Öss Soruları - PARAGRAF SORULARI

slymndzgn

Tecrübeli
PARAGRAF SORULARI

Ermeni kimliğinin 'Türk'ten kurtuluş yolu gayet basittir. 'Türk'le uğraşmamak. Ermeni kimliğinin yeni cümlelerini arayacağı alan ise artık hazırdır. Gayrı Ermenistan'la uğraşmak. Türk'ten boşalacak o zehirli kanın yerini dolduracak temiz kan Ermeni'nin Ermenistan'la kuracağı asil damarında mevcuttur. Yeter ki bu mevcudiyetin farkında olunsun. Bu farkındalığın asıl sorumlusu ise diasporaya yayılmış Ermenilerden ziyade Ermenistan yönetimleridir. Ermenistan hükümetlerinin sorumluluklarının bilincinde olmaları ve gereğini yerine getirmeleri aslolandır.

17) Yukarıdaki sözlerinden dolayı yazar Türklüğe hakaretten mahkum edilmiştir. Bu sözleri Türklüğe hakaret olarak yorumlayanlar hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
a) Türk olmadıkları için Türkçeleri zayıftır.

b) Kanları zehirlidir.

c) Ermeni Milliyetçisidirler.

d) Önce mahkûmiyete daha sonra yazının incelenmesine karar vermişlerdir.

e) Hepsi

Aşağıdaki soruları paragrafa göre cevaplayınız

“1. Sayın Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar BÜYÜKANIT, 12 Nisan 2007 tarihinde yapmış olduğu basın toplantısında, terörün Mayıs 2007 tarihinden itibaren tırmanacağını, kamuoyuna açık bir şekilde açıklamıştır. Son günlerde ortaya çıkan terör olayları, bu açıklamaların gerçekçi olduğunu göstermiştir.

2. Bu terör eylemleri, aynı zamanda bölücü ve ırkçı terör örgütünün gerçek niyetini de çok açık bir şekilde ortaya koymuştur.

3. Her fırsatta, yurt içinde ve yurt dışında barış, özgürlük ve demokrasi gibi insanlığın yüksek değerlerini, terör örgütüne paravan olarak kullanan kişi ve kuruluşların, bu olayların gerçek yüzlerini görme zamanı artık gelmiştir.

4. Türkiye Cumhuriyeti, ulusal ve üniter yapısının, çağ dışı bir yapı olduğunu düşünen bir yaklaşım ile karşı karşıyadır. Ulusumuzun bu tehlikeli yaklaşımı fark etmek zorunluluğu vardır ve olmalıdır.

5. Ortaya çıkan ve giderek artan terör eylemleri, bu tür düşüncelerin ve bunları dolaylı veya doğrudan destekleyenlerin çarpık düşüncelerinin çok açık bir göstergesi olduğu şüphesizdir.

6. Türk Silahlı Kuvvetleri, terörle mücadele konusunda sarsılmaz bir kararlılığa sahiptir ve bu tür saldırılara gereken cevabı vereceği tartışılmaz bir gerçektir.

7. Türk Silahlı Kuvvetlerinin beklentisi; bu tür terör olaylarına karşı, yüce Türk milletinin kitlesel karşı koyma refleksini göstermesidir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”


17. “söz zincirinde en yakın olanı gösteren bir söz” olarak tanımlanan “bu” sıfatı, 5. maddede yanlış kullanılmıştır.

18) Cümledeki kullanım yanlışının düzeltilmesi için“bu tür düşüncelerin” ifadesi yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

a) Bu türlü düşüncelerin

b) 4. Maddede dile getirilen düşüncelerin

c) Bir tür düşüncelerin

d) Bu tür fikirlerin

e) Hiçbiri

19) Aşağıdakilerden hangisi metinden çıkarılabilecek yazara ait görüşlerdendir?
a) Yüce Türk Milleti terör olaylarına karşı yeterince ilgili değildir. Bu konuda uyarılması gerekir.

b) Toplumun refleksleri zayıftır.

c) Yüce Türk Milleti kendisi için iyiyi kötüyü ayırt edemez.

d) Barış, özgürlük ve demokrasi kavramları terörü beslemektedir.

e) Hepsi


20) Yazar metinde” açık bir şekilde açıklamak” “açık” , “gerçek”, “gerçekçi” kelimelerini sıklıkla kullanmıştır. Yazarın bu davranışından hangi sonucu çıkarabiliriz?

a) Yazarın yazdığı metindeki görüşleriyle ilgili tereddütleri vardır.

b) Yazar, “açık” ve “gerçek” kelimelerini çok sevmektedir.

c) Yazar, lise eğitimi sırasında kompozisyon becerileri derslerini asmıştır.

d) Yazar bu metni mesai saatinden sonra yazmıştır.

e) Yazar bu metni yazarken evde elektrikler kesmiştir.

Dıştan gelen bir uyarım sonucu doğan hareket, salgı gibi iç tepkilere yol açan irade dışı sinir etkinliğine refleks denir.

21) Yukarıdaki yazıda yer alan refleks, toplumsal olarak gösterilmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşebilir?
a) Linç girişimi

b) Yağma

c) Anarşi

d) Başkaldırı

e) Hepsi

Aşağıdaki soruları paragrafa göre cevaplayınız.

22 nisan 2007 tarihinde Şanlıurfa'da; Mardin, Gaziantep ve Diyarbakır illerinden gelen bazı grupların da katılımı ile, o saatte yataklarında olması gereken ve yaşları ile uygun olmayan çağ dışı kıyafetler giydirilmiş küçük kız çocuklarından oluşan bir koroya ilahiler okutulmuş, bu sırada Atatürk resimleri ve Türk bayraklarının indirilmesine teşebbüs edilerek geceyi tertipleyenlerin gerçek amaç ve niyetleri açıkça ortaya konulmuştur.
22) Paragraf aşağıdakilerden hangisinden alınmış olamaz?
a) Çocuğum Büyüyor- Anneler İçin Bir Anneden Tavsiyeler- İclal Aydın

b) Annenin El Kitabı- Benjamin Spock- (Çevirmen: İhsan Doğramacı)

c) Şanlıurfa ili İlköğretim Öğrencileri Arası Laiklik ve Cumhuriyet konulu kompozisyon yarışması Mansiyon Ödüllü bir Kompozisyondan

d) Şanlıurfa İlköğretim Okulu 4. sınıf öğrencisi Merve Uygun’un Günlüğü

e) 27 Nisan Muhtırası

23) “Atatürk resimleri ve Türk bayraklarının indirilmesine teşebbüs edilerek geceyi tertipleyenlerin gerçek amaç ve niyetleri açıkça ortaya konulmuştur” cümlesi düşünüldüğünde Atatürk resimleri ve Türk bayraklarını indirenler kimlerdir?

a) Geceyi tertipleyenlerin gerçek amaç ve niyetlerini açıkça ortaya koymak isteyenler

b) Menemen’de Kubilay’ı Şehit Eden Mürteciler

c) Türk Sinemasındaki çirkin sakallı cüppeli İmam rollerini Oynayan Figüranlar

d) MOSSAD CIA ajanları ve tüm diğer dış mihraklar

e) Pontus-Ermeni Asıllı Dönmeler

Aşağıdaki soruları paragrafa göre cevaplayınız.(Paragraftaki anlatım bozukluklarını dikkate almayınız.)

Türkiye Cumhuriyeti devletinin, başta laiklik olmak üzere, temel değerlerini aşındırmak için bitmez tükenmez bir çaba içinde olan bir kısım çevrelerin, bu gayretlerini son dönemde artırdıkları müşahede edilmektedir. Uygun ortamlarda ilgili makamların, sürekli dikkatine sunulmakta olan bu faaliyetler; temel değerlerin sorgulanarak yeniden tanımlanması isteklerinden, devletimizin bağımsızlığı ile ulusumuzun birlik ve beraberliğinin simgesi olan milli bayramlarımıza alternatif kutlamalar tertip etmeye kadar değişen geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır.

24) Paragrafa göre yazarın tanımladığı bu geniş yelpazeye neler girebilir?

a) Seçimlerde yazarın beğendiği parti dışındakilere oy vermek

b) Yazarın beğenmediği fikirleri savunan, beğendiği fikrileri sorgulayanlar

c) Devletimizin bağımsızlığını temsil etmeyen bayramlara alternatif kutlamalar tertip edenler

d) 19 Mayıs haftasını Mutlu Doğum Haftası ilan eden Kadıköy Belediyesi

e) Yazarın girmesini istediği her şey ve herkes

25) Yazarın ‘bitmez ve tükenmez bir çaba içinde’ olduklarını söylediği bir kısım çevrelere karşı duygularını aşağıdaki ifadelerden hangisi en iyi şekilde karşılamaktadır?

a) Çok takdir ediyorum bu bitmez tükenmez çabanızı

b) Vallahi kıskanıyorum bizimkilerde yok bu azim

c) Yeter artık, biz bittik usandık, siz usanmadınız

d) Türkiye laiktir laik kalacak

e) Allah belanızı versin, kökünüzü kurutacağız.

“Kutsal bir inancın üzerine yüklenmeye çalışılan siyasi bir söylem veya ideolojinin inancı ortadan kaldırarak, başka bir şeye dönüştüğü, ülkemizde ve ülke dışında görülebilmektedir.”

26) Yukarıdaki cümleye göre başka bir şeye dönüşen nedir?

a) Siyasi bir söylem ve ideoloji

b) Üzerine yüklenilen kutsal bir inanç

c) Ülkemizde ve ülke dışında görülebilen bir gök cismi


(Devamı var)
 
Üst