Risalet Davasının Annesi Hz. Hatice (r.a)

asya_kurt

◄ كُن فَيَكُونُ ►
Özel Üye


563741_10151286674207638_741824745_n.jpgHz. Hatice ince ruhlu bir annemizdi

Hz. Hatice validemizin en bariz vasıflarından birisinin milyonda bir insanda rastlanan çok ince bir ruha sahip olması olduğunu görüyoruz. Efendimiz’in nişanlılık döneminde Hz Hatice validemizle zaman zaman düğün hazırlıkları konusunda görüşmeler yaptığını söyleyen kitabin müellifi, Hz Hatice annemizin bu dönemdeki bir inceliğini çok güzel bir şekilde naklediyo
r. Hz Hatice annemiz nişanlı iken bir gün Efendimiz’e; “Ey Muhammed, sen de yetimsin, ben de… Sen de anadan ve babadan mahrumsun, ben de… Eğer müsaade edersen düğünümüze senin sütannen Halime-i Sa’diye’yi de çağıralım. Senin sütannen benim de annemdir. Hiç değilse bu annemiz bu mutlugünümüzde birlikte olsun” dediği, bu teklifi duyan Efendimiz’in ise çok sevindiği ve gözyaşları içinde kaldığı anlatılıyor. Bu misalden de anlıyoruz ki Hz Hatice annemiz, toplumda çok az bulunan ince düşünen kimselerden birisidir. Bu mutlu gününde, kocasının sütannesi olan bir garip kadıncağızı unutmayacak kadar Hassas bir yüreğe sahiptir.

:gül2::gül2:
Risalet Davasının Annesi Hz. Hatice (Radiyallahu Anha)
Muhammed Emin Yıldırım - Siyer yayınları
 
Üst