Müslüman Cocuga Dini Sualler

out of whack

© ◄ Ayarsız..! ►
Forum Administrator
1. Müslümanmisin?
Elhamdülillah Müslümanim.

2. Müslümanim demenin manasi nedir?
Allah'i bir bilmek, Kur'an-i Kerim'i ve Muhammed Aleyhisselam'i tasdik etmektir.

3. Ne zamandan beri Müslümansin?
"Bela" dedigimiz zamandan beri Müslümanim.

4. "Bela" zamani neye derler?
Misak'a derler. Yani Cenab-i Hakk ruhlarimizi yarattigi vakit bunlara hitaben: "Elestü birabbiküm" yani (Ben sizin rabbiniz degil miyim ?) diye sordu. Onlar da: "Bela" (Evet Rabbimizsin) dediler. O zamandan beri Müslümanim demektir.

5. Rabbin kimdir?
Allah
6. Seni kim yaratti?
Allah

7. Sen kimin kulusun ?
Allah'in kuluyum.

8. Allah kaçtir diyenlere ne dersin?
Allah birdir derim.

9. Allah'in bir olduguna delilin nedir?
Sure-i Ihlas'in ilk ayeti kerimesidir.

10. Bunun manasi nedir?
Sen söyleki ey Habibim Allah birdir.

11. Allah'in varligina akli delilin nedir?
Bu alemin varligi ve alemdeki nizam ve intizamin devamidir.

12. Allah'in zati hakkinda düsünce caiz midir?
Caiz degildir. Çünkü akil Allah'in zatini anlamaktan acizdir. Allah'in ancak sifati hakkinda düsünülür.

13. Nereden geldin, nereye gideceksin?
Allah'dan geldim, Allah'a gidecegim

14. Niçin geldin?
Allah'a kulluk için

15. Iman-i yeis nedir?
Firavun gibi ölürken iman etmektir.

16. Bu iman muteber midir?
Degildir.

17. Tevbei yeis nedir?
Imani ve ameli olan kimsenin ölürken günahlarindan tevbe etmesidir.

18. Bu tevbe muteber midir?
Muteberdir.

19. Dinin hangi dindir?
Islam dinidir.

20. Kitabin hangi kitaptir?
Kur'an'dir.

21. Kiblen neresidir?
Kabe-i Muazzamadir.

22. Kimin zürriyetindensin?
Adem Aleyhisselam'in zürriyetindenim.

23. Kimin milletindensin?
Ibrahim Aleyhisselam'in milletindenim.

24. Kimin ümmetindensin?
Muhammed Aleyhisselamin.

25. Peygamberimiz nerede dogdu ve simdi nerede bulunuyor?
Mekke'de dogdu. Elli yasindan sonra Medine'ye hicret etti. Simdi Medine'de "Ravza-i Mütaharra" sindadir

26. Peygamberimizin kaç adi vardir?
Güzel isimleri çoktur. Fakat dördünü bilmek lazimdir. Bunlar: Muhammed, Mustafa, Ahmed, Mahmud.

27. Peygamberimizin en çok kullanilan ismi nedir?
Hazret-i Muhammed Mustafa sallallahü aleyhi ve sellem'dir.

28. Peygamberimizin babasinin adi nedir?
Abdullah'tir.

29. Annesinin adi nedir?
Amine'dir.

30. Süt annesinin adi nedir?
Sifa Hatun'dur.

31. Dedesinin adi nedir?
Abdülmüttaliptir.

32. Peygamberimiz kaç yasinda iken kendisine fiilen peygamberlik geldi?
40 yasinda.

33. Fiilen kaç sene peygamberlik yapti?
23 sene peygamberlik yapti.

34. Peygamberimiz nerede dogdu?
Mekke-i Mükerreme'de.

35. Hangi tarihte dogdu?
571 tarihinde

36. Hangi tarihte nereye hicret etti?
622 tarihinde Medine'ye hicret etti.

37. Fani hayati hangi yilda kaç yasinda sona erdi?
632 yilinda, 63 yasinda sona erdi.

38. Peygamberimizin kaç kizi vardi?
Dört kizi vardi. 1) Zeynep 2) Rukiyye 3) Ümmü Gülsüm 4) Fatima (r.a.)'dir.

39. Peygamberimizin kaç oglu dogdu?
Üç oglu oldu. 1) Kasim 2) Abdullah (Diger adi Tayyip) 3) Ibrahim (r.a) hazretleridir.

40. Peygamberimizin mübarek hanimlarini sayarmisin?
1) Hazret-i Hadice 2)Hazret-i Sevde 3) Hazret-i Aise 4) Hz. Hafsa 5) Hz. Zeynep b.Huzeyme 6) Hz. Ümmi Seleme 7) Hz. Zeynep binti Cahs 8) Hz. Cuveyriye 9) Hz. Ümmü Habibe 10) Hz. Safiyye 11) Hz. Meymune 12) Hazreti Mariye, (r.a)

41. Peygamberimizin hanimlari bizim neyimiz olur?
Onlar bütün müminlerin annesidir.

42. Peygamberimizin ilk hanimi kimdir?
Hz.Hatice (r.a.) validemizdir. Efendimizden 15 yas büyük olup 25 sene beraber hayat sürmüstür.

43. Peygamberimizin son hanimi kimdir?
Hz. Aise (r.a.) validemizdir.

44. Peygamberimizin 53 yasindan sonra evlenmesinin sebep ve hikmetlerinin bazilarini sayarimsiniz?
Peygamberimiz, kabilelerin Islamiyete baglanmalarini temin, ayrica kadinlara ait hükümleri kadinlar vasitasiyla yaymak, bazilarini sefaletten kurtarmak, bazilarinin ise iffet ve namuslarini korumak için onlarla evlenmistir. Asil hikmet ve gaye kadinlar vasitasiyla Islam'i yaymaktir.

45. Peygamberimizin en son vefat eden esi kimdir?
Hz. Aise (r.a)'dir.

46. Gelmis ve gelecek insanlarin en yücesi kimdir?
Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem'dir.

47. Peygamber Efendimizin kaç torunu vardir?
Iki torunu vardir :1) Hasan 2) Hüseyin (radiyallahü anhuma) hazretleridir.

48. Bunlar kimin çocuklaridir?
Hz. Ali ve Hz. Fatima (r.a.)'nindir.

49. Allah'in emrettigi seylerin en önemlisi nedir?
Tevhid'dir.

50. Tevhid nedir?
Allah'i bir bilmek, yalniz ona kulluk etmektir.

51. Allah'in yasakladigi en büyük günah nedir?
Sirk'tir.

52. Sirk nedir?
Allah'a ortak kosmak, ondan baska Allah oldugunu söylemek.

53. Peygamber kime denir?
Ahkam-i ilahiyeyi insanlara teblig içinAllah'in vazifelendirdigi zata denir.

54. Allah, peygamberleri niçin gönderdi?
Sirkten korumak, tevhide çagirmak için

55. Allah tarafindan mahlukata gönderilen peygamberlerin sayisi kaçtir?
Peygamberimizden yapilan bir rivayete göre yüz yirmi dört bin, bir rivayete göre, iki yüz yirmi dört bin.

56. En büyük peygamberler kaçtir?
5 dir. Hz.Muhammed (a.s.), Hz.Nuh (a.s.), Hz.Ibrahim (a.s.), Hz.Musa (a.s.) ve Hz. Isa (a.s.) dir.

57. Kur'an-i Kerim'de ismi geçen peygamberlerin sayisi kaçtir?
Yirmisekiz.

58. Isimlerini sayarmisiniz?
Adem, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakup, Yusuf, Eyyup, Suayp, Musa, Harun, Davud, Süleyman, Yunus, Ilyas, Elyesa, Zülkifl, Zekerriyya, Yahya, Isa, Üzeyr, Lokman, Zülkarneyn ve Hazret-i Muhammed Mustafa Salavatullahi ala nebiyyina ve aleyhim ecmaiyn hazeratidir. Üzeytr, Lokman ve Zülkarneyn (aleyhimüsselam) hazretlerine bazilari velidir, demislerdir.

59. Peygamberimiz bir millete mi yoksa bütün insanliga mi gönderildi?
Bütün insanliga gönderildi.

60. Resul nedir?
Müstakil bir seriat getiren veya evvelki peygamberinseriatina yeni hükümler ilave eden peygamberdir.

61. Nebi nedir?
Kendisinden önce veeya zamanindaki resulun seriatina tabi olan peygamberdir. Her resul ayni zamanda nebidir, fakat her nebi resul degildir.Her resul ayni zamanda nebidir. Fakat her nebi resul degildir. Her ikisine peygamber denir.

62. Ilk nebi kimdir?
Adam (a.s.) dir.

63. Ilk resul kimdir?
Nuh (a.s.) dir.

64.Insanlar öldükten sonra ne olacaklar?
Dirilecekler

65. Dirildikten sonra ne olacaklar?
Dünyada yaptiklarinin mükafatini veya cezasini görecekler.

66. Öldükten sonra dirilmeyi yalanlayan kimse ne olur?
Dinden çikar, kâfir olur.

67. Melek nedir?
Allah'in nurdan yarattigi ve istedikleri sekle girebilen, daima ibadet eden günahsiz varliklardir.

68. Dört büyük melek hangileridir?
Cebrail, Mikail, Israfil ve Azrail (A.S.)

69. Meleklerin görevleri nelerdir?
Allah'a hamd etmek, O'nu tesbih etmek, O'nu zikr etmek. O, ne emrediyorsa onu yapmaktir. Bazi meleklerin özel görevleri vardir.

70. Cebrail'in görevi nedir?
Peygamberlere vahiy ve kitap getirir.

71. Mikail'in görevi nedir?
Tabiat olaylari, rizik taksimatiyla görevlidir.

72. Israfil'in görevi nedir?
Kiyamette Sur'a üflemek

73. Azrail'in görevi nedir?
Allah'in emriyle can almak

74. Dört büyük kitap hangileridir ve hangi peygamberlere inmistir?
Tevrat Musa (A.S.), Zebur Davud (A.S.), Incil Isa (A.S.), Kur'an-Kerim Peygamberimiz Muhammed Mustafa Sallallahü aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine inmistir.

75. Suhuf ne demektir, kaç tanedir ve kimlere verilmistir?
Cenab-i Hakk'in, dört kitaptan baska Cebrail (A.S.) vasitasiyla bazi peygamberlere gönderdigi sahifelere suhuf denir. Adem (A.S.) 10, Sit (A.S.) 50, Idris (A.S.) 30, Ibrahim (A.S.) ise 10 suhuf verilmistir.

76. Mezhep kaçtir?
Ikidir.

77. Nelerdir?
Itikatta mezhep, amelde mezhep.

78. Itikattaki mezhep imamlari kaçtir ve kimlerdir?
Ikidir. Imam Ebu Mansur Muhammed Matüridi ve Imam Ebü'l Hasani'l Esari Hazretleridir.

79. Amelde mezhep kaçtir ve nelerdir?
Dörttür. Hanefi, Safii, Maliki, Hanbeli mezhepleridir.

80. Itikatta mezhebin nedir?
Ehl-i sünnet ve cemaat mezhebidir.

81. Amelde mezhebin nedir?
Hanefi mezhebidir.

82. Bizi itikattaki mezhebimizin imami kimdir?
Ebu Mansur Muhammed Matüridi Hazretleridir.

83. Safii, Maliki ve Hanbeli mezhebine mensup olanlarin itikatta imamlari kimdir?
Ebü'l Hasani'l Esari Hazretleridir.

84. Imam Ebu Muhammed Matüridi nerelidir, ne zaman vefat etmistir?
Semerkand'in Maturid köyündendir. Türktür. Hicri (333) tarihinde vefat etmistir.

85. Imam Ebü'l Hasani'l Esari Hazretleri nerelidir? Ne zaman vefat etmistir?
Basra'li olup Hicri (324) tarihinde vefat etmistir.

86. Namazin kazaya kalmasinin mesru sebepleri kaçtir, sayarmisiniz?
Üçtür. A) Uyku B) Muharebe esnasinda düsmandan hiç firsat bulamamak C) Unutmak.

87. Kaç tane kandil vardir, nelerdir?
Bes tane kandil vardir.
Mevlid Kandili : Peygamberimizin dünyaya geldigi gecedir.
Regaib Kandili : Hz. Amine'nin Peygamberimize hamile oldugunu anladigi gecedir.
Mirac Kandili : Peygamberimizin, ilahi saltanati seyretmek üzere Allah'in daveti ve gücü ile bir mucize olarak göklere ve daha nice alemlere seyahat ettigi gecedir.
Berat Kandili : Kur'an-i Kerim'in levh-i mahfuzdan sema-i dünyaya indirildigi, insanlarin bir senelik hayat ve riziklarinin gözden geçirildigi, müslümanlarin af ve lütuflara nail oldugu gecedir.
Kadir Gecesi : Kur'an-i Kerim'in dünya semasindan Peygamberimize indirilmeye basladigi gecedir.

88. Kabir suali kime sorulmaz?
Peygamberlere, çocuklara ve delilere

89. Din nedir?
Akil sahibi insanlari kendi istek ve arzulariyla sirf hayir ve saadete ulastiran, ilahi bir kanundur.

90. Islam nedir?
Peygamber Efendimizin teblig buyurdugu hükümleri kalb ile tasdik, dil ile ikrar edip, onlari bütün hayatinda yasamaktir.


alıntı
 

*TuanA*

Vip Üye
Özel Üye
Bizim yumurcaklar Melekleri ve görevleri bölümünü yeni öğrendiler inşALLAH burdanda katkı yaparız çocuklara öğretirken :605195:
:gula::gula::gula:ALLAH CC. razı olsun...:gula::gula::gula:
 
Üst