE AYI'NIN ÇOK MÜTHİŞ SEVAPLI ZİKİRLERİ

vertyucek

Tecrübeli
Rahman Rahim Allah'ın adı ile başlarım. Alemlerin Rabbı Allah'a hamd olsun. Salât ve selâm, PEYGAMBER EFENDİMİZ’in ve onun pak âlinin ve ashabının tümüne.
selamun aleyküm rahmetullahi ve berakatühü

Değerli kardeşler bu zikirleri yapmadan önce sevaba çok ama çok sevab katan sevab katan yaptığın zikirlerin sayısını akla,hayale gelmeyecek şekilde artıracak olan şu zikirleri yapmazsanız çok şey kaybedersiniz.

Aşağıdaki zikirleri 100 kadar yapıldığında müthiş sevaplar ALLAH-U TEALA tarafından vadediliyor.Siz şimdi bu zikirleri mesela 100 adet yapacaksınız.Ama bu aşağıda söylediklerimi yaparsanız sayısı trilyonları,katrilyonları emin olun hiç bırakacak biiznillah.Hemde bu müthiş sevap devam SİZ YAPTIKTAN SONRADA SİZ YAPIYORMUŞÇASINA DEVAM EDİYOR!!!Bu zikirlerin mahiyeti hakkında aşağıda açıklayıcı bir videoda koyacağım İnşaALLAH.Bu zikirleri ve hatta yaptığımız bütün zikirleri mümkünse bunlarla yapalım!!!Bu zikirleri türkçe olarak sunuyorum arapçayı kurallarına göre okuyabilenler arapça da araştırabilirler.

CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH razı olsun.yapmış olduğumuz ve yapacağımız bütün ibadetleri fazlu keremiyle,hatalrı mağfiret buyurarak PEYGAMBER EFENDİLERİMİZ’İN ALEYHİSSELATU VESSELAMLAR’IN hürmetine,hatrına Mü’min Ehlibeytleri ve Ashabları Aleyhisselatu vesselamların hürmetlerine,hatrına kabul buyursun,semerelerini hem bu dünyada hem ahirette zay eylemeyip bize fazla fazla ihsan eylesin amin.

Yapacağımız zikirlerin başına başına takdim duası!(Duada ayetel kürsi yazdığına bakmayınız bütün yaptığınız zikir ve okuduğunuz şeylerin başına getirilebileceğini söylüyor alimler):
Bismillâhirrahmânirrahîym
‘Allah’ım! Ben sana her nefes , her an ve saniye ,gök ve yer ehlinin her göz açıp kapayışından ve ilminde olacağını bilip de,şu anda mevcut olan ,istikbalde mevcut olacak veya evvelce geçmiş olan herşeyden evvel Ayetü’l-kürsi’yi takdim ediyorum(1)

Yapacağımız zikirlerin sonuna:
Yarattıkları sayısınca, kendisinin hoşnut olduğunca, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince(2)
Mümkünse bunu 3 defa söyleyiniz PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM’İN sünnetine uygun olur


Zülhicce Ayı On Gün Zikirleri:
Umeyr el-Leysi (R.A.) dan rivayete göre;
Allah-u Teala İsa (Aleyhisselam)’a beş dua hediye etmiş, Cibril (Aleyhisselam) bunları ongünlerde getirmiş ve:
Zülhicce ayı duaları
“Ey İsa! ALEYHİSSELATU VESSELAM Bu beş duayla duada bulun. Zira Allah-u Teala nezdinde, bu on günün ibadetinden daha sevgilisi yoktur.
Bunların birincisi:
“Allah-u Teala’dan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. O’nun hiçbir ortağı yoktur.
Mülk O’na aittir. Hamd O’na mahsustur.
Diriltir ve Öldürür.
Tüm hayırlar O’nun (Kudret) elindedir ve O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.”
İkincisi:
Ben şahitlik ederim ki; Allah-u Teala’dan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir. O’nun hiçbir ortağı yoktur.
Tek bir İlahtır. Her şey O’na muhtaçtır. O, kimseye muhtaç değildir. Hiçbir eş ve çocuk edinmemiştir.”
Üçüncüsü:
“ Ben şahitlik ederim ki; Allah-u Teala’dan başka hiçbir ilah yoktur.
O tektir. O’nun hiçbir ortağı yoktur. Mülk O’na aittir. Hamd O’na mahsustur.
Diriltir ve öldürür. Kendisi hiç ölmeyecek bir diridir.
Tüm hayırlar O’nun (Kudret) elindedir ve O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.”
Dördüncüsü :
“Allah yeter ve Kafidir. Allah, dua edeni işitir. Allah’dan öte varılacak hiçbir şey yoktur.”
Beşincisi:
“Ey Allah! bizim söylediğimiz gibi ve bizim söylediğimizden daha da hayırlı olan tüm hamdler, Sana mahsustur.
Ey Allah! Namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm, Sana aittir. (Ben fani olduğum için) mirasım da Sana mahsustur.
Ey Allah! Kabir azabında da, dağınık işlerden de Sana sığınırım.
Ey Allah! Rüzgarın getirmekte olduğu şeylerin hayrını Senden isterim.”
Havariler, İsa (Aleyhisselam)’a: “ Bu duaları okuyanın sevabı nedir?” diye sorduklarında, şöyle buyurdu:
Birincisini yüz kere okuyan kimsenin ameli gibi bir amel, o gün yer halkından hiçbirine yazılmaz. O kul, kıyamet günü en fazla hasenatın sahibi olur.
İkinciyi yüz kere okuyana, Allah-u Teala bir milyan hasene yazar, o kadar da günahlarını siler ve onun cennette onbin derecesi yükseltilir.
Üçüncüyi yüz kere okuyana gelince; gökten yetmişbin melek, elleri açık bir bir halde inerler ve bu zikri yapanlara salat ve rahmet yapdırırlar.
Dördüncüyü yüz kere okuyanın bu zikrini bir melek alıp, Rahman Teala’nın huzuruna koyar. Rahman Teala, o anca, onu okuyana nazar buyurur. Allah-u Teala’nın, kendisine bir defa tecelli buyurduğu kişiyse, asla bedbaht olmaz.
Beşincisi ise, bana ait bir duadır. Onun sevabının açıklanmasını yapmam için bana isin verilmemiştir.
Ebu’n Nadr Haşim İbni Kasım (R.A.) rivayetine göre:
“Bu on günlerde bu duaları okuyan bir zat, mana aleminde, evinde üst üste konmuş, nurdan beş tabak görmüştür.


ALLAH’U ALEM (CENAB’I ALLAH CELLE CELALÜH en doğrusunu bilir.)ALLAH’U ZÜLCELALE sonsuz sınırsız bir şekilde memnun,razı ve hoşnut olacağı istiğfarı tevbe,hamd ve şükür, PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VE SELLEM’E,BÜTÜN PEYGAMBERLERİMİZ ALEYHUMUSSELAMLAR’A, MÜ’MİN EHLİ BEYT,ASHAB,ZURRİYETLERİNE ve caiz olacak şekilde bütün Mü’minlere de aynı şekilde SALATU SELAMLAR olsun.CENAB’I MEVLA bizi affetsin,bağışlasın mağfiretine ve hidayete erdirip orada daim etsin azabından korusun,sonsuz rahmetine dahil etsin.her türlü şerden daima korusun bizlere darda kalmışlara yardım etsin amin.hakkınızı helal edin selam ve dua ile


https://www.cubbeliahmethoca.com.tr...teki-gunahlari-bile-bagislatan-zikirler-16942

Alıntı CÜBBELİ AHMED HOCAEFENDİ KADDESALLAHUSIRRAHUM Kurban risalesi kitabı haceganmedreseleri com sitesi /zilhicce-ayi-zikirleri/

(1)Kıyamete kadar her saat 70 milyar sevap kazandıran Ayet-el Kursi duası
VİMEO video sitesine yazınız
(2)sorularla islamiyet .com’a yahut googleye şunu yazarak bu zikrin faziletini anlayabilirsiniz (Sübhânallâhi ve bi–hamdihî adede halkihî ve rızâ nefsihî ve zinete arşihî ve midâde kelimâtihî. Bu tesbihin fazileti nedir?)
 

vertyucek

Tecrübeli
Değerli kardeşler yazıda PEYGAMBER EFENDİMİZ SALLALLAHU ALEYHİ VESSELLEM’İN ve diğer PEYGAMBERLERİMİZ’İN mü’min ehlibeyt ve ashablarına diye duada bulunuyorum yanlış anlaşılma olmasın!İslam dinin’den olmayan,mü’min olmayan bir kimse PEYGAMBER EFENDİMİZİN (S.A.S) veya diğer PEYGAMBER EFENDİLERİMİZ’İN (A.S) EHLİBEYT,ASHAB veya ZURRİYETİNDEN değildir,olamaz.Tıpkı ebu leheb’in PEYGAMBER’İMİZİN ehlinden olmadığı yahut HAZRETİ KURAN’DA da bildiildiği gibi NUH ALEYHİSSELAM’IN suda boğulan kafir oğlunun NUH ALEYHİSSELAM’IN ehlinden olmağı gibi!
 
Üst