öğrencilere Göre Iyi öğretmen’in Nitelikleri

_HAMZA44_

Tecrübeli
ÖĞRENCİLERE GÖRE İYİ ÖĞRETMEN’İN NİTELİKLERİ

Bir öğretmenin sınıfı tarafından beğenilmesini sağlayan kişilik çizgilerini belirlemek üzere yapılan araştırmaya göre, öğrencilerce en çok vurgulanan 12 nitelik şöyledir:
1. İşbirliğine dayanan demokratik tavır,
2. Her çocuk için sevecen ve saygılı olma,
3. Sabır,
4. Geniş bilgi,
5. Hareket ve görünüşün hoşa gitmesi,
6. Doğruluk ve taraf tutmamak,
7. Esprili olmak,
8. Tam itidal ve metanet,
9. Öğrencilerin sorunlarına ilgi duymak,
10. Esneklik,
11. Cesaret verme ve takdir etme konusunda iyi niyet,
12. Özel bir konuyu öğretmede olağanüstü başarı,
Yukarıda saydığımız özelliklere dayanarak ideal öğretmen söyle tanımlanabilir:
“İdeal öğretmen hem öğrettiği bilgilerde hem diğer konularda ve dünya hakkında tam bir bilgiye sahip, iyiliksever, sağlıklı, gençlere gerçek ve yakın ilgi duyan insandır.”
Öğrencilere göre, “iyi öğretmen ” özelliklerinin neler olduğunu görmek için sorulan sorulara verilen cevapların sonuçları şöyledir:
1. Öğretmenin sınıfta her öğrenciye eşit davranması (bazı öğretmenlerin çeşitli özellikleriyle bazı öğrencileri çok beğendiklerini, bazılarını da hiç sevmediklerini belli etmeleri.)
2. Öğrenci dersini çalışmadığı ve sözlü sınavlarda başarısız olduğu zaman öğretmenin sert eleştiriler yapmaması, hakaret edici sözler söylememesi.
3. Sınıfta öğretmenin çok otoriter davranarak rahatsız edici bir sükunet istememesi; normal hareket ve konuşma serbestliği tanıması.
4. Kendi sorunları ve sıkıntıları olduğu zaman sınıfa karşı haşin davranmaması.
5. Dersleri soyut olmaktan çıkarıp güncel örnekler vermesi, çevre kaynaklarından ve örneklerinden yararlanarak daha cazip hale getirmesi.
6. Derste bir davranışını beğenmediği öğrenciyi sınıf önünde küçültmeden, hesap sormadan, yalnız olarak karşınsına alıp onu tanımaya, davranışının nedenlerini anlamaya çalışması.
7. Sınıfta keyifsiz veya huzursuz olan öğrencileri fark ederek onları psikolojik dünyalarıyla da tanımaya çaba göstermesi.
8. Sınıfta bazı öğretmenlerin disiplin kuruluna gönderebilecekleri olayları öğretmenin kendi olanaklarıyla aydınlatmaya çalışarak, öğrencileri maddi cezalardan koruması ve istenilmeyen davranışlarını düzeltmelerine yardımcı olması.
9. Sınıfta şakacı mizacıyla esprili bir hava oluşturması, ciddi dersin içine ilginç örnekler ekleyerek öğrencilerin dikkatlerinin dağılmasını önlemesi.
Unutulmamalıdır ki; Mükemmel bir öğretmen, iyi bir eğitim sisteminin anahtarıdır.
 
Üst