Arakan,Afrin,Suriye,Irak ve tüm Dünyadaki mazlumlar için MEVLA'YA yönelelim

vertyucek

Tecrübeli
Eûzubillâhimineşşeytânirracîym - Bismillâhirrahmânirrahîym

Rahman Rahim Allah ' ın adı ile başlarım. Alemlerin Rabbı Allah ' a hamd olsun. Salât ve selâm, PEYGAMBER EFENDİMİZ ' in ve BÜTÜN PEYGAMBERLERİN Onların pak âlinin ve ashabının tümüne.


وَمَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

ve mâ tevfîkî illâ billâh, aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unîb

selamun aleyküm rahmetullahi ve berakatühü


Arakan,Afrin,Suriye,Irak ve tüm dünyadaki mazlumlar için MEVLA TEALA CELLE CELELÜH’E yönelelim yalvaralım kurtulmaları için.


ve 1 FATİHA 3 İHLAS-I ŞERİFE okuyalım.Okuyanlarımız amin yazsın.


Okunuşu

1- Bismillahirrahmânirrahîm.

2- Elhamdü lillâhi rabbil'alemin

3- Errahmânir'rahim

4- Mâliki yevmiddin

5- İyyâke na'budü ve iyyâke neste'în

6- İhdinessırâtel müstakîm

7- Sırâtellezine en'amte aleyhim ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn(1)


3 defa

Okunuşu

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad


Fatiha meali

Diyanet Vakfı Meali

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Rahman (ve) rahim (olan) Allah'ın adıyla.


2. Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.


3. O, rahmandır ve rahimdir.


4. Ceza gününün malikidir.


5. (Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız.


6. Bize doğru yolu göster.


7. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!

(Medet yardım isteme demektir.)

İhlâs Suresi meali

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. De ki: O, Allah birdir.


2. Allah sameddir. *


3. O, doğurmamış ve doğmamıştır.


4. Onun hiçbir dengi yoktur.

(Samed, hiçbir şeye muhtaç olmayan, aksine her şey kendisine muhtaç olan demektir.)

(Diyanet Vakfı Meali kuranmeali .com)
 
I

ittihadislam

Ziyaretçi
müslümanlar yekvucud olup ittahadı islam altında birleşmedikçe gavurların zulumları son bulmayacaktır.
 
Üst