Tek Mezhebe Bağlılık

  • Konuyu başlatan Münzevi
  • Başlangıç tarihi
Münzevi

Münzevi

KF Ailesinden
Özel Üye
"Telfik" konusu ile "tek mezhebe bağlılık" meselesi arasında sıkı bir bağ olduğundan,
önce bu mesele hakkındaki görüşlere kısaca değinmek gerekir.
Bu mesele ele alınırken, müctehid olmayan bir mükellefin durumunun
söz konusu olduğuna ve böyle bir kimsenin şer‘î-amelî konularda daima bir mezhebe göre davranması gerekip gerekmediği sorusuna cevap arandığına
dikkat edilmelidir. Gerek devlet gerekse fert planında bir mezhebe bağlanma
gereğini ortaya çıkaran tarihî ve fikrî temellere daha önce temas edilmişti.
İşte bu bağlanmanın "taassup" derecesine ulaşmasını takip eden dönemlerde,
bir mezhebe bağlı davranmanın ve hatta hep o mezhep üzere kalmanın
vâcip olduğu (dahası mezhebinden ayrılana ta‘zir cezası uygulanması gerekeceği)
yönünde fikirler ileri sürülür olmuştur. Buna karşılık muhakkık âlimler,
ictihad edemeyen bir mükellefin hep bir mezhebe bağlı kalmasını gerektirecek
şer‘î bir delil bulunmadığını, böyle bir kimse için vâcip olanın, ehliyetine
kani olduğu âlimlere sormak, öğrenmek ve buna göre davranmaktan ibaret
bulunduğunu ispat etmeye çalışmışlardır.


Kunfeyekun.Org
Kaynak:Diyanet İlmihali
 

Üst