Müslümanların ayıplarını örtmek hadis

ma'vera

Emektar
Özel Üye
MÜSLÜMANLARIN AYIPLARINI ÖRTMEK

Yüce Allah, şöyle buyurmuştur:

<< Mü’minler içerisinde çirkinliği/ hayasızlığı (fuhşu) yaygınlaştırmak isteyenler için dünyada ve

ahirette acıtıcı bir azap vardır.
>> ( Nûr:19)

HADİSLER

Ebû Hureyre (r.a):

“ Rasûlullah (s.a.v)’i şöyle buyururken işittim, demiştir:

Günahlarını açığa vuranlar dışında ümmetimin hepsi bağışlanabilir.

Günahı açığa vurmanın birisi de şudur: Bir kimse gece bir günah işler sonra sabaha çıkar, Allah

onu gizlediği halde:

“ Ey falan, ben dün gece şöyle işler yaptım.” Der. Halbuki o, Rabb’i günahını örtmüş olarak

gecelemişti, ama Allah’ın örttüğünü açığa vurarak sabaha çıkar.”

( Müttefekun aleyh)

***************************************

Ebû Hureyre (r.a)’dan. Şöyle demiştir: Hz. Peygamber (s.a.v):

Cariye zina eder ve zinası kesin olarak belli olursa efendisi ona celde cezası uygulansın.(elli

değnek vursun ) ama suçunu başına kakmasın. Arkasından zina ederse yine celde cezası uygulasın

ama suçunu başına kakmasın. Arkasından üçüncü kez zina ederse kıldan bir ip pahasına da olsa

onu satsın
.” Buyurdu.”

(Müttefekun aleyh)

****************************************

Ebû Hureyre (r.a)’dan:

“ Hz. Peygamber (s.a.v)’e içki içmiş bir adam getirildi. Kendisi:

Bunu dövün.” Buyurdu.

Kimimiz eliyle , kimimiz ayakkabısıyla, kimimiz de elbisesiyle dövmüştü. Dövme işleminden kurtulduktan

sonra topluluktan birisi:

“ Allah seni rezil etsin.” Dedi.

Rasûlullah (s.a.v):

Böyle söylemeyin, onun hakkında şeytana yardım etmeyin.” Buyurdu.

( Buhârî)

Açıklama:

( “Onun hakkında şeytana yardım etmeyin “ ifadesinden maksat, zaten bu kimse yaptığından dolayı

pişmanlık içerisindedir, bu nedenle şeytanın vesvese ve kandırmasına müsait bir ortamdadır. Siz onu

dışlarsanız şeytanın kucağına itmiş olursunuz demektir.)

Kaynak: Rîyâzü’s-Sâlihîn S:157 - 158
 
Üst