Resulullah'ın ‘uyku’su 2

*TuanA*

Vip Üye
Özel Üye
#1

“Elhamdu lillâhillezi ehyânâ ba’de mâ emâtenâ ve ileyhinnuşûr”

Şehit sevabı yazılır... Elhamdulillahillezi redde nefsi ileyye ba'de mevtiha, velem yümitha fi menamiha. Elhamdulillahillezi yümsikussemavatisseb'a en teka'a a'lal ardi illa biiznih: Nefsimi ölümden sonra bana geri iade eden ve uykusunda öldürmeyen Allah'a hamd olsun. İzniyle yedi semayı arzın üzerine düşmekten alıkoyan Allah'a hamd olsun." Bunu söyledikten sonra ölen kimsenin (sevaben) şehid olacağını müjdelemiştir. (Rezin, K.S.-1756) Ve başka dualar da okurdu. (Ebu Davud, K.S.-1824, 1826)"Lâilâhe illallahu vahdehu la şerikeleh. Lehul mulku vehuve a'la külli şey'in kadîr. Elhamdulillah. Ve subhanallah. Vallahu ekber. Velâ havle velâ kuvvete illâ billâh. Allâhummeğfirlî: Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, ortağı yoktur. Mülk onundur, hamd de ona aittir. O her şeye kadirdir. Hamd Allah'a aittir. Allah münezzehtir. Allah en büyüktür. Bütün amel ve ibadetler için gereken güç ve kuvvet Allah'tandır. Ey Rabbim, beni affet!" (Buhari, K.S.-3005)


Resulullah'ın gecesi

Gecenin üçte biri, yarısı veya üçte ikisi geçtikten sonra kalkar, teheccüd (gece namazı) kılardı. Bir müddet sonra eşini de uyandırırdı. (Ebu Davud, Nesei-2242)

Ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Bu konuda kendisine, "senin geçmiş ve gelecek tüm günahların bağışlandı." Diye hatırlatılınca şu anlamlı cevabı vermişti: "Rabbime şükreden bir kul olmayayım mı? (Buhari, Müslim, Nesei, Tirmizi-2240, K.S.-3006)

Zaman geçip biraz yaşlanınca, gece kıldığı namaz rekât sayısını azalttı ve zaman zaman oturarak kılmaya başladı. (Buhari, Müslim-2241, K.S.-3007)


Uykudan uyanması

Uyandıktan sonra ellerin üç kez yıkanmasını tavsiye ederdi. "El nerede geceledi bilemezsiniz." (Buhari, Müslim, Muvatta, Tirmizi, Ebu Davud- K.S.-3625)


Resulullah'ın uyanınca yaptığı dua!
Uyandıktan sonra şu duaları okuduğu hadislerde geçmektedir: "Elhamdu lillâhillezi ehyânâ ba'de mâ emâtenâ ve ileyhinnuşûr: Bizi öldürdükten sonra tekrar hayat veren Allah'a hamd olsun! Zaten dönüşümüz de O'nadır!" (Buhari, Tirmizi, Ebu Davud, K.S.-1822)

Resulullah'ın gece namazı nasıldı?
Yeryüzü Huzeyfe (ra) anlatıyor: "Bir gece Allah Resulü ile namaz kıldım. Bakara suresini okumaya başladı. İçimden, 'Bu sure bitince rükû eder.' Diye düşündüm. Yapmadı okumaya devam etti. Sonra Nisa suresine başladı, onu da okudu. Sonra Âli İmran'a başladı, onu da okudu. Hem de ağır ağır (tertil üzere) okudu. Öylesine ki, içinde tesbih geçen ayetlerde tesbih etti. Bir dilek ayetine rastladığı zaman dilekte bulundu. Sığınma ayetine gelince, azaptan Allah'a sığındı.

Sonra rükûa varıp; 'Subhane rabbiyel azim: Büyük olan Rabbimi tesbih ederim' dedi. Rükûsu da kıyamı kadar uzun oldu. Sonra 'semiallahu limen hamideh: Allah kendisine hamd edeni duydu' Dedi. Ardından hemen: 'Rabbena lekel hamd: Ey Rabbimiz hamd sana mahsustur' dedi. Sonra rükûu yaptığı kadar uzunca ayakta durdu, sonra secdeye vardı. Secdede: 'Subhane rabbiyel a'la: yüce oln Rabbimi tesbih ederim' dedi. Secdesinin uzunluğu kıyamına yakın idi. (Müslim, Nesei-2252)

Mümin'in şerefi, gece namazına kalkmaktır!
Cibril (as), Peygamber Efendimiz'e gelerek şöyle dedi: "Ey Muhammed! Dilediğin kadar yaşa, nihayet öleceksin. İstediğini yap, neticede onun karşılığını mutlaka göreceksin. Dilediğini sev, bir gün ondan ayrılacaksın. Şunu iyi bil ki mü'minin şerefi, gece namazına kalkmaktır. İzzeti ise, insanlardan istememektir." (Taberani-2269)

Şeytanın attığını düğümler
"Biriniz uyuduğu zaman şeytan, onun başının ense kısmına üç düğüm atar. Her düğüme de: "Üzerinde uzun bir gece var, uyu!" der. Kişi uyanıp da Allah'ın adını andığı zaman, o düğümlerden biri çözülür. Abdest aldığında ikincisi çözülür. Namaz kıldığında ise düğümlerin hepsi çözülmüş olur. Böylece sabah dinç ve neşeli olarak kalkmış olur. Aksi halde tembel ve morali bozuk olarak kalkmış olur." (Buhari, Müslim, Ebu Davud, Nesei, İbn-i Mâce-2245, K.S.-3009)

Allah'ın kula en yakın olduğu zaman...
"Allah'ın kula en yakın olduğu zaman gecenin son kısmıdır. Eğer bu saatte Aziz ve Celil olan Allah'a zikredenlerden olabilirsen ol. Zira bu saatte kılınan namaz, güneş doğuncaya kadar meleklerin beraberlik ve şehadetine mazhardır." (Müslim, Ebu Davud, Nesei, K.S.-2419)

MiLLî GAZETE