Risale-i Nur mesleğinin hadisi şeriflere ve hadis ezberlemeye bakış açısı nasıldır?

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
Soru

Risale-i Nur mesleğinin hadisi şeriflere ve hadis ezberlemeye bakış açısı nasıldır? "Hadis ezberlemek mesleğimizde yoktur, yanlış anlamaya sebeb verebilir." gibi düşünceler var, beni ikna edici cevaplarınızı bekliyorum. Dikkate alırsanız çok sevinirim.

Cevap

Değerli Kardeşimiz;
Evvela, hadis-i şerifler Peygamber Efendimiz (asv)'in mübarek sözleri olup Kur’an'dan sonra İslam dininin ikinci ana kaynağı olması hasebi ile bütün tefsir ve dini eserlerden üstün ve faziletlidir. Yani işin önem ve fazilet boyutu bu şekildir.

İkincisi, hadislerden istifade etmek ve onları istikametli bir şekilde anlamak için belli bir ilmi alt yapı gerekiyor. Mesela Arapça, hadis usulü, tefsir, siyer gibi bir takım ilimlere vakıf ve aşina olmak gerekiyor ki, hadislerden doğru ve istikametli bir şekilde istifade edelim. Yoksa bu alt yapı olmadan hadisleri kendi kafamıza göre anlamak ve yorumlamak çok tehlikeli ve riskli olur. En azından Ehl-i sünnet alimlerinin süzgecinden geçmiş ve manaları izah edilmiş eserleri okumamız faydalı olur. Rahmetli İbrahim Canan Hocanın Kütüb-ü Sitte Şerhi buna örnek olarak gösterilebilir.

Üçüncüsü, bu zamanda insanların hadis ezberleyip bu hadisler hakkında mana çalışması yapması pek mümkün görünmüyor. Zira bu zaman insanlarının ne ilmi alt yapısı ne de zamanları buna müsait değildir. Öyle ise her insanı böyle bir gayrete ve çalışmaya sevk etmek hatalı bir yaklaşım olur.

Dördüncüsü, hadisler içinde manası müphem ve mütaşabih olanlar çoktur. İmanı zayıf ve ilmi alt yapısı olmayan insanları direkt hadislere yönlendirmekte bu noktadan dolayı büyük mahzurlar olabilir. Bu sebeple, ille de ben hadis okuyacağım, diyen birisine, "okuma" demek yerine, manası gayet açık ve anlaşılır tefsir ve şerhler eşliğinde hadisleri okuması tavsiye edilmelidir.

Beşincisi, Risale-i Nurlara vakıf ve hadislerin usulüne aşina olan Nur talebelerinin hadis okumasında ve ezberlemesinde hiçbir sakınca olmaz kanaatindeyiz. Şahsi olarak okuyanlara "Bu bizim mesleğimizde yok, okuma!" demek mahzurlu ve sakıncalı bir yaklaşımdır diye düşünüyoruz...


Selam ve dua ile...
Sorularla Risale Editör
 
Üst