Ağ Temelleri Dersi -Network Çalışma Soruları Ve Cevapları

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
Ağ Temelleri Dersi -Network Çalışma Soruları Ve Cevapları

NETWORK SORULARI
1) Herhangi bir TCP/IP portuna dışardan gelen bağlantı isteklerini engelleyebilen ancak aynı port üzerinden dışarı çıkışlara izin veren yapı nedir ?
a) FTP b) Firewall c) Router d) Switch e) NPN Cevap:B

2) Aşağıdakilerden hangisi internet olanaklarından değildir?
a) Telnet b) FTP c) Web d) IRC e) NIC Cevap: E

3) Aşağıdakilerden hangisi internettin toplumsal etlilerinden değildir?
a) Politik b) Ticari c) Dışa bağımlılık d) Ahlaki e) Yabancı dil gerekliliği Cevap: E

4) Aşağıdakilerden hangi kablo türü en hızlı veri iletimini sağlar ?
a) UTP b) Koaksiel c) Telefon kablosu d) BNC e) Fiber optik kablo, Cevap: E

5) Aşağıdakilerden hangisi Dial-up bağlantının avantajlarından değildir?
a) Ucuz olması b) Mobil olması c) Asenkron bir bağlantı olmasıd) Pahalı olması
e) Modem gerektirmesi Cevap: D

6) Aşağıdakilerden hangisi proxy serverın avantajlarından değildir?
a) Ağ performansını artırır
b) İnternet bağlantısının paylaştırılması
c) İnternet bağlantı trafiğini kontrol eder
d) Yerel ağda daha hızlı bilgi transferi sağlar
e) Web sayfalarının güncellenmesinin yetersiz olması
Cevap: E

7) Aşağıdakilerden cihazlardan hangisi MAC adresini kullanmaz?
a) Router b) Switch c) Hub d) Modem e) Eternet kartı Cevap: A

8) Bir bilgisayardaki MAC adresi ne zaman değişir?
a) Bilgisayarınızı yeni bir LAN’ a bağladığınızda
b) Bilgisayarınızın ethernet kartını değiştirdiğimizde
c) İki bilgisayarı paralel porttan bağlandığında
d) İki bilgisayarı seri porttan bağlandığında
e) Bilgisayara bir fax-modem programının kurulmasında
Cevap: B

9) Dial-up bağlantının güvenliği için neler yapılmaz?
a) Kullanıcı adı ve şifresi sık değiştirilmeli
b) İnternet servis sağlayıcının değiştirilmesi
c) Firewall programının kullanılması
d) Dosyaların şifrelenerek saklanması
e) Virüs koruma programı kullanmak
Cevap: B

10) FTP ( File Transfer Protocol) nedir?
a) Şifreleme programıdır.
b) Güvenlik programıdır.
c) Email programıdır.
d) Dosya kontrol birimidir.
e) Dosya aktarımı yapan internet protokolüdür.
CEVAP: E

11) Aşağıdakilerden hangisi FTP’ nin özelliklerinden değildir?
a) Dosya aktarımı yapar
b) İnternet protokollerindendir.
c) Anonymous FTP’ lerde dosya yazma hakkımız yoktur.
d) Dosya işlemleri komutlarla yapılır.
e) Bağlandığımız makineye dosya gönderme işlemi PAT komutu ile yaparız.,
CEVAP: E

12) Ethernet network cihazlarına, tanınabilmeleri için Hexadecimal ve dünyada bir eşi daha olmayan seri numarası verilir. Bu numaralara ne denir?
a) Mac adresi b) Ethernet adresi c) IP adresi d) CRC e) Broadcast adresi CEVAP: A

13) Aşağıdakilerden hangisi ağ güvenlik türlerinden değildir? (Doğru cevap:B)
a) Dosya güvenliği b) Server güvenliği c) Kullanıcı güvenliği d) Fiziksel güvenlik
e) Davetsize karşı güvenlik

14) Güvenlik önlemi olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?
a) Virüs ataklarına karşı koruma sistemleri
b) İçerden ve dışardan ağ üzerindeki kaynaklara erişim kısıtlamaları
c) Şifresiz bilgi aktarımı
d) Sanal ağlar ile fiziksel konumdan bağımsız güvenli kullanıcı gruplarının oluşturulması
e) Firewall ile WEB Server ve dahili network’ün dış tehditlerden korunması
YANIT= C

15) Aşağıdakilerden hangisi iyi bir parolanın özelliklerinden değildir?
a) Kullanıcı Adı ve baş harfleri, belirgin kişi adlarından oluşmamalıdır.
b) Oturum açma adındaki karakterlerin bir rotasyonu değildir
c) Kullanıcının doğum tarihi ve telefon numarası gibi belirgin olmamalıdır.
d) En az 3 karakterden oluşmalıdır.
e) En azından 2 alfabetik ve 1 tane de alfabetik olmayan karakter içerir.
YANIT= D

16) Dial-Up bağlantıda güvenlik olarak aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?
a) Ağ paylaşımına açık diske şifre vermeye gerek yoktur.
b) Firewall programları kullanmalıyız.
c) Çevirmeli Ağı kullanırken Uç birimle bağlanmayı tercih etmeliyiz.
d) İnternet üzerinden diske erişimi engellemeliyiz.
e) Virüs koruma programı kullanılmalıdır.
YANIT= A

17) FTP nedir?
a) Dosya transfer protokolüdür
b) Sanal özel ağlardır
c) Mail transfer protokolüdür
d) Transfer kontrol protokolüdür
e) Yüksek seviyeden transfer protokolüdür
Cevap : a

18) TCP / IP ile kurulan bir bilgisayar ağında bir bir bilgisayarı aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri tanımlamaz?
I- IP adresi
II- Donanım Adresi
III-Bilgisayar Adı
IV-Network adı

a) I, II, III, IV
b) Yalnız I
c) I, III, IV
d) I, II, III
e) Yalnız III
Cevap : e

19) Ağ yönetiminde en iyi güvenliği hangi model sağlar?
a) merkezden yönetim b) dağıtılmış yönetim c) bireysel yönetim d) karşılıklı yönetim
e) karışık yönetimcevap:a

20) Hub bilgisayar ağlarında en fazla kaç metre kablo kullanım hakkı verir?
A) 50 B) 100 C) 150 D)200 E) 250
Cevap: b

Soru1:
Harici (external) modemler bilgisayarların hangi iletişim noktasına takılırlar?
a. LPT b. COM c. SCSI d. PS/2 e. USB Cevap: b

21) Modemler bilgisayarlarla ne türden iletişim kurarlar?
a. Seri b. Paralel c. Eş zamanlı d. Sıralı e. Hiçbiri
Cevap: a

22) Aşağıdakilerden hangisi elektronik cihazlar için standart olmuşlardır?
I. RS 232
II. RS 485
III. TCP/IP
a. Yalnız I b. Yalnız II c. Yalnız III d. I,II e. I,III
Cevap: d

23) RS 232 için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
a. 1 km’ye kadar veri iletilebilir.
b. Paralel iletişim standardıdır.
c. 100 km’ye kadar veri iletilebilir.
d. 5 cm kablo kullanılır.
e. Veri iletimi güvensizdir.
Cevap: c

24) Bilgisayarlar üzerinde bulunan modemleri hangi bağlantı noktasındaymış gibi tanırlar?
a. LPT b. PS/2 c. SCSI d. COM e. IPX/SX
Cevap: d

25) Standart bir PC üzerindeki COM bağlantı noktası hangi tipte iletişimi destekler?
a. RS 232 b. RS485 c. RS 422 d. TCP/IP e. IPX/SX
Cevap: a

26) Aşağıdakilerden hangisi güvenlik seviyelerinden değildir
a)D seviyesi b)C seviyesi c)B seviyesi d)Z seviyesi e)A seviyesi cevap:D

27) aşağıdakilerden hangisi en düşük düzeyde güvenlik seviyesidir?
a)D b)F c)E d)A e)B cevap:A

28) Ethernette UTP topolojisinde 100 metrenin ötesine verinin iletilmesi aşağıdakilerden hangisi ile sağlanır?
a) switch b) hub c) repeater d) ring e) bus cevap : c

29)………………… birbirine kablolarla bağlanmış server, printer, pc, modem gibi birçok haberleşme ekipmanının en ekonomik ve verimli yoldan kullanılmasıdır. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Network B) TCP C) SMTP D) Firewall E) Gateway
Cevap: A

30) Fast Ethernet bir saniyede ne kadar veri taşıyabilir?
A) 10 Mbps B) 25 Mbps C) 50 Mbps D) 75 Mbps E) 100 Mbps
Cevap: E

31) Ağ üzerinde veri iletimi için kullanılan kurallar veya işlemlere ne ad verilir?
A) Telnet B) Gateway C) Protokol D) İnternet E) Subnet
Cevap: C

32) Sinyali alıp, güçlendirip, gönderme özelliğine sahip network ekipmanına ne ad verilir?
A) Repeater B) Router C) Switch D) Hub E) Gateway
Cevap: A

33) Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri network yapısı değildir?
I- Star
II- Bus
III- Ring
IV- Subnet
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) Yalnız IV E) I-II
Cevap: D
 
Son düzenleme:
Üst