Otuz İki Farz - Erzurumlu İbrahim Hakkı

ömr-ü diyar

اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ
Yönetici
Erzurumlu İbrahim Hakkı
Marifetnâme


Hüdâ otuz iki farzı ibâdına buyurmuştur,
Kamûsun farz bildim boynuma aldım bi-tav’illah.

Şurûtu beştir islamın, ki tevhîd-u salât-u savm,
Zekât ve Hac ganiler hakkında farz eylemiş Allah.

Namazın şartı hariçte olanlar altı farz olmuş,
Ve erkân içinde oldular hem altı farzullah.Dışındaki taharet, setr-u avret ve vakti bilmektir.
Ve abdest almakla niyet hem istikbâl-i beytullah.

Namaz içinde tekbir-u kıyam ile kıraattir.
Rukû ve ka’de-i uhra ikişer secdedir Lillah.

Vuzuun farzı yüz yumak, yedini mirfakıyle hem,
Başa mesh eyleyip, ayakların gasl eyle dedi Allah.

Gusûlün farzı üçtür kim, temazmuzdur hem istinşâk,
Üçüncü cümle azasın yumaktır, tövbeten Lillah.

Teyemmüm eylemek vaciptir abdest ile gusl için,
Su bulunmazsa ya kudret yoğîsedir bu şerhullah.

Onun rüknü iki vurmak şurutu beş biri niyet,
Saîd-u tâhirü meshu biri acz-i ibadullah…

Ve savmın farzı üç niyetle ekl-ü şürbü terk etmek,
Fecr doğduktan gün batınca imsâk oldu emrullah.

Dahî haccın furûzu üç biri ihrama girmektir.
Biri vakfe cebel üzre ziyaret oldu beytullah.
 
Üst