Tüm İslam Aleminin Kandili Mübarek Olsun

Efsane

Efsane

Kıdemli Üye
Kademeli

Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.”
(Enbiyâ, 107)İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük peygamber, bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) 571 yılında Kameri aylardan Rebiü’l-evvel ayının 12.gecesi doğmuştur. Milâdî takvime göre ise bu, 571 yılı Nisan ayının yirmisine rastlamaktadır. Bu mübarek geceye “Mevlid Kandili” denir.
O’nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti.
O’nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır.O gecenin sabahı gerçekten de feyizli bir sabahtı. İnsanlık için yepyeni bir gün doğmuş, aydınlık bir devir açılmıştı. Bir fazilet güneşi ve hidâyet meşalesi olan sevgili peygamberimizin gönderilişi, Yüce Allahın bütün insanlara en büyük nimetlerinden birisidir. Bu hususta Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulmuştur:


“andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah’ın âyetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine Kitap ve hikmeti öğreten bir Peygamber göndermekle Allah, müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Halbuki daha önce onlar apaçık bir sapıklık içinde idiler.”
(Âl-i İmrân, 164)Bu gece, müslümanlar arasında yüzyılllardan beri büyük bir coşku ile kutlanmakta, Sevgili Peygamberimiz derin bir saygı ile anılmaktadır. Büyük Türk Alimi Süleyman Çelebi tarafından yazılan ve asıl adı “Vesiletün’necat” olan mevlid kitabı O’nun doğumunu, üstünlüğünü ve mucizelerini en güzel bir şekilde dile getiren değerli bir eserdir.
Peygamberimizin doğum yıldönümlerinde okunan mevlidleri saygı ile dinlemek, O’nun mübarek ruhuna salât ve selâm okumak hiç şüphesiz büyük milletimizin Sevgili Peygamberimize olan engin sevgi ve bağlılığının bir ifadesidir.
Bununla beraber, O’nun ahlâk ve fazilet dolu hayatını öğrenmek ve kendimize örnek almak başta gelen görevlerimizdendir. Asıl o zaman O’nun sevgisini ve hoşnutluğunu kazanmış oluruz.
O âlemlerin Rabbinden, “Alemlere rahmet olarak gönderildi.” Asırlara sığmayacak inkılapları birkaç sene içerisinde gerçekleştirdi. Evlâtlarını diri diri toprağa gömen babalar O’na ve getirdiği prensiplere iman ettikten sonra mükemmelleştiler, dünyaya insanlık, adalet ve medeniyet rehberi olacak hale geldiler. İnsanlar O’nun tek emriyle, kökü yüzlerce yıl derinde olan alışkanlıklarını bıraktı.
O, yirminci asır insanının yüzyılda yerleştiremediği hakkı, hukuku, adâleti, hürriyeti, demokrasiyi ve insan haklarını bir solukta yerleştirdi. Böylece cehâlet asrı bir saâdet asrı olup, çıktı. Nihayet asır, asırlara taştı. Ve O, çağlar ötesiyle kucaklaştı.
Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed kendisinden önceki peygamberler gibi sadece bir kavme veya millete değil, bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmiştir. O’nun diğer peygamberlerden en farklı yönlerinden birisi budur. Nitekim Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurulur:
“Biz seni bütün insanlara ancak müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik; fakat insanların çoğu bilmezler.”
(Sebe, 28)
İnsanlığın her zaman ve mekânda Hz. Peygamber’in tebliğ ettiği ilâhî mesaja ve bu mesajın hayata geçirilmiş şekli olan onun sünnetine ihtiyacı vardır. O’nu örnek almak, Kur’an’a uymaktır. Çünkü Hz. Aişe (r.a.)’nın ifâdesiyle O’nun ahlâkı Kur’an’dı. (Müslim, Misâfirîn, 139). Kur’an-ı Kerim, Peygamberimiz Hz. Muhammed’in inananlar için en güzel örnek olduğunu bildirmekte ve bu hususta şöyle buyurulmaktadır:
“andolsun, Allah’ın rasûlünde sizin için, Allah’a ve âhiret gününe kavuşmayı umanlar için ve Allah’ı çok ananlar için güzel bir örnek vardır.” (Ahzâb, 21)
Bu geceyi nasıl ihya edelim?
Bütün insanlık âlemine bir hidayet tarihi açan ve âlemlere halis ilâhî rahmet olan böyle yüksek şanlı bir Peygamber’in ümmeti olmakla şereflenmiş bulunan biz müminlere ne mutlu! Bu geceyi vesile bilerek, O’na ümmet olmanın şuuruna erebilmek, Bu gecenin manevî zenginliğinden istifâde etmek için en azından bir Tesbih Namazı kılalım, bir de Hatm-i Enbiyâ yapalım.
O’na ümmet olan müminlere gevşeklik yakışmaz.
Unutmayalım…
Alemlere rahmet olarak gönderilen muazzez Peygamberimizin, doğumunu anarken, yalnız mevlid okumak, ilâhîler söylemek ve kandil simidi dağıtmak yeterli değildir, sadece bu geceyi yaşamak yeterli değildir. Yüce Allah’ın sevgisine, hoşnutluğuna ve bağışlamasına ermenin yegâne yolu, Peygamberimizin yolundan gitmektir…
“De ki: Allah’ı seviyorsanız bana uyunuz ki, Allah da sizi sevsin ve günâhlarınızı bağışlasın…”
(Âl-i İmrân, 31)
Bütün insanlık alemin bir hidayet tarihi açan ve alemlere halis ilahi rahmet olan böyle yüksek şanlı bir Peygamber.in ümmeti olmakla şereflendirmiş bulunan biz müminlere ne mutlu bu gece vesile bilerek o na ümmetin olmanın şuuruna erebilmek bu gecenin manevi zenginligden istifa etmek için en azından bir tesbih namaz kılalım bir de hatm-i enbiya yapalım o.na ümmet olan müminlere gevşeklik yakışmaz unutmayalım. alemlere rahmet olarak gönderilen muazzez peygamberimizin dogumunu anarken . yanlız mevlid okumak ilahiler söylemekle kandil simidi dagıtmak yeterli degildir sadece bu geceye yaşamak yeterli olmakda degildir yüce Allah.ın sevgisine hoştnutluguna ve bagışlamasına ermenin yegane yolu Peygamberimizin yolundan gitemekdir


Tüm İslam Aleminin Kandili Mübarek Olsun ALLAH'ım Tekrarına Kavuştursun Ve Dualarımızı Kabul Etsin (AMİN)
 

Moderatörün son düzenlenenleri:
O

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
Veladet-i Fahr-i Alem'in Kainatı tenvir gecesini ve onunla alemi İslam'ın manevi büyük bir bayramının bir fecri hükmünde olarak sizleri bütün ruh-u canımızla tebrik ediyoruz.
 

Çeşm-i Giryan

Çeşm-i Giryan

Deneyimli Üye
Üye
Tüm İslam aleminin mübarek mevlid kandilini tebrik eder, bu değerli zaman zarfının müslümanlarda, birlik, dirlik, akıl ve fikre nail olmasını Cenabı Allah'dan niyaz ederim. Bu vesile ile de dün İstanbul'da meydana gelen ve polislerimizin şehit olması ile sonuçlanan saldırıyı yapan kişileri Allah Kahhar ismiyle kahru perişan etsin.
 

ömr-ü diyar

ömr-ü diyar

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ
Yönetici
Hani"Özlüyorum" demistin de ashabın: "Anam babam sana feda olsun ey Allah'in Resulu, neyi özlüyorsun?" diye sormustu. Sen de: "Ahir zaman kardeslerimi özlüyorum." demistin. İşte sana ahir zamandan sesleniyoruz ya Resulallah. Tek özlemimiz ve ümidimiz bu mübarek günun hürmetine senin bu hitabının muhatabı olabilmektir... MEVLID KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN
 

kurtuluş

kurtuluş

KF Ailesinden
Özel Üye
Hani"Özlüyorum" demistin de ashabın: "Anam babam sana feda olsun ey Allah'in Resulu, neyi özlüyorsun?" diye sormustu. Sen de: "Ahir zaman kardeslerimi özlüyorum." demistin. İşte sana ahir zamandan sesleniyoruz ya Resulallah. Tek özlemimiz ve ümidimiz bu mübarek günun hürmetine senin bu hitabının muhatabı olabilmektir... MEVLID KANDİLİNİZ MÜBAREK OLSUN
Allah c.c kabul etsin inşaAllah bu güzel duanızı.
Hepimizin mevlid kandili mübarek olsun.Amin.
 

G

gardaş mubarek

Ziyaretçi
gardaşlarım kandiliniz mübarek ola, şu mübarek gecede gardaş suriye , azerbaycan , filistin, arakan ve bütün mazlum dünya müslümanlarını dualarınızda anın olurmu
 

Üst