Marifet'te zirve Muhabbetullah'dır

 • Konbuyu başlatan KF_Admin
 • Başlangıç tarihi
KF_Admin

KF_Admin

Administrator
Forum Administrator
#1
Ey insan! Bilir misin nereye gidiyorsun ve nere-ye sevk olunuyorsun? Otuz İkinci Sözün âhirinde denildiği gibi, dünyanın bin sene mes’udâne haya-tı, bir saat hayatına mukabil gelmeyen Cennet hayatının; ve o Cennet hayatının dahi bin senesi, bir saat rüyet-i cemâline mukabil gelmeyen bir Cemîl-i Zülcelâlin daire-i rahmetine ve mertebe-i huzuruna gidiyorsun. Müptelâ ve meftun ve müş-tak olduğunuz mecazî mahbuplarda ve bütün mev-cudat-ı dünyeviyedeki hüsün ve cemal, Onun cil-ve-i cemâlinin ve hüsn-ü esmâsının bir nevi gölge-si; ve bütün Cennet, bütün letâfetiyle, bir cilve-i rahmeti; ve bütün iştiyaklar ve muhabbetler ve incizaplar ve câzibeler, bir lem’a-i muhabbeti olan bir Mâbud-u Lemyezelin, bir Mahbub-u Lâye-zâlin daire-i huzuruna gidiyorsunuz. Ve ziyafet-gâh-ı ebedîsi olan Cennete çağırılıyorsunuz. Öy-leyse, kabir kapısına ağlayarak değil, gülerek gi-riniz.

Hem şu kelime şöyle müjde veriyor, diyor ki:

Ey insan! Fenâya, ademe, hiçliğe, zulümata, nis-yana, çürümeye, dağılmaya ve kesrette boğulma-ya gittiğinizi tevehhüm edip düşünmeyiniz. Siz fenâya değil, bekaya gidiyorsunuz. Ademe değil, vücud-u daimîye sevk olunuyorsunuz. Zulümata de-ğil, âlem-i nura giriyorsunuz. Sahip ve Mâlik-i Hakikînin tarafına gidiyorsunuz. Ve Sultan-ı Eze-lînin payitahtına dönüyorsunuz. Kesrette boğul-maya değil, vahdet dairesinde teneffüs edeceksi-niz. Firaka değil, visale müteveccihsiniz.
 
Moderatörün son düzenlenenleri:
zeyd

zeyd

KF Ailesinden
Özel Üye
#3
dünyanın bin sene mes’udâne haya-tı, bir saat hayatına mukabil gelmeyen Cennet hayatının; ve o Cennet hayatının dahi bin senesi, bir saat rüyet-i cemâline mukabil gelmeyen bir Cemîl-i Zülcelâlin daire-i rahmetine ve mertebe-i huzuruna gidiyorsun.
 
cenneteyn

cenneteyn

Yolcu..
Kademeli
#4
İ’lem eyyühe’l-aziz! Aklı başında olan insan, ne dünya umurundan kazandığına mesrur ve ne de kaybettiği şeye mahzun olmaz. Zira dünya durmuyor, gidiyor. İnsan da beraber gidiyor. Sen de yolcusun. Bak, ihtiyarlık şafağı, kulakların üstünde tulû etmiştir. Başının yarısından fazlası beyaz kefene sarılmış. Vücudunda tavattun etmeye niyet eden hastalıklar, ölümün keşif kollarıdır...
 
 • Namaz Kılmayanla Evlenilir mi?
  Hatice Kübra
  iyi günler ben namazlarımı 5 vakit kılıyorum hamdolsun, evlilik vaktimizde geldi bir...
 • Makyaj Yapmak Dinimizde Günah mı?
  İslami Sorular İslami Sorular
  Son günlerde sıkça sorulan bir husus hakkında sizlere bilgi vermek istiyoruz. Makyaj yapmak...
 • İstihare duası Okunuşu Arapça ve Türkçe
  sultan_mehmet sultan_mehmet
  İstihare duası Okunuşu Arapça ve Türkçe İnsan kendi hayatı hakkında bir şeyin hayırlı olup...
 • Evlenmeyi Düşünenlere Öğütler
  sahasan sahasan
  Evlenmeyi Düşünenlere Çok Önemli Öğütler “İçinizden bekâr olanları evlendirin” mealindeki...
 • Teenni
  ömr-ü diyar ömr-ü diyar
  Yavaş iş görme, ağırdan alma, ihtiyatlı davranma, acele etmeme, düşünceli ve yavaş hareket etme...
Üst