Olumlu Bakmak Uyumlu Olmaksa...

__DURU__

KF Ailesinden
Özel Üye
Kendisini hep iyiliğe ayarlamış olan, herkesi de kendisi gibi bilir. olumlu.
Bu sebeple de kötülük beklentisi sınırlıdır.
Hatta her geceyi Kadir, her rastladığı kişiyi de Hızır sanır. Gördüğü düşü hayra yorar.
İyilik ve güzellik yorumu mümkün oldukça, kötülüğü hayaline bile getirmez. Kötülere karşı bile kötüleşmeyi asla düşünmez.
Kötülere acır.
Onlara da yardıma hazırdır.
Dünyada kötü ve kötülük kalmasın diye hep duadadır.
Gözü, bardağın dolu yanındadır.
Olumluyu görür, anlatır. . .
Olumlu bakmak, uyumlu olmaktır.
Olumluyu gören, söyleyen, öven; olumlu hâlleri çoğaltandır.
İç dünyasındaki olumluluk hâli, bakış açısını oluşturur. Zira,
“Güzel gören, güzel düşünür; güzel düşünen hayatından lezzet alır.”
Hayata olumluluk penceresinden bakan, hep iyi dileklerde bulunur.
İyilik temennisi iyidir. Önce sahibini iyileştirir. Evvela dilek sahibinin içini iyileştirir.
Bu sebepledir ki, iyilik dileyen iyilik bulur.
Çünkü, dilekler dualaşır, dualar gerçekleşir.
Yüce Yaratıcı bu alemde öyle bir gönül sistemi kurmuştur ki, iyi olmak için, iyiliği herkes için istemek gerekiyor.
Sadece kendi iyiliğini isteyen benciller, bunu asla başaramıyorlar.

(Alıntı)
 
Üst