TEK DİN İSLÂM -1- (Tüm Peygamberler Müslümandır) (Allah İndinde Din İslamdır

FERASETLİ

KF Ailesinden
Özel Üye
TEK DİN İSLÂM -1- (Tüm Peygamberler Müslümandır) (Allah İndinde Din İslamdır)

Sığınıyorum Allâh’a Taşlanmış Şeytandan

Adıyla Allâh’ın, Merhametiyle Kuşatanın, Gereğince Merhamet Edenin

İlk insan selam ona babamız Âdemden son insana kadar tüm insanlar yüce Allâh’ın dinine , İslama uymakla görevlidirler. Yüce Allâh tüm peygamberlere İslam dinini gönderdi. Tüm peygamberler Müslüman idiler. Peygamberlere inanan ve uyanlarda müslüman idiler. Çağımızdaki müslümanlar gibi.
Çağdaş şeytanların iddialarından birisi de semâvî , ilâhî dinlerin varlığı iddiasıdır. Halbuki yüce Allâh Kur’ânda Allâh indinde dinin İslam olduğunu bildiriyor. Semâvî , ilâhî dinler sözüyle yüce Allâh’ın bir çok din gönderdiğini iddia ederek Kur’ân’ın bu ve benzeri âyetlerini inkâr ediyor ve yüce Allâh’a bir çok din gönderdiği iddiasıyla iftirâ ediyorlar.

Yüce Allâh dedi;

(2 bakara 39). “Ve (onlar) ki küfrettiler (kâfir oldular) ve yalanladılar belirtilerimizi (âyetlerimizi) işte (onlar) arkadaşları ateşin, onlar onda kalıcılar”.

(3 âli imrân 19) “Elbette Din (Yaşam düzeni) indinde Allâh’ın İslam(dır) , ve ne ihtilaf etti (onlar) ki getirildiler Kitaba , ancak sonrasından , neyin (ki) geldi onlara bilgi (ilim) , haddi aşarcasına aralarında ve kim küfreder (kafir olur , inkar eder) belirtilerini (âyetlerini) Allâh’ın böylece elbette Allâh çabuk olandır Hesab görmesi”.

(3 âli imran 85) " Ve kim azıp geçerse dışına İslamın herhangi bir dine böylece kabul edilmez ondan ve o Âhirette hüsrana düşenlerden".

Salat ve selam ona yüce Allâh’ın elçisi Muhammed dedi;

“Cennete Müslüman kimseden başkası girmez “.


Çağdaş şeytanların her şeytanlıklarında olduğu gibi , bu şeytanlıklarında da temel yaklaşımları , gerçeği saptırmak ,kafa karıştırmak , delil sormayı unutturmak , böylece yanlışı, şeytanın âyetini Allâh’ın âyetinin yerine koymaktır. Semâvî veyâ ilâhî dinlerden bahseden şeytanların veyâ onlara aldanmış olanların hangisi bu dinlerin varlığına dâir Kur’ân veyâ Kur’ân’a uygun güvenilir hadisten bir delil sundukları görülmüş. Onların delile ihtiyâcı yok çünkü onlar yaptıklarını kendilerine ve başkalarına süsleyen şeytanlardır. Çok çağdaş, çok şık, kaliteli , büyük eşeklerdir onlar. Onların bir çoğu İslamı bilen ve şirkle bulayarak İslam adına konuşarak insanları Allâhla aldatanlardır. Bildikleri ve bildiklerine uygun iş yapmadıkları için onlar kitap yüklü eşeklerdir Kur’ânın benzetmesindeki gibi.

Eğer doğru söylüyorsalar Allâh’ın bir çok din gönderdiğini isbatlasınlar Kur’ân ve Hadisten. Kur’ân ve Hadis aksini bildirirken asla isbat edemezler bu iddialarını.

Anlaşılan o ki bin küsür yıldır İslamı ve Müslümanları saptırmak için yaptıkları şeytani saptırma çalışmalarının ürününü toplamak için vakit geldi düşüncesindeler. Bir yandan tüm gayretleri ile saptırmalarına devam eder ve saptırma çabalarını zirveye çıkarırken bir yandanda fiilen İslam ülkelerini işgal ederek İslamı yok etmeye çalışıyorlar. Bu ve benzeri sapkın inanışları İslamı bilen kişiler aracılığıyla etkin bir şekilde yaymaya çalışmalarından anlaşılan budur.

(61 saf 8) “İstiyorlar söndürsünler ışığını (nûrunu) Allâh’ın ağızlarıyla ve Allâh tamamlayan(dır) ışığını (nûrunu) ve hoşlanmasada kâfirler”.

Çağdaş şeytanların iddialarının aksine Kur’ân ve Hadisler peygamberlerin tümünün Müslüman olduğunu bildiriyor. Peygamberlerin tümünün Müslüman olması dinlerinin İslam olması aynı şeydir. Ancak bu bilgiyi , her bilgiyi asıl gayesinden saptırmak isteyen şeytanlar , saptırmak için asıl anlamı dışında bir anlamda olduğunu iddia edebilirler . Bu sıkça tanık olunan bir İslam düşmanlığının sonucudur. Peygamberlerin tümünün dini İslamdır öyleyse Hıristiyanlık islamdır. Allahın dinidir , Hıristiyanlar Müslümandır onlarda Cennete gidecektir türünden sözler yayılmakyadır. Bu sözleri yayanların bir kısmı şuurlu İslam düşmanlığı ile bunu yapıyor olabilir. Bilgisiz kişiler bu sözlere kanarak savunucusu olabilir. İslamı Kur’ân ve Kur’ân’a uygun güvenilir Hadislerden öğrenmememizin sonucu olarak her tür cehalet alim ve cahil müslümanlar arasında yayılmıştır. Bu sorunu çözmek için samimi olarak İslamı öğrenen yaşayan kişilerden oluşan bir araştırma seferberliği başlatılmalı. Ancak böylece Hıristiyan ve Yahudilerin İslamdan saparak kafir olmaları gibi İslamdan saparak kafir olmaktan kurtulabilir Müslümanlar. Onlar sapmış ve saptırmışlar ve artık ellerinde bozulmamış doğru bir kaynak kalmamış olduğu için kurtuluşları için çareleri dinlerinde değil , Batıl , yanlış olan dinlerini inkar ederek doğru , gerçek olan İslama inanmaları ve uymalarıdır. Müslümanların bu çağdaş sapkınlık ve küfür tehlikesinden kurtulmaları için yapmaları gereken hiç bir ayeti değiştirilmeden Allahın koruması ile ellerinde bulunan Kur’ân’ı öğrenmeleridir. Kâinatı yaratan yüce Yaratıcıdan gelen bir kitap elinde olduğu halde ondan yaralanmayan ne kötü şey yapıyor, ne büyük iyiliği kaybediyor. Allâh imandan Kur’ân’dan ayırmasın hiç bir Mü’mini. Âmin. Hıristiyanların ve Yahudilerin Müslüman değil kâfir olduğu ve Cehennemlik olduğu , onlara gelen İslamın Tevrat ve İncilin değiştirilmiş olduğu Kur’ân ve hadislerde bildirilmiştir. Hıristiyanların ve Yahûdilerin ve tüm kafirlerin kâfirlik sebepleri ve Cehennemlik oldukları hakkında internet sayfamda , “Hıristiyanlar Ve Tüm Kâfirler Cehennemliktir” adlı yazımda bilgi bulabilirsin. Yazıyı şu adresde bulabilirsin; aşağıdaki adresi kopyalayıp arama motorunun adres satırına yapıştırarak yazıya ulaşabilirsin. Yada yazıya tıkla.


muslumanlar.com'da başka siteye davet etmek yasaktır!!!

Kur’ân’da Tüm Peygamberlerin Müslüman Olduğuna Delil Olan Bâzı Âyetler.

(3 âli imrân 19) “Elbette Din (yaşam düzeni) indinde Allâh’ın Sağ Ediş(tir) (İslamdır) , ve ne ihtilaf etti (onlar) ki getirildiler Kitaba , ancak sonrasından , neyin (ki) geldi onlara Bilgi (İlim) , haddi aşarcasına aralarında ve kim küfreder (kafir olur , inkar eder) belirtilerini (âyetlerini) Allâh’ın böylece elbette Allâh çabuk olandır Hesab görmesi”.

(3 âli imrân 20) “Böyle iken delilleşiyorlarsa seninle , böyle iken de “sağ ettim (islâm ettim , teslim ettim) yüzümü Allâh için ve kim (ki) uydu bana” ve de (onlar) için ki getirildiler Kitaba ve Anadan Doğma Bilgisizlere (Ümmîlere) “sağ ettinizmi (İslâm ettinizmi , teslim ettinizmi, Müslüman oldunuzmu)” böylece sağ ettilerse (İslâm ettilerse, Müslüman oldularsa) böylece muhakkak (gerçeğe) ulaştılar ve geri durdularsa böylece başka değil , üzerine (görev) tamamen ulaştırma , ve Allâh çok iyi gören kulları”.

(3 âli imrân 79) “Ne oldu (olmadı) (her hangi bir) beşer için getirmesi onu Allâh’ın Kitâb(a) ve (uygulanması için belirlenmiş) Karar(a) (Hükme) ve Peygamberliğe sonra diyor (olması) insanlara , “olun kullar bana , dışından Allâh’ın” ve ne var ki , “olun düzenleyene âit olanlar (rabbe âit olanlar ; rabbânîler) ne ile (ki) oldunuz öğretiyorsunuz kitabı ve ne ile (ki) oldunuz ders alıyorsunuz””.

(3 âli imrân 80) “Ve değil emreder size edinin Melekleri ve Peygamberleri düzenleyenler (rabler) , emredermi size küfrü (kâfir olmayı) ardından o anın (ki) siz Sağ Edenler(siniz) (Teslim Olanlarsınız) (Müslümanlarsınız)”.

(3 âli imrân 81) “Ve o an (ki) aldı Allâh belgesini Peygamberlerin elbet ne (ki) getirdim size Kitab ve Hikmetten sonra geldi size bir elçi doğrulayıcı ne için (ki) sizin yanınızda , elbet güveneceksiniz (îmân edeceksiniz) ona ve elbet yardım edeceksiniz ona , dedi karar verdiniz ve aldınızmı , bu size olan bağlılığımın üzerine , dediler karar verdik , dedi böylece tanık olun ve ben sizinle berâber Tanıklardan(ım)”.

(3 âli imrân 82) “Böylece kim yüz çevirdi sonrasında şunun , böylece işte (onlar) onlar Fâsıklar”.

(3 âli imrân 83) “Böylece dışındakinemi yaşam düzeninin (dîninin) Allâh’ın aşıp geçiyorlar ve onun için sağ etti (teslim oldu , Müslüman oldu) kim (varsa) Gökler ve Yer(yüzün)de , emrine uyarak ve istemeden ve ona doğru döndürülürler”.

(3 âli imrân 84) “De güvendik (îmân ettik) Allâh’a ve ne indirildi üzerimize ve ne indirildi üzerine İbrâhîm ve İsmâîl ve İshâk ve Ya’kûb ve Torunların ve ne getirildi Mûsâ ve Îsâ ve Peygamberlere düzenleyenlerinden (rablerinden) ayrım yapmayız arasında bir tekine onlardan ve biz onun için Sağ Kılanlarız (Teslim Olanlarız ; Müslümanlarız)”.

(3 âli imran 85) " Ve kim azıp geçerse dışına İslamın herhangi bir dine böylece kabul edilmez ondan ve o Âhirette Hüsrana Düşenlerden".

(3 âli imrân 86) “Nasıl (gerçeğe) iletir Allâh bir kavmi küfrettiler (kâfir oldular) sonrasında güvenlerinin (îmân etmelerinin) , ve tanık oldular elbette elçi (peygamber) gerçek ve geldi onlara Açıklamalar ve Allâh , değil (gerçeğe) iletir toplumunu Zâlimlerin”.

(3 âli imrân 87) “İşte (onlar) karşılıkları elbette onlara uzak etmesi (la’neti) Allâh’ın ve Meleklerin ve İnsanların toptan”.

(3 âli imrân 88) “Kalıcılar onda , değil hafifletilir onlardan Azap ve değil onlar göz açtırılırlar”.

(4 âli imrân 89) “Ancak (onlar) ki (hatâdan) döndüler sonrasında bunun ve düzelttiler böylece elbette Allâh (günahları) Çok Örten (gereğince) Çok Merhamet eden”.


Bu âyetlerde tüm Peygamberlerin, Müslüman olduğu bildiriliyor.
İslamdan başka bir dinin geçersiz olduğu bildiriliyor. Aksini iddia edenler tevbe etsin. Semâvî dinler , 3 semâvî din , 3 hak din , İbrâhîmî dinler ve benzeri sözleri söyleyen aldanmışlar tevbe etsin.
Salât ve selâm ona yüce Allâh’ın elçisi Muhammed dedi;

“Peygamberlerin dini birdir”.

(sahihi müslim cilt 10 sayfa 162 hadis 145)

“Cennete Müslüman kimseden başkası girmez “.

Kaynak :
(Buhari;cihad 182, rikak 45),
(Muslim; iman 178- 377- 378) ,
(İbni mace; sıyam 35, zühd 34),
(Tirmizi; cennet 13) ,
(Darimi; siyer 62),
(Ahmed ibni hanbel; (1-3), (3-415),
(4-89, 90), (5-438) ).


Yüce Allâh tevbeleri kabul eder, Allah tevbe edenleri sever (2 bakara 222). O Ğafûr’dur ; günahlarının örtülmesini isteyenin günahlarını örtendir. O Ğaffâr’dır ; günahları çok örtendir. O Afuv’dur ; günahları gideren, affedendir. O Tevvâb’dır ; günahkâr kullarına merhametle dönendir. Salat ve selâm ona yüce Allâh’ın elçisi Muhammed dedi “Tevbe eden ; (pişman olup , hatasını düzeltmeye çalışan, günahdan dönen) günahı olmayan kişi gibidir” (ibni mâce, zühd kitabı , 30).

(33 ahzâb 4). "…Ve Allâh der Gerçeği ve o iletir Yola".
(17 isrâ 36). “Ve ardına takılma neyin (ki) (var) değil senin için onunla (ilgili) bilgi, elbette İşitme ve Görme ve Gönül, hepsi işte (onlar)ın oldu ondan mes’ûl”.

(2 bakara, 286). “ Görev yüklemez Allâh kimseye istisnası kapasitesi (kadarı)…”.

22 hac, 77). “Ey (onlar) ki güvendiler (îmân ettiler) rüku edin ve secde edin ve kulluk edin düzenleyeninize (rabbinize) ve edin Seçkin (iş) (Hayır) olurki siz kurtulursunuz”.

(22 hac , 78). “Uğraşın Allâh’da gerçek uğraşıyla (onun) , o seçti sizi ve yapmadı size Dinde güçlükten , milleti babanız İbrâhîmin , o şanlandırdı (adlandırdı) sizi Sağ Edenler (Teslim Olanlar ; Müslümanlar) olarak önceden ve bunda olur diye elçi tanık size ve olursunuz tanıklar insanlara, öyleyse ayakta tutun (kılın) Namazı ve getirin Zekatı , sım sıkı tutunun Allâh’a O Dostunuz (Mevlânız), öyleyse ne güzel Dost (Mevlâ) ve ne güzel Yardımcı”.

(20 taha, 47). “Ve Sağ Olsun kim uydu (gerçeğe) İletene”.

(1 fatiha, 1). “Övgü Allâh’a düzenleyeni Evrenlerin”.

Yazının telif hakkı yazar adı ve web sayfasının yayınlanmasından ibarettir.
Alıntı : Yazar, Ali kenan Aydın

Kaynak
 
Üst