Mezhepleri farklı eşler

Hicran Yürekli Ammar

Kıdemli Üye
Kademeli
Karı-kocanın biri Hanefi, diğeri Şafî olursa, ağırlık hangisinde olmalıdır? Ya da her birerleri kendi mezhebinin gereklerini mi uygulamalıdırlar Çatışan bir meselede durum ne olur?
Ilmihalini biliyorsa herkes kendi mezhebini yaşar. Kolaylık olması bakımından birinin tamamen ötekinin mezhebine geçmesi daha uygundur. Her birerlerinin kendi mezhebine göre yaşaması halinde çakısan konularda ihtiyatlı olanla amel ederler. Meselâ âdetin en çoğu Hanefi mezhebinde on, Şâfî mezhebinde ise onbeş gündür. Şâfî olup hayızlı iken on günde kanı kesilmeyen kadına kocası, onbeşgün dolmadan, kan kesilmemesi halinde, ihtiyaten yaklaşmaz.
 
Üst