Siyer sorular ve cevapları

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
SİYER
SORU ve CEVAPLARI

1- Siyer-i Nebî ne demektir?
1- Siyer-i Nebî, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in hayatını konu edinen bilim dalıdır.

2- Peygamber efendimiz ne zaman, nerede dünyaya gelmiştir?
2- 20 Nisan 571 tarihinde Rebiul Evvel ayının pazartesi günü tan yeri ağarırken Mekke şehrinde
dünyaya gelmiştir.

3- Peygamber efendimiz hangi kabiledendir?
3- Kureyş kabilesinin Haşimoğulları kolundandır.


4- Peygamber Efendimizin annesi, babası, dedesi ve süt annesinin adları nelerdir?
4- Annesi: AMİNE
Babası: ABDULLAH
Dedesi: ABDÜLMUTTALİP
Süt Annesi: HALİME

5- Peygamber Efendimizin en çok bilinen isimlerini söyler misiniz?

5- En çok bilinen 4 ismi şunlardır:
1) Muhammed
2) Mustafa
3) Ahmet
4) Mahmud


6- Peygamber Efendimiz kimlerin himayesinde büyümüştür?

6- Peygamber Efendimizin doğumundan iki ay önce babası vefat etmiştir. Mekke’deki geleneksel uygulamaya göre, çocuklar süt anneye verilirdi. Peygamberimiz de 4 yaşına kadar süt annesi Hz. Halime’nin yanında kaldı. 6 yaşındayken annesi de vefat edince 8 yaşına kadar dedesi Abdulmuttalib’in yanında, dedesinin vefatından sonra amcası EbuTalib’in himayesinde büyümüştür.

7- Hz.Muhammed (s.a.v.) ilk evliliğini kaç yaşında ve kiminle yapmıştır ?
7- Peygamber Efendimiz İlk evliliğini 25 yaşında iken Hz.Hatice ile yapmıştır.8- Hz. Hatice kimdir ?
8- 1) Peygamber Efendimiz (s.a.v)’ in ilk eşidir.
2) Peygamber Efendimize ilk iman edendir.
3) Peygamber Efendimize maddi ve manevi en büyük desteği verendir.
4) Peygamber Efendimizin oğlu İbrahim hariç bütün çocuklarının annesidir.


9- Hz. Peygamber’in çocuklarının isimleri nelerdir?
9- Erkekler: Kasım, Abdullah, İbrahim,
Kızları: Ümmü Gülsüm, Rukiye, Zeynep ve Fatıma


10- Hz. Muhammed (s.a.v.)’e Peygamberlik hangi tarihte, kaç yaşında ve nerede gelmiştir?

10- M.610 tarihinde, 40 yaşında , Hira Nur dağında Peygamberlik gelmiştir.

11- İlk Müslümanlar kimlerdir?
11- Hanımlardan Hz. Hatice

Büyüklerden Hz. Ebubekir
Çocuklardan Hz. Ali
Kölelerden Hz. Zeyd bin Harise


12- Peygamber Efendimize en çok düşmanlık yapanlar kimlerdir?

12- Ebû Leheb
Ebû Cehil
Velid b. Muğire
Ümeyye b. Halef
Utbe b. Rebia
As b. Vail


13- İslamın yayılması kimlerin Müslüman olmasıyla hız kazanmıştır ?
13- Hz.Hamza ve Hz.Ömer’in Müslüman olmasıyla

14- Ne zamana Senetül Hüzün ( Hüzün yılı) nedir ?

14- Peygamberliğin 10. yılında Hz. Peygamberin eşi Hz.Hatice ve amcası Ebû Talib’in vefat ettiği yıla
hüzün yılı denir.


15-İsra ve Miraç olayı nedir ve ne zaman olmuştur ?
15- Hicretten bir buçuk yıl önce Recep ayının 27. gecesi Peygamber Efendimizin Cebrail (A.S)
vasıtasıyla Mescid-i Haram’dan alınıp Mescid-i Aksa’ya götürülmesine İsra; Yüce Allah’ın katına
yükseltilmesine de miraç denir.
16- Peygamber Efendimize miraçta verilen hediyeler nelerdir.
16- 1) Beş vakit namaz.
2) Bakara Suresinin son iki ayeti, ( Âmenerrasûlü )
3) Ümmetinden Allah’a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi.

17- Hz. Aişe Kimdir ?
17- 1) Peygamber Efendimizin eşlerindendir.
2) Hz.Ebubekir’in kızıdır.
3) İlmiyle, zekasıyla ve bizlere bir çok hadis ulaştırmasıyla tanınmıştır.
18- Hicret nedir? Ne zaman yapılmıştır?
18- Peygamber Efendimizin ve ilk Müslümanların 622 yılında Mekke’den Medine’ye göç etmesine
denir.

19- Peygamber Efendimiz ve ilk Müslümanlar neden hicret etmişlerdir?
19- Mekke’nin ileri gelen müşrikleri Peygamber efendimize ve ona inanan ilk Müslümanlara pek çok
zulüm ve işkenceler yapmışlardı. Mekke’de artık İslâm’ı yaşatma ve yayma imkanı
kalmadığından Medineli Müslümanların daveti ve Allah’ın izin vermesiyle Mekke’deki
Müslümanlar ve Peygamberimiz Medine’ye göç etmek zorunda kalmışlardı.

20- Peygamber Efendimiz Medine’de kimin evinde kalmıştır?
20- Ebû Eyyüb el-Ensârî’nin evinde kalmıştır. Bu sahabenin kabri İstanbul’da kendi adıyla anılan
Eyüp semtin de bulunmaktadır.
21- İslam tarihinde ilk inşa edilen mescid hangisidir?
21- Kuba Mescidi

22- İlk cuma namazı ne zaman ve nerede kılınmıştır?
22- Peygamber Efendimizin Mekke’den Medine’ye hicreti esnasında “Ranuna” denilen yerde
kılınmıştır.
23- Muhacir ve Ensar kime denir?
23- Muhacir: Mekke’den Medine’ye göç eden müslümana denir.
Ensar: Medine’ye göç eden müslümanlara yardım eden Medineli müslümanlara denir.

24- Sahabe Kime denir?
24- Hz. Peygamber’i sağlığında Müslüman olarak görüp onun sohbetinde bulunanlara denir.

25- İslâm tarihinde ilk açılan eğitim ve öğretim kurumu hangisidir?
25- Peygamber Efendimizin bizzat inşasında çalıştığı ve öğretmenliğini yaptığı ilk yatılı okul olan
SUFFE’dir. Burada eğitim görenlere Ashab-ı Suffe denir.


26- Peygamber Efendimizin yaptığı en önemli savaşlar hangileridir?
26- Peygamberimiz ve Müslümanlar Medine’ye göç ettikten sonra müşrikler onları yine rahat
bırakmamışlar, bu yüzden Peygamberimiz onlarla savaşmak zorunda kalmıştır.
En önemlileri şunlardır:

1) Bedir Savaşı (624)
2) Uhud Savaşı (625)
3) Hendek Savaşı (626)

27- Peygamber Efendimizin yaptığı savaşların amacı nedir?
27- Allah’ın adını yüceltmek,
Düşman saldırılarını önlemek,
Müslümanların inançlarını, ırz ve namuslarını, can ve mallarını korumaktır

28- Mekke kaç yılında fethedildi? Peygamberimizin Müşriklere karşı davranışı ne oldu?

28- Mekke M.630’da fethedildi. Fetihten sonra Peygamber efendimiz Müşriklere karşı
“Bugün sizi kınamak yok, hepiniz serbestsiniz” buyurdu ve hepsini affetti.

29- Mescid-i Nebevî (Peygamber Efendimizin Camisi) nerededir?
29- Medine’dedir. Hicretten sonra Peygamberimizin yapmış olduğu ilk mescittir.
Peygamberimizin kabri (Ravza-i Mutahhera) Mescid-i Nebevî’nin içinde bulunmaktadır.

30- Veda haccı ve Veda hutbesi hakkında bilgi veriniz ?
30- Peygamber Efendimizin 632 yılında yapmış olduğu tek hacdır.
Bu hac esnasında Peygamber Efendimiz 100.000’den fazla Müslümana Meşhur Veda hutbesini
okumuşlardır.

VEDA HUTBESİNDE YER ALAN BAZI HÜKÜMLER
1) İslâmiyet’ten önceki bütün cahiliye gelenekleri kaldırılmıştır.

2) Bütün insanlar eşittir.

3) İnsanların can, mal ve namusları dokunulmazdır.

4) Emanetler sahibine verilmelidir.

5) Tefeciliğin ve faizin her türlüsü haramdır.

6) Kan davaları kaldırılmıştır.

7) Erkekler kadınların, kadınlar da erkeklerin haklarına riâyet edecektir.

Hem erkek hem kadın zinadan kaçınacaktır.

9) Bütün Müslümanlar kardeştir.

10) Hizmetçilere iyi davranılacaktır.


31- Peygamber Efendimiz kaç yılında, nerede ve kaç yaşında vefat etti ?

31- Peygamber Efendimiz Hicretin 11. senesi ,Rebiülevvel ayının on ikisi,Pazartesi günü
Miladi, 632 yılında, Medine’de ve 63 yaşında vefat etti.

32- Peygamber Efendimizin nesli kiminle devam etmiştir?
32- Peygamber Efendimizin nesli, kızı Hz. Fatma ve amcasının oğlu Hz. Ali’nin evlilikleri ile dünyaya
gelen oğulları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin ile devam etmiştir.

33- Aşere-i Mübeşşere kime denir ?
33- Dünyada iken cennetle müjdelenen 10 sahabeye denir.

34- Aşere-i Mübeşşere kimlerden oluşmaktadır.
34- 1) Hz. Ebu Bekir
2) Hz. Ömer
3) Hz. Osman
4) Hz. Ali
5) Hz. Zübeyr b. Avvam
6) Hz. Abdurahman b. Avf
7) Hz. Sa’d b. Ebi Vakkas
Hz.Said b. Zeyd
9) Hz.Ebû Übeyde b. Cerrah
10) Hz.Talha b. Übeydullah


35- Peygamberimizden sonra gelen 4 halife kimlerdir? Sırayla söyler misiniz?
35- 1) Hz. Ebu Bekir : 2 yıl
2) Hz. Ömer : 10 yıl
3) Hz. Osman : 12 yıl
4) Hz. Ali : 5 yıl
 
K

Kayıtsız Üye

Ziyaretçi
saol işime yaradı Allah razı olsun
 
Üst