Sıdk emanet fetanet ismet tebliğ anlamları

  • Konuyu başlatan Kayıtsız Üye
  • Başlangıç tarihi
K

Kayıtsız Üye

Ziyaretçi
Sıdk emanet fetanet ismet tebliğ anlamları ne demek kısaca açıklar mısınız?

Öncelikle derslerinizde başarılar diyerekten vereceğimiz cevaba geçiyoruz. Sıdk, doğru olmak, Emanet, güvenilir olmak, ismet günah işlememek, fetanet zeki olmak ve tebliğ ise Allah'dan gelen ayetlerin ümmete eksiksiz olarak aktarılmasıdır. Daha detaylı açıklamalar sayfanın altında yapılmaktadır. Bana bu kadar yeter diyorsanız aşağıya inmeyin, yok bana yetmez daha detaylı bilgi elde etmek istiyorum diyorsanız da biraz aşağıya doğru sayfayı kaydırmanız yeterli olacaktır. ma'vera adlı üyemize konuya yaptığı katkılardan dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Tabi ki sizler de Peygamber efendimiz (sav)'in Sıdk emanet fetanet ismet tebliğ gibi sıfatlarının anlamlarını başka kaynaklardan katkı yapmak amacıyla yazabilirsiniz.
 

Moderatörün son düzenlenenleri:
ma'vera

ma'vera

Emektar
Özel Üye
Sıdk emanet fetanet ismet tebliğ anlamları ne demek kısaca açıklar mısınız?
Her peygamberde insan olmanın da ötesinde birtakım sıfatların bulun*ması gerekli ve zorunludur. Bunlara vâcip sıfatlar denir. Bu sıfatlar şunlar*dır:
1. Sıdk. “Doğru olmak” demektir. Her peygamber doğru sözlü ve dürüst bir insandır. Onlar asla yalan söylemezler. Eğer söyleyecek olsalardı kendi*lerine inanan halkın güven duygusunu kaybederlerdi. O zaman da peygam*ber göndermekteki gaye ve hikmet gerçekleşmemiş olurdu. Sıdkın zıddı olan yalan söylemek (kizb), peygamberler hakkında düşünülemez. Bütün pey*gamberler peygamberlikten önce de sonra da yalan söylememişlerdir.

2. Emanet. “Güvenilir olmak” demektir. Peygamberlerin hepsi emin ve güvenilir kişilerdir. Emanete asla hainlik etmezler. Bu konuda bir âyette şöyle buyurulur: "Bir peygamber için emanete hıyanet yaraşmaz..." (Âl-i İmrân 3/161). Emanet sıfatının zıddı olan hıyanet, onlar hakkında düşünül*mesi imkânsız olan bir sıfattır.

3. İsmet. ”Günah işlememek, günahtan korunmuş olmak” demektir. Peygamberler hayatlarının hiçbir döneminde şirk ve küfür sayılan bir günahı işlemedikleri gibi özellikle peygamberlikten sonra kasten günah işlememiş*lerdir. İnsan olmaları sebebiyle günah derecesinde olmayan birtakım ufak tefek hataları bulunabilir. Ancak onların bu hatası yüce Allah'ın kendilerini uyarmasıyla derhal düzeltilir. Peygamberlerin bu tip küçük hatalarına "zelle"
denilir. İsmetin karşıtı olan mâsiyetten (günah işlemek) Allah onları koru*muştur. Peygamberler örnek ve önder kişiler oldukları için, konumlarını zedeleyecek davranışlardan da uzaktırlar.

1. Fetânet. “Peygamberlerin akıllı, zeki ve uyanık olmaları” demektir. Bunun zıddı olan ahmaklık peygamberlikle bağdaşmaz. Peygamberler zeki ve akıllı olmasalardı hitap ettikleri kişileri ikna edemezler, toplumsal dön*şümü sağlayamazlardı.

2. Tebliğ. “Peygamberlerin Allah'tan aldıkları buyrukları ve yasakları üm*metlerine eksiksiz iletmeleri” demektir. Tebliğin karşıtı olan gizlemek (kitmân) peygamberler hakkında düşünülemez. "Ey peygamber, Rabbinden sana indiri*leni tebliğ et. Eğer yapmazsan Allah'ın elçiliğini tebliğ etmemiş olursun" (el-Mâide 5/67) meâlindeki âyet, bu sıfattan söz etmektedir.
 

Moderatörün son düzenlenenleri:
L

liva and muhammed emin

Ziyaretçi
sıdk: Doğruluk demektir.Peygamberler son derece doğru insanlardır.Asla yalan söylemezler oldu dedikleri olmuştur olacak dedikleri zamanı gelince kesin olacaktır.
EMANET: güvenli olmak demektir peygamberler her hususda güvenilir kimselerdir, emanete asla hiyanet etmezler. Ve akıllı,uyanık olmak demektir.Peygamberler yüksek zaka sahibidirler.
ISMET: günah işlememe demektir.Peygamberler gizli ve açık hiçbir şekilde günah işlemezler.

Arkadaşlar ben öğretmenimizin bize yazdırdığı şekilde size ilettim.Asla kopyala yapıştır demedim öğremen defterimize ne yazdıysa onu yazdım ii günlerr.
İnşallah işinize yaramıştır. ?
 

Moderatörün son düzenlenenleri:
B

Bjk çocuğu

Ziyaretçi
emanet fetanet ismet tebliğ
Peygamber efendimize nübüvvetten önce ve sonra da aynı zamanda Muhammed-ül emin yani en emniyetli kişi denilirdi. Yani emin olunun kimse. Herkes mallarını hiç düşünmeden efendimize emanet ederdi.
 

Moderatörün son düzenlenenleri:
K

kurdale

Ziyaretçi
sıdk doğruluk
emanet güvenilir
ismet günah işlemeyen
fetanet akıllı zeki
 

S

sanene

Ziyaretçi
bir şey sorcam ismet akıllı olmak olur mu yazılıda çıktı öğrenmemiştik attım son dakika olmaz mı lütfen acil cevap
 

R

RÜYA HAYIRSIZ

Ziyaretçi
sıdk=Doğru olmak
İsmet=Günah işlemezler
Emanet=Güvenilirlerdirler
Fethanet=Çok akıllı ve zekidirler
Temli=Allahtan aldığı mesajları olduğu mesajları olduğu gibi iletmek
ŞİMDİLİK BU KADAR .......
 

F

Fjmklmno

Ziyaretçi
sıdk
İsmet
Emanet
Fethanet
Temliğ
bunlar peygamberlere has özelliklerdir bilmeyenler için ne demek olduklarının manaları konudaki ilk mesajda yazılmış Allah razı olsun
 

Moderatörün son düzenlenenleri:
S

samet kalycı

Ziyaretçi
ne güzel peygamberlerin özellikleri
 

Moderatörün son düzenlenenleri:
A

ahj

Ziyaretçi
ALlah razı olsun sıdk emanet hahkında en doğru bilgiler.
 

Moderatörün son düzenlenenleri:
Üst