Türk Dil Kurumunun Kuruluş Amacı

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
Türk Dil Kurumunun Kuruluş Amacı

Türk Dil Kurumunun Kurulması(12 Temmuz 1932)

Türk tarihiyle birlikte Türk dilinin de dünyadaki en eski ve sistemli dillerden biri olduğunun ispatlanması için çalışmalar yapılmıştır. İslamiyet’in kabulünden sonra Arapça ve Farsçadan bir çok kelime Türkçeye girmiş ve Türkçenin bazı kurallarının bozulmasına neden olmuştur. Toplum hayatında kullanılan dilin toplumun gerçek anlamda bağımsızlığının bir göstergesi olduğuna inanan Atatürk Türk dilinin gelişmesini sağlamak için 12 Temmuz 1932’de Türk dil Kurumunu kurmuştur.

Atatürk’ün isteği ile kurulan Türk dil kurumunun amaçları şunlardır:

• Halk tarafından benimsenmemiş yabancı kelimelerin kullanımdan çıkarılarak Türkçe kelimelerin yaygınlaşmasını sağlamak,

• Yazı dili ile konuşma dilinin aynı olmasını sağlamak,

• Türkçenin zenginliğini ortaya koyarak Türk dilinin dünya üzerindeki saygınlığını artırmak,

• Türkçeyi bilimsel ve ekonomik alanlarda da etkili zengin bir dil haline getirmek.

NOT: Türk Tarih Kurumu ve Türk dil Kurumu Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi doğrultusunda kurulmuşlardır.

Eğitimle İlgili diğer yenilikler

1925’te Türkiye’nin ilk yüksek okulu olan Ankara Hukuk Mektebi açıldı.Osmanlı devletinin kurmuş olduğu Darül Funün kaldırılarak yerine 1933’te İstanbul Üniversitesi kuruldu.Aynı yıl Ankara’da DilTarihCoğrafya Fakültesi ile Yüksek ziraat Enstitüsü açıldı.1924’te Sanayi-i Nefise Mektebi Güzel Sanatlar akademisi olarak düzenlendi
 
Son düzenleme:
Üst