Son Cüzde Kaçırılmaması Gereken SünnetLer

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
Duha sûresinin sonunda ve ondan sonra Kur’an’ın sonuna kadar her sûre bittiğinde tekbîr getirmek (Allahu Ekber, demek) sünnettir. Bu Resûlullah (sav)’dan rivayet edilmiş olup öteden beri yapılagelmiştir. Yedi kırâat imamından biri olan İbn Kesîr yoluyla rivayet edilmiştir. Bunun sebebi, zikredildiği üzere vahiy, biraz gecikip de bu sûre indiği zaman Resûlullah (sav) bunu tasdik ederek “Allahu Ekber” demiş olmasıdır[31].

“Kul eûzü bi rabbinnâs” sûresi okununca da “Allahu Ekber” denilir. Sonra Fâtiha sûresi ve Bakara sûresinin ilk beş âyeti okunur. Sonra da hatim duâsı yapılır. Buna “halli mürtehil” denilir. Bir hatimi bitirip hemen ikincisine başlamak demektir. Yani hatimini bitiren bir insan Fatiha ve Bakara suresinin ilk beş ayetini okumakla yeni bir hatime başlamış oluyor. Yoksa nasıl olsa hatim bitti Kur’an’ı kapatayım, bu iş burada bitti dememeli. Yeni başladığı bu hatime de devam etmeli. Onu bitirince diğerine...

Her hatim eden için bunu yapmak mutlak gereklidir denilmez. Fakat her kim yaparsa iyidir, güzeldir. Her kim de yapmazsa ona da bir vebal yoktur. Bunu yapmak sünnettir.


31. en-Nîsabûri, Garîbu'l-Kur'an, XXX, 113.
 
Üst