Özbekistan'da tutuklu nur talebelerine dua

Mu@YMe

Vip Üye
Özel Üye
Kardeşlerimizin beraati için dua edelim,karar bu çarşamba verilecek.ayrıntı için okuyun

Özbekistan'da tutuklu bulunan Nur talebelerinden haber var. Rusya'dan
konuyla ilgili mektup gönderen bir Nur talebesi, mahkeme sürecini
anlattı. Mektupta da görüleceği gibi Nur talebeleri ve yakınları her
türlü baskıya rağmen Risale-i Nur'u müdafaa etmeye devam ediyorlar.

Yakın zamandaki yargılama sürecinin özetlendiği mektubun sonunda 29
Nisan 2009 Çarşamba günü yargılamanın süreceği bunun için herkesten dua istenildiği vurgulanıyor.

İşte Özbekistan'daki haksız ve hukuksuz bir şekilde sürdürülen yargılama
süreciyle ilgili mektup:

Bismihi subhanehu! Hasbunallahu ve nimel vekil!
Aziz, Sıddık Kardeşlerim!

Buhara-i Şerif'te Risale-i Nur talebelerinin mahkemesi devam ediyor.
22 Aralık 2008'de hapse atılan;
1.Zavkidin oğlu İkram Mirajov
2.Muhammed oğlu Muzaffer Allayarov
3.Berat oğlu Batır Tuhtamuradov,
4.Asror oğlu Alişer Cumayev,
5.Mahmud oğlu Abdurrahman Musayev,
6.İbrahim oğlu Bobomurad Sanoyev
7.Şerif oğlu Şuhrat Kerimov
8.Mehdi oğlu Selahaddin Kosimov
9.Şevket oğlu Cemşid Ramazanov
10.Yadgar abi (Babası önceden vefat eden bu ağabeyimizin annesi de
kendisinin hapse girmesiyle sıkıntı ve üzüntüden vefat etti. Allah
rahmet eylesin...)

4 ay sıkıntı ve işkencelere maruz kalan kardeşlerimizin mahkemesi 22
Nisan 2009 saat 14'de başladı.
Hakim Tangriev Tursunbay isminde birisi. Savcı, tutukluların suçunu (!)
okudu:

244-1. ceza kanunu: İçtima-i hayatın asayişlerine ve tertiplerine zarar
veren makaleleri neşir etmek ve dağıtmak
5 seneden 8 seneye kadar hapis cezasına çarptırılır.
244-2. ceza kanunu: Dini, ekstremistik (aşırılık), separatistik,
fundamentalistik ve yasak olan cemaatleri kurmak onları yönetmek ve
onlara iştirak etmek.
5 seneden 15 seneye kadar hapis cezası verilir.

Hakim tutuklulara sordu: Sorgu zamanında size yöneltilen sorulara
verdiğiniz cevapları tasdik ediyormusunuz?
Tutuklu Nur talebeleri: Kısmen tasdik ediyoruz, Çünkü tutukluluğun ilk
günü bize cebren, korkutarak dini güruh azası diye yazmamızı mecbur
ettiler. Bu sözleri tasdik etmiyoruz dediler. Sorgu vaktinde
avukatlarımızda yanımızda değillerdi.

Hakim (İkram Mirajov'u sorguya başladı): Kendinizi tanıtır mısınız? Ve
bunlar kimlerdir ve sizin evinizde ne yapıyorlardı?

İkram Mirajov (Üniversitede hoca olduğundan derste nasıl sakinse
mahkemede de aynı sakinlikle): Ben Zavkidin oğlu İkram Mirajov, 1972
yılında Buharada doğdum. Buhara Üniversitesinde Matematik Doçentiyim. 22 Aralık 2008'de akşam saat 19.oo'da kendi evimde misafirlerimle
oturmuşdum. Bunlar Muzaffer, Batır, Selahiddin, Suhrat benim komşularım
ve onlarla aynı okulda okumuşduk, onlar benim dostlarımdır. Abdurahman
ve Bobomurad benim üniversiteden talebelerimdir. Matematikden ve
Bilgisayardan sualleri ile gelmişlerdi.

Hakim: Siz Risale-i Nuru ne zamandan beri biliyorsunuz ve nasıl öğrendiniz?
İkram Mirajov: Ben Risale-i Nuru 1991 senesinden beri biliyorum,
Risale-i Nurdan "Küçük Sözler" Özbekistan'da resmi olarak neşredildi.
Taşkent'teki "Maveraünnehir" matbaasında basılmıştır. Risale-i Nur;
Kuran-ı Kerim'in manevi bir tefsiri olup, gayesi Kuran'ın imana dair
ayetlerini bu asrın anlayışına, ilmi ve akli ölçüler içerisinde ders
verip, insanlarda iman, ahlak, namus ve vatan sevgisi hissini uyandırıp,
topluma birer menfaatli uzuv olmalarını temin etmektir. Hz. Bediüzzaman
Said Nursi dünyaca meşhur büyük İslam âlimi bu kitapların müellifidir.
Risale-i Nur eserlerinde terörizm, aşırılık, menfi milliyet ve sair
menfi fikirler mevcud değildir.

Hâkim diğer Nur talebelerine sordu: İkramın sözlerini tasdik ediyor
musunuz?
Nur talebeleri: Evet tasdik ediyoruz. Hepsi doğrudur.
Bu ağabeylerimiz 4 ay boyunca birbirlerini hiç görmemişlerdi.

Savcı: Size namaz kılmayı kim öğretti?
Avukat: Protesto ediyorum, herkes namaz kılmak veyahut kılmamakta
kanunen serbestdir. Bu sual din serbestiyetine muhaliftir.

Savcı ve hâkim cevap bulamayıp birbirlerine bakarak gülüyorlar, yani
kendileri haksız olsalar da, gülüyor.
Burada birinci gün bitti. Mahkemeye 24 Nisan 2009 Cuma günü devam
edilecek kararı alındı.

24 Nisan Cuma saat 11.00'de mahkemenin ikinci celsesi başladı.
Evvela 10 avukat 10 cihetten Nur talebelerinin suçsuz olduklarını,
kanunda olan suçların bu kişilerde olmadığını bir bir ispat ettiler.
Hepsinin güzel ahlaklı insanlar olduklarını söylediler. Avukatlar
ağabeylerimizin serbest bırakılmalarını talep ettiler.
Sonra hâkim sözü Nur talebelerinin anne-babalarına verdi. En evvel
Şuhrat Kerimov'un babası Şerif Kerimov söze başladı. Kendisi Buhara da
çok meşhur bir dâhiliye doktoru.

Şerif Kerimov: "Ben Buhara'da 40 sene sizleri tedavi ettim, sizlere
hizmet ettim. Benim bir oğlum var, o da sizlere hizmet ediyor" dedi.
Heyecanından kendini tutamadı ağladı. Bunun üzerine orada hazır
bulunanlar da etkilenerek gözyaşlarına boğuldular.
Hâkim bir kâğıdı göstererek Şerif Kerimov'a: Siz buna ne diyorsunuz? Bu
kâğıttaki şema bunların sistemini gösteriyor. Bunlara kim liderlik
ediyor, onun yardımcıları kim, hangi şehirlerde bunların adamları var vs.

O sırada İkram Mirajov'un babası Zavkidin Hoca el kaldırıyor.
Zavkidin Hoca: Sayın Hâkim müsaade ederseniz ben sizin sualinize cevap
verebilirim.
Hâkim: Evet buyurun. Siz kimin akrabasısınız?
İkram Mirajov: Bu benim babamdır.
Zavkidin Hoca: Bu sizin elinizde olan kâğıt esassız bir kâğıttır. Sizi
ve Özbekistan halkını evhamlandırmak için düzenlenmiş bir kâğıttır.
Yalan yanlış uydurma ve iftiraya dayalı bir kâğıttır.
Hâkim: Siz misiniz şikâyetnameleri Başbakana ve diğer devlet dairelerine
yazan?
Zavkidin Hoca: Evet ben yazdım. Nasıl yazmam? 4 aydır ben oğlumu
görmüyorum. Ben 43 senedir Buhara Üniversitesinde hocalık yapıyorum.
Sizlere ve sizin çocuklarınıza ders verdim. Oğlum İkram da 10 senedir
hizmet ediyor. Bunların hepsini ben biliyorum. Bunların hiç bir suçu
yok. Ben bunların çocukluklarını biliyorum. Bunlar güzel ahlaklı,
vatanımıza, ailesine çok faydalı gençlerdir. Ben bunlara kefilim.

Hâkim: Siz bu kâğıda ne diyorsunuz? Bu 8 kişinin imzası olan araştırma
bilirkişi raporudur.
Zavkidin Hoca: Ben buna dünyaca meşhur 152 profesörün imzaları ile cevap
veriyorum. Risale-i Nur üzerine dünyada uluslararası sempozyumlar,
paneller ve konferanslar düzenleniyor. Risale-i Nuru dünya okuyor.
Oğlum İkram sabırlı ol, korkma, her şey Allahdandır!

Savcı, Mahkemeden İkram Mirajov'a 11 sene, diğer Nur talebelerine 7-8
seneden başlayan hapis cezası talebinde bulundu.
Mahkemeden 29 Nisan 2009 Çarşamba günü saat 10.00'da karar çıkacak.

Muhterem Aziz Sıddık Ağabeyler!
Sizin müstecab dualarınızı, Kur'an hatimlerini, Hizbul Hakaikla,
Cevşen-ül Kebirle, Evrad-ı Kudsiye, Delail-i Nurla Dualarınızı bekleriz.
Müsait olanlar 28 Nisan gecesi teheccüd namazında dua etmelerini rica
ediyoruz.

Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve Rabbul arşil
azim.

Kardeşiniz İlham
Rusya
 
Üst