Müslümanların birbirlerine olan muameleleri

ma'vera

Emektar
Özel Üye
MÜSLÜMANLARIN BİRBİRLERİNE OLAN MUAMELELERİ

Yüce Allah (c.c) şöyle buyurmuştur:

<< “ Kim Allah’ın dokunulmaz kıldıklarına saygılı olursa, bu hareket Rabb’inin katında o kimse için

hayırlıdır.>
> ( Hacc:30)

<< “ Kim Allah’ın işaretlerine saygılı olursa bu hareket kalplerin takvasındandır.>> ( Hacc: 32)

<< “ Mü’minlere kol kanat ger .>> ( Hicr:88)

<< “ Kim haksız yere veya yeryüzünde bozgunculuk yapmamış bir kimseyi öldürmüş ise, bu kimse

adeta yeryüzündeki tüm insanları öldürmüş gibidir. Kim de bir kimseyi yaşatırsa, adeta tüm

insanları yaşatmış gibidir.
>> ( Mâide: 32)


İLGİLİ HADİSLER

Ebû Mûsa (r.a): “Rasûlullah (s.a.v), parmaklarını birbirine geçirerek:

Mü’min mü’mine karşı, birbirini bağlayan yapı gibidir.” Buyurdu.” Demiştir.

( Müttefekun aleyh)

**************************************

Numan b. Beşîr r.a)’dan. Hz. Peygamber (s.a.v):

Birbirlerine merhamet , şefkat ve sevgi konusunda mü’minler bir vücut gibidir. Vücudun bir organı

rahatsız olursa, diğer organlar uyumadan, hararetle birbirlerini ona çağırırlar.”
Buyurmuştur.

( Müttefekun aleyh )

************************************

Ebû Mûsâ (r.a)’dan. Rasûlullah (s.a.v):

Kim ok gibi bir şeylerle mescid veya çarşılarımızdan geçerse, Müslümanlardan birine zarar

vermemesi için uçlarının demirini eliyle tutsun.
” Buyurmuştur.

( Müttefekun aleyh)

*****************************************

İbni Ömer (r.a)’dan. Rasûlullah (s.a.v):

Müslüman müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez, onu haksızlığa da bırakmaz. Kim kardeşinin bir

ihtiyacını giderirse, Allah da onun ihtiyacını giderir. Kim Müslümanı bir üzüntü ve sıkıntıdan

kurtarırsa, Allah da onu kıyamet gününün üzüntü ve sıkıntılarından bir üzüntü ve sıkıntıdan kurtarır.

Kim müslümanın (kusurunu) örterse, Allah da kıyamet günü onun (kusurunu) örter.
” Buyurmuştur.

(Müttefekun aleyh)

***********************************

Ebû Hureyre (r.a), Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurdu demiştir:

Birbirinize haset etmeyiniz, almayacağınız malın fiyatını yükseltmeyiniz, birbirinize kin gütmeyiniz,

birbirinize sırt çevirmeyiniz, birinizin alışverişi üzerine diğerinin fiyat sürmesi yoktur.

Ey Allah’ın kulları kardeş olunuz! Müslüman müslümanın kardeşidir, ona haksızlık ( zulüm ) etmez, onu

yalnız bırakmaz, onu küçük görmez.

-Üç defa , göğsünü göstererek – takva buradadır ( buyurduktan sonra şöyle devam etti) Müslüman

kardeşini küçük görmesi kötülük ( şer ) olarak bir kimseye yeter. Her müslümanın, diğer müslümana

canı, malı ve haysiyeti ( namusu ) haramdır.”


( Müslim)

**********************************

Ebû Hureyre (r.a)’dan. Rasûlullah (s.a.v) şöyle buyurmuştur:

Müslümanın Müslüman üzerindeki hakkı beştir:

Selâmı almak

Hastayı ziyaret etmek

Cenazede bulunmak

Davete icâbet etmek

Aksırana duâ etmek.”

( Müttefekun aleyh)


Kaynak: Riyâzü’s-Sâlihîn

S:151 – 152 – 153 – 154 – 155 - 156
 
Üst