önemli bir hadis çok çok önemli

Hicran Yürekli Ammar

Kıdemli Üye
Kademeli
Hz. Muâviye (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) (bir gün) aramızda doğrulup buyurdular ki:
"Haberiniz olsun! Sizden önce Ehl-i Kitap, yetmiş iki millete (dine) bölündüler. Bu ümmet ise yetmiş üç fırkaya bölünecek. Bunlardan yetmiş ikisi ateşte, sadece biri cennettedir. Bu da (Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaattir." [Ebu Davud, Sünnet 1, (4597).]

Ehli sünnet vel cemaatten olabilmemiz için aşagıda sayacagımız özellikler kendimizde bulunuyormu gelin her beraber bakalım ...

1: Kişi imanından şüphe etmemeli ve ‘inşallah müminim’ dememeli
2:Müslümanların cemaatine (birliğine) muhalif olmamalı
3 Salih-fasık her müminin arkasında namaz kılmalı ve bunu hak olarak kabul etmeli
4:İşlediği günahı helal kabul etmedikçe, ehl-i kıbleden kimseyi küfürle itham etmemeli
5:Küçük-büyük her müminin cenazesini kılmalı ve bunun hak olduğuna inanmalı
6:Hayır ve şerrin Allah tarafından takdir edildiğine inanmalı
7:Hakkı olmadıkça hiçbir müslümana silah çekmemeli
8 Seferde ve hazarda (kendi memleketinde) mest üzerine meshinhak olduğuna inanmalı
9:Bütün Müslüman idarecilerin arkasında Cuma Ve Bayram namazlarını kılmalı ve bunun hak olduğunu kabul etmeli
10:İmanın Allah tarafından bir lütuf olduğuna inanmalı
11:Kulların yaptığı işlerin Allah tarafından yaratılmış olduğuna inanmalı
12:Allahın Kelamının(Kuran) yaratılmamış olduğuna inanmalı
13:Kabir azabının hak olduğuna inanmalı
14:Münker ve Nekir’in sorgusunun hak olduğuna inanmalı
15:Ölülerin yararına dirilerin dua ve sadakalarının hak olduğuna inanmalı
16:Hz Peygamberin şefaatinin hak olduğuna inanmalı
17: Hz Peygamberin Miracının hak olduğuna inanmalı
18:Kıyamet gününde amel defterlerinin okunacağının hak olduğunu itiraf etmeli
19: Kıyamet gününde sorgunun hak olduğuna inanmalı
20: Kıyamet gününde amellerimizin tartılacağının hak olduğuna inanmalı
21: Kıyamet gününde sıratın hak olduğuna inanmalı
22:Cennet ve Cehennem ‘in şu anda yaratılmış olduklarına ve sonsuza dek yok olmayacaklarına inanmalı
23:Kiytamet gününde ALLAH ' ın hiçbir aracı olmaksızın kullarını hesaba çekeceğini inanmalı
24:Hz Peygamberin (s.a.v.) ashabından aşere-i mübeşşere ' in Cennettlik olduğuna inanmalı
25:Hz Peygamber (s.a.v.) den sonra , onun ümmetinden ve ashabından hiçkimsenin Ebu Bekir Sıddık 'tan daha üstün olamayacağına inanmalı ve halifeliğini hak görmeli
26:Hz Ebu Bekir Sıddık' tan (r.a.) sonra insanların en üstününün Ömer İbn Hattab (r.a.) olduğunu bilmeli ve halifeliğini hak görmeli
27:Hz Ömer B.Hattab (r.a.) sonra insanların en üstününün Hz Osman (r.a.) olduğunu bilmeli ve halifeliğini hak görmeli
28: Hz Osman'dan (r.a.) sonra insanların en üstününün Hz Ali (r.a.) olduğuna inanmalı ve halifeliğini hak görmeli
29:Hz Peygamber (s.a.v.)in ashabı hakkında kötü söz söyleyip onların gıybetlerini yapmamalı
30:ALLAH ' ın bir insana kızabilecegine veya ondan hoşnut olabileceğine inanmalı
31:Niteliksiz olarak Allah c.c. nin görülebilecegi hak olduguna inanmalı
32:Peygamberlerin mertebelerinin ,velilerin mertebelerinden daha yüksek olduğuna inanmalı
33:Velilerin kerametlerin inkar edilemeyecek birer gercek olduğuna inanmalı
34:Allah c.c. in adaleti gereği bir sai'd /salihi şakiye/fasıka ,yine lütfu gereği bir şakiyi de sai'de çevirebileceğine inanmalı
35:Kafirlerin aklının , peygamber ve mü'minlerin aklına denk olamayacagını bilmeli
36:Allah c.c. in (önceden ve halihazırda ) yaratıcı olduğuna ve onun hal değişikliğine uğramayacağına inanmalı
37:Allah c.c. in bilen ve gücü yeten biri olduğuna ve ilim ve kudret gibi özelliklerinin bulunduğuna inanmalı
38:Günahkar mü'minler için , günahları kadar Cehennemde Allah c.c. nın azabının hak olduğuna inanmalı
39:Halk hikmetini anlasın-anlamasın , hayır ya da şer ALLAH c.c. in bugune kadar dileğini yaptığına ve bundan böyle de dileğini yapacağına ınanmalı
40:Mushaflarda yazılı olan şeylerin Kur'an olduğunu ve bunların mecazen değil,haikaten ALLAH c.c. in Kelmaı olduğunu ve yaratılmadığını bilmesidir
41:İmanın mecaz değil , hakikat itibarıyla olduğuna inanmalı
42:Her kim,dünyada mü'min olarak ölen bir hasmı olur ve onu razı etmezse,ALLAH c.c. in kiyamet gününde onun iyiliklerinden hasmına vereceğini bilmeli
43:İyilik için verilen gücü iyilkle , kötülük için verilen gücün de kötülükle eş zamanlı olduğuna inanmalı
44:İmanın kalp ve dil ile yerine getirildiğini bilmeli
45:Allah c.c. ı , kalp ile inanıp dil ile ikrar etmeyen kimsenin kafir , kalp ile inanmayıp dil ile ikrar eden kimsenin de münafık olduğunu bilmeli
46:ALLAH c.c. ı hiçbir şeye benzetmeyip,'' onun benzeri hiçbir şeyi yoktur '' demeli
47:Allah c.c. a mekan ,zaman ve gelmek, gitmek gibi şeyler nisbet etmemeli
48:İmanın amelden ayrı birşey olduğunu bilmeli
49:İyilik yapan kul ile , kötülük yapan kulun iman bakımından birbirlerine eşit olduğunu bilmeli
50:Rızık temini için çalışmanın bazı durumlarda farz olduğunu bilmeli
51: Öldükten sonra dirilmenin hak olduğuna inanmalı
52:Kiyametin hak olduğuna inanmalı
53:Vitrin üç rekat olup ,tek selamla kılınmasının hak olduğunu itiraf etmeli
54:İmamın abdestinin bozulmasını,cemaat için namaz bozulması olarak görülmeli
55:Mestleri çıkardıktan sonra ayakları yıkamanın hak olduğuna inanmalı
56:Az ve durgun sudan abdest almanın caiz olmadığını bilmeli
57:Bedenindeki bir yaradan kan,irin ve benzeri bir sıvı çıktığında abdestinin bozulduğunu ve bu durumda abdestin iadesinin hak olduğunu bilmeli
58:İmanın artıp eksilmeyeceğini inanmalı
59:İblis'in ALLAH c.c. a kulluk ettiği zamanlar hem Allah c.c. hem de melekler katında mü'min olduğunu i bunu gibi Ebu Bekir ve Ömer in puta taptıkalrı dönemlerde ALLAH c.c. ve melekler katında kafir olduğunu bilmeli
60 Seven kimseden , sevgisinden ötürü dini sorumluluğun kalkmayacağını bilmeli
61 Sonumuzla ilgili ALLAH c.c. korkmamız gerektiğine inanmalı
62:ALLAH c.c. in rahmetinden ümit kesmenin küfür olduğuna inanmalı

Ebu Kasım El Hakim Es Semerkandi
Kaynak: Sevadül Azam
 
A

AhDe_VeFaLi

Ziyaretçi
Çok faydalı bir paylaşım Allah zulcelal razı olsun inşaAllah.
 

İlim Talebesi

KF Ailesinden
Özel Üye
Hadiste Ehli Sünnet geçmiyor.Ehli Sünneti Alimlerimiz yorumlayarak söylemişlerdir.Hadise lafız eklemesi yapmayalım lütfen.
 
Üst