Resulullah'ın ‘uyku’su

*TuanA*

Vip Üye
Özel Üye
#1
Peygamber Efendimiz yatsı namazını kıldıktan sonra yapılacak bir iş varsa onu yapar yoksa uyumaya geçerdi. İnsanların gece geç vakitte yatmalarından hoşlanmazdı. Çünkü gece geç yatmak, teheccüde kalkmayı zorlaştırdığı gibi sabah namazını bile riske attırır.


Efendimiz (sav), bazen gece geç vakitlere kadar Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'le istişarelerde bulunurdu. (Tirmizi, K.S.-3103)

Yatsı namazını kıldıktan sonra muhabbet etmekten hoşlanmazdı. (Buhari, Müslim, Ebu Davut, Nesai-1010) Yatsı namazından önce yatılıp, namazdan sonra uyanık kalmayı da men etmişti. (Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud-2287)

Resulullah, yattığında muhakkak abdestli olurdu!

Resûlullah (sav), yatacağı zaman muhakkak abdestli olurdu. (Tirmizi-9209)

Yatmadan önce şeytan ile meleğin bir mücadele içinde olduğunu belirtmiştir. Melek; Allah'ı anarak zikretmesini, şeytan ise bunu yapmamasını ister. Kişinin yatmadan önce yatağını silkeleyip, kontrol etmesini isterdi. (Buhari, Müslim, Tirmizi-9367)

Yatmadan önce sürme çekerdi. (Ebu Davud-2920)

Allah Resulü'nün (sav) içi lif dolu deriden yapılmış bir yatağı vardı. (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi-5702)

Allah Resulü, yüz üstü yatmayı hoş görmezdi

Karın üstü yatılmasını hoş görmezdi. "Bu yatış biçimi, cehennem ehlinin yatışıdır." (İbn-i Mâce-7792, K.S.-7110, Ebu Davud-7793, Tirmizi, K.S.-5759) Korkuluğu olmayan damlarda yatılmasını uygun görmezdi. (Tirmizi, K.S.-5760)

Allah Resulü, uyuyacağı zaman sağ tarafına yatardı. (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Tirmizi-9362, K.S.-891) Sabaha doğru yattığında, namaza kolayca kalkmak için, (yastık yerine) kolunu diker, başını avucuna koyarak yatardı. (Müslim-3176, K.S.-2188)

Bazen sırt üstü uzanır ve ayak ayaküstüne atardı. (Buhari, Müslim, Ebu Davut, Nesei, Tirmizi, Muvatta, K.S.-5757) Ancak avret mahallinin görünme ihtimalinde bunu yapmayı yasaklardı. (Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, K.S.-5758)

Uykudan önce ışık ve ateşin söndürülmesini emrederdi

Resulullah (sav), gece uyunacağı zaman ışık ve ateşin söndürülmesini emrederdi. (Ebu Davud-3974, K.S.-5946, Buhari, Müslim, K.S.- c.8 s.116) Sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzere yaslanıp yatardı. (Buhari, Müslim, Tirmizi-2115)

Dost ve akrabalarını ziyaret ettiğinde, öğle vakti uyuduğu olurdu. Ümmü Süleym'in evine gelmiş, uyumuştur. Ümmü Süleym de daha sonra Resûlullah (sav)'ın terini ve dökülen mübarek saçlarını alıp, miskle birlikte bir cam şişenin içinde saklamıştır. (Buhari, Müslim, Nesei-8404)

Yatmadan önce dua

Yatmadan önce muhakkak bazı sure ve dualar okurdu. İhlâs, Felak ve Nas surelerini okur, ellerine üfledikten sonra yüzüne ve vücuduna sürerdi. (Ebu Davud, Tirmizi-9350, Buhari, Müslim, Ebu Davut, Nesei, Tirmizi, İbn-i Mâce-9359, K.S.-1821) Ayrıca Kafirun suresi (Tirmizi, Ebu Davud-9364), Zümer ve Beni İsrail surelerini (9366) okurdu.

"Her kim akşam Duhan suresini, Ğafir suresini ve Ayet'el-Kürsi'yi okursa sabaha kadar korumaya alınır. Kim sabah okursa, akşama kadar da korumaya alınır." (Tirmizi-6769)

Peygamber Efendimiz, Eliflâm mîm tenzil suresi ile Mülk Suresini okumadan uyumazdı. (Tirmizi-6771, K.S.-736)

Hz. Peygamber'in yatarken okuduğu dualar

Yatarken okuduğu bazı dualar da şunlardır: "Allah'ım, senin adınla yaşıyorum, senin adınla ölürüm." (Buhari, Tirmizi, Ebu Davud-9360, K.S.-1822)

"Estağfirullahellezi lâ ilâhe illâ huvel Hayyü'l-Kayyûm ve etûbu ileyh: Kendisinden başka ilah olmayan, Hay ve Kayyum olan Allah'tan mağfiret diler ve ona tevbe ederim." (Tirmizi-9371)

"Kim uyurken sağ tarafına yatıp da yüz kere okursa, kıyamet günü Rab Teâlâ ona şöyle der: 'Haydi sağ tarafından cennete gir.' (Tirmizi, K.S.-891) Ve başka dualar da okurdu. (Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud, K.S.-1823, 1825)

Gece korkup uyuyamayan sahabiye tavsiye ettiği dua:

Gece korkan uyuyamayan bir sahabiye şu duayı okumasını tavsiye etmiştir: "Euzu bikelimâtillâhit tâmmeti min ğadabihi ve i'kâbihi, ve şerri i'bâdihi ve min hemezâtişşeyâtîni ve en yahdurûn: Allah'ın eksiksiz ve tam olan kelimeleri ile O'nun gazabından, ikabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve (beni kötülüğe atan)beraberliklerinden Allah'a sığınırım!" (Muvatta, K.S.-1827)