Peygamber Efendimizin Süt Emme Dönemi

sultan_mehmet

© ◄ كُن فَيَكُونُ ►
Yönetici
Forum Administrator
SÜT EMZİRME DÖNEMİ:

Annesi Âmine’den sonra onu ilk emziren Ebû Leheb’in câriyesi Süveybe’dir.Süveybe, Muhammed-sallallahu aleyhi ve sellem-"i oğlu Mesruh ile beraber emzirdi.Suveybe, daha önce de Hamza b. Abdulmuttalib-Allah ondan râzı olsun- ve Ebu Seleme b. Abdul-esed el-Mahzûmî’yi emzirmişti.Bu sebple Hamza b. Abdulmuttalib-Allah ondan râzı olsun- ve Ebu Seleme b. Abdul-esed el-Mahzûmî, Muhammed-sallallahu aleyhi ve sellem-"in süt kardeşleridir.

Ebu Leheb, Rasûlullah-sallallahu aleyhi ve sellem-"in dünyaya gelmesinin sevincinden dolayı câriyesi Süveybe’yi hürriyetine kavuşturmuştu.Ancak daha sonra Muhammed-sallallahu aleyhi ve sellem- insanları İslâm dînine dâvet etmeye başlayınca Ebu Leheb, onun en azılı düşmanı olmuştur.

MUHAMMED-sallallahu aleyhi ve sellem- SA"DOĞULLARI KABİLESİNDE:

Araplar, sinirleri gerilmesin diye yerleşim birimleri olan şehir-lerdeki hastalıklardan uzak olmaları ve henüz emzirme çağında iken arapçayı güzel bir şekilde telaffuz edebilmeleri amacıyla süt anneleri aramak için yeni doğan çocuklarını kırsal bölgelere göndermeyi bir gelenek haline getirmişlerdi.

Allah Teâlâ, Sa’d b.Bekr b. Hevâzin oğulları kabilesinden yeni doğan çocuklara süt anneliği yapmak isteyen birkaç kadının Mekke’ye gelmesini takdir etti.Peygamber-sallallahu aleyhi ve sellem- ona süt anneliği yapmaları için bu kadınlara sunuldu,ancak onlar yetim olması sebebiyle O’ndan yüz çevirdiler.İçlerinden birisi olan Ebu Zueyb’in kızı Halîme, kendisine süt anneliği yapacak hiçbir çocuk bulamayınca Muhammed-sallallahu aleyhi ve sellem-"i almak zorunda kaldı.Böylelikle başkalarının gıbta edeceği kısmete Halîme"ye nâil oldu.

Halîme’nin babası Ebu Zueyb’in adı Abdullah b. Hâris’tir. Halîme"nin kocasının adı ise; Hâris b. Abdul-uzzâ’dır. Her ikisi de, Sa’d b. Bekr b. Hevâzin kabilesindendir.Hâris’in çocukları ve aynı zamanda Muhammed-sallallahu aleyhi ve sellem-"in süt kardeşleri; Abdullah, Enîse ve Cudâme"dir.Cüdâme, Şeymâ"nın adıdır ki lakabı, ismine üstün gelmiş ve bu şekilde tanınmıştır.Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’in bakımını ve yetişmesini Şeymâ üslenmiştir.
 
Üst