Üzüntü ve Sıkıntı Anında Peygamber Efendimizin Okuduğu Dua

İslami Sorular

KF Ailesinden
Özel Üye
Peygamber efendimiz Hz. Muhammed S.A.V üzüldüğünde ve sıkıldığında hangi sure ve duayı okurdu. İşte detaylar:

Üzüntülü zamanlarımızda her zaman bir çıkış noktası ararız. En güzel çıkış noktası efendimizin sünnetlerine uymak ve dua etmektir. Efendimiz üzüntülü ve sıkıntılı günlerde İnşirah süresini okurdu.

Elem neşrah leke sadrek,Ve vada'na 'anke vizreke, Elleziy enkada zahreke, Ve refa'na leke zikreke, Feinne me'al'usri yüsren, İnne me'al'usri yüsren,Feiza ferağte fensab, Ve ila rabbike ferğab

Sıkıntılı ve üzüntülü anlarımızda Ya ze’l-celali ve’l-ikram esması ve dusaı da tavsiye edilmektedir.

La havle vela kuvvete illa billahi'l-Aliyyi'l-Azim ile ikindi namazından sonra akşama doğru keharet vaktinde ya Melik-i Muktedir sin Allahım'diye yakarıp acizliğini ilan ile yardım istemek de tavsiye olunmuştur.
 
Üst