Mistisizmin Temel Fikirleri

Münzevi

KF Ailesinden
Özel Üye
- Görünenin ötesinde görünmeyen bir gerçeklik vardır.
- İnsanın görünen “beninin” ötesinde bir başka “iç beni” vardır.
- İnsan normal sınırları aşarak Tanrı’ya ulaşabilir.
- Gerçeğin bilgisine ancak keşif ve ilham ile ulaşılabilir.
 
Üst