Öyle mecnunuz ki, ettik vuslat-ı Leylâdan istiğnâ!

  • Konuyu başlatan KaraHilal
  • Başlangıç tarihi
KaraHilal

KaraHilal

Çalışkan Üye
Muarrâdır fezâ-yı feyzimiz şeyn-i temennâdan,
Bize dâd-ı ezeldir zîrden bâlâdan istiğnâ.
Çekildik neşve-i ümitten, tûl-i emellerden,
Öyle mecnunuz ki, ettik vuslat-ı Leylâdan istiğnâ.


Bazen anlayamadık diyenler oluyor, bu güzel şiirdeki yüksek hakikati anlayamayanlar için açıklama aşağıda yapılmış:

"Muarrâdır fezâ-yı feyzimiz şeyn-i temennâdan."

Bizim feyzimiz temiz ve ulvi olan İslam’dan gelir, kusur ile alude olan edebsiz edebiyata eyvallahımız ve minnetimiz olmaz.

"Bize dâd-ı ezeldir zîrden bâlâdan istiğnâ."

İslam terbiyesi bize ezeli bir kaynak ve müstakim bir rehberdir. Bu terbiye sistemi onların aşağı yukarı mevhumlarından münezzeh ve mukaddestir.


"Çekildik neşve-i ümitten, tûl-i emellerden, / Öyle mecnunuz ki, ettik vuslat-ı Leylâdan istiğnâ."(1)​

İnsan mecazi şeylerden ne kadar sıyrılır ise o nispette yükselir ve ulviyet kazanır. Biz ilahî aşk hesabına mecazi aşklardan ve arzulardan istiğna ettik, edeb ve edebiyatımız da ilahî aşk merkezlidir.
 

Similar threads


Üst