Önemli Ümmetimin Ihtilafı Rahmettir Rivayeti Sahih Mi?

  • Konuyu başlatan İlim Talebesi
  • Başlangıç tarihi
İlim Talebesi

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
* İmam Sübki de dahil Hadis Hafızlarından birçok Alime göre Hadisin zayıf olarak bile aslı yoktur.İmam Sübkî bu rivayetin , ne sahih ne zayıf olarak senedinin olmadığını , dolayısıyla rivayetin aslının olmadığını söylemiştir.İbni Dibağ eş-Şeybani bu görüşün Alimlerin çoğunluğunun görüşü olduğunu zikretmiştir.

* Bir kısım Alimler ise Hadisin zayıf olarak bile olsa aslı olduğunu söylemiştir.Bu görüşte olanlar , Hattabi,Aliyyul Kari,Suyuti,İbn Hacer El-Askalanî,İmam Nevevî,Şeyh Remlî ve Irakî'dir.

* Rivayetin manası Alimlerin çoğunluğuna göre doğrudur.Yani dinin asıl meselelerindeki ihtilâf değil de -fıkha ait fer’i meselelerdeki- ihtilâf rahmettir.


 

Üst